Een functie bij de overheid…..

Stel u wilt van baan veranderen, u ambieërt een functie bij de overheid, nee eigenlijk maar gelijk een baan op regeringsniveau. U belt wat rond bij diverse relaties die u in de loop van uw werkzame ! bestaan heeft opgebouwd , maar niemand kan u verder helpen, want u beschikt niet over de nodige kwalificaties ( en vrienden) ! Kwalificaties zult u zich afvragen, vrienden ? Hoe zit dat dan ? Laat ik u meenemen op een korte toer wat u geweest moet zijn en welke diploma’s u op zak dient te hebben , om ons land te mogen dienen.

Een diploma verpleegkunde A doet het altijd wel goed, en als u deze opleiding ook nog hebt aangevuld met b.v. de functie als voorzitter van het CDA vrouwenberaad, voorzitter van de klankbordgroep “de Groen – Blauwe Slinger” , of zelfs nog lid bent geweest van de Stichting Prinsjesdag Ontbijt , dan is dat allemaal ruim voldoende om in het kabinet Jan Peter Balkenende 4 aan te schuiven als Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ( Marja van Bijsterveld)

Een alternatief is is een echt ouderwetse MULO opleiding, dan gauw een overstap naar de CNV kaderschool, je loopbaan beginnen als leerling verkoper bij Vroom en Dreesman ( je leert je zelf daar goed  te verkopen) ,  je bemachtigt een plaats in de raad van toezicht van het Rotterdams psychiatrisch ziekenhuis BAVO, en zie daar je kostje is gekocht, want ondanks dat je tegen je zin niet als excellentie wordt aangesproken, ben je zo maar Staatssecretaris van Defensie.(Cees van der Kamp).

Ik begrijp u, staatssecretaris allemaal goed en wel, maar u wilt gelijk naar de top, dus een ministerspost. Eens zien wat ik voor u kan doen.

Stel , u studeerde wat filosofie, botanie, moderne dans- en kunstgeschiedenis, koppelt daaraan een zelfstandige baan als –FASTEN YOUR SEATBELTS – milieuadviseur bij Sustainable Entrepreneurship, Strategy & Innovation Consulting, en zie daar de stoel van Minister van Volkshuisvesting staat voor u klaar. ( Jacqueline Cramer)

Heeft u misschien ervaring als vormingsmedewerker voor werkende jongeren, was u ooit voorzitter van de Boaborea brancheorganisatie , nu dat is dat goed voor een plekje onder Jan Peter’s zon als minister voor Wonen, Wijken en Integratie. (Ella Vogelaar).

Maar misschien komt u wel uit de (para) medische sector, dus bij voorbeeld was u docent sociale tandheelkunde, heeft u psychologie gestudeerd, en promotie gedaan in sociale wetenschappen, nu dan zit de baan als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties er voor u dik in. (Guusje ter Horst) .

En zo kan ik nog even doorgaan: wat dacht u van een opleiding MAVO, HAVO en dan secretaris bij het Christelijk Plattelands Jongeren Verbond in Brabant, u doet wat aan fietsen, hardlopen, en ja hoor het Ministerie van Landbouw opent haar poorten voor u om u als minister te verwelkomen. (Gerda Verburg).

Overigens doet een onderwijzersopleiding met wellicht M.O moderne talen het altijd goed. Ondanks dat er stemmen opgaan om het Ministerie van Economische zaken op te doeken en het onder te brengen bij dat van Financiën, kunt u met een dergelijke opleiding best nog even als minister aanschuiven. (Maria van der Hoeven)

En let op, zou u zonder krijgszuchtig te zijn toch de ambitie hebben om minister van defensie te worden, zorg er dan voor dat u een tijdje gewerkt hebt bij de Foundation on Inter-Ethic Relations, vervolgens de Adviescommissie Subsidieverlening van de Gemeente Rotterdam, daarna de maatschappelijke beoordelingscomissie programma Klimaat voor Ruimte ( hallo bent u daar nog ?) en u wordt de baas van alle generaals als Minister van Defensie, waarbij reisjes naar Irak, Afghanistan en uiteraard om bij te komen de Nederlandse Antillen tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren. (Eimert van Middelkoop)

Ja zult u nu zeggen, maar mijn toekomstige baas dan zijne Excellentie Jan Peter Balkenende himself, daar zal het toch wel goed mee zitten ? Ach, lid van het comité van aanbeveling Youth for Christ , medepublicist van o.a. “Vertrouwen in de Economie” , “de Kunst van Leven: de cultuuruitdaging van de 21e eeuw”, dat geeft je gelijk een veilig warm gevoel. De economische groei zal volgens JPB in de komende 4 jaar 2% per jaar gaan bedragen, er wordt 3 miljard Euro uitgetrokken voor de verlaging van de directe belastingen, maar als er dan ook gebudgeteerd is, dat er 2.5 miljard Euro extra in de staatskas moet vloeien door het heffen van ” milieu en andere zondebelastingen ” zoals de verhoging van de accijnzen, dan is het de bekende sigaar uit eigen doos die JPB de burger voorhoudt.

En mede daarom beste lezers gaat inmiddels 1 op de 11 gepensioneerden Nederland verlaten en in het buitenland wonen. Spanje, België,Frankrijk en Duitsland zijn de toppers. Het aantal Nederlanders die de deur achter zich dicht trekken is stijgend want sinds 2004 groeit het aantal emigranten met 50.000 per jaar.

Pakt u de dozen vast even, dan bel ik de verhuizer.

Uw redacteur


1 reactie

 1. Pieter H zei:

  Het gaat er bij roverheidsbaantjes totaal niet om wat je kent,maar WIE je kent !

  Dat het gehele corrupte circus aan elkaar hangt van nepotisme is nog steeds niet doorgedrongen tot de zich o zo integer wanende Nederiglanders.

  Ze zitten allemaal in “sociale” en ontwikkeling- organisaties te netwerken,als het even kan als voorzitter van iets onbeduidends,met als enig doel de eigen ontwikkeling naar een lui en goed betalend baantje in de buurt van de grote roofpotten te krijgen.

  Als ze al kort in het normale bedrijfsleven hebben gewerkt hebben ze nauwelijks het niveau van schoonmaker bereikt.

  Dus:Strikte regels voor ambtenaren en een minimum vak-opleiding voor regeringsbaantjes !

Comments are closed.