Een Haags complot

Wat hangt mij boven het hoofd  zult u zich afvragen bij het lezen van deze titel ?  Wel, volgens een goed ingelichte bron in het Haagse wordt door het nieuwe kabinet JPB 4 een complot tegen u de onderdanige burger  beraamt. Reeds in 2005  betoogde onze Grote Roerganger dat het gezin als hoeksteen van de samenleving dient te fungeren. Want  immers een gebouw  kan niet zonder hoeksteen, en het  gezin dient te fungeren als de vitale leefeenheid van morgen en overmorgen.

Inmiddels zijn wij bij overmorgen aangekomen en met nog steeds dezelfde stuurman aan het roer wordt het tijd om van woorden ook daden te maken. “Nederland is tot grote dingen in staat“ zei Balkenende onlangs nog, en verklaarde dat er in Nederland veel kracht en creativiteit aanwezig is . En deze creativiteit toont J.P.B zelf. Onze kersverse minister van Verkeer en Waterstaat  Camiel Eurlings werd in het Torentje ontboden om een eerste aftrap te geven aan de voorbereiding van dit Haags Complot.

Leuke bijkomstigheid is dat  Camiel tot een paar maanden geleden lid was van het Europese Parlement. De man die nu een voorvechter is van het verminderen van de CO2 uitstoot zag kennelijk geen problemen om in de periode van 2004 tot 2007 maandelijks op en neer te reizen tussen Brussel en Straatsburg en ondanks dat zijn hobby wielrennen is,  gebruikte hij de  vervuilende  auto en of vliegtuig – in plaats van een strak  pakje aan te trekken, de derailleur ter hand te nemen, en op de fiets de reis te ondernemen. De training tijdens zijn tijd als gemeenteraadslid te Valkenburg  was hem ongetwijfeld ten goede gekomen zijn.  

In het Torentje werd de grondslag gelegd hoe de hoeksteen der samenleving , de familie weer in de Nederlandse samenleving kon worden teruggebracht. En dat bleek eenvoudig, namelijk het fileprobleem niet oplossen, de burger (U) blijft thuis, of overnacht bij familieleden en de wens van JPB gaat in vervulling. Creatief niet waar ? Er moest slechts nog gezocht worden naar een idee om u  het gevoel te geven dat terwijl u in één van de totaal 800 kilometer files staat ,er hard aan gewerkt wordt aan het fileprobleem.  Om dat te verduidelijken moet ik u even lastig vallen met wat cijfers: 

Nederland kent circa 3.300 km “snel” weg en nog eens 3.300 km provinciale wegen.

( dit betekent overigens dat er regelmatig in Nederland ruim 10% van het wegennet vol staat met  files). Via een openbare aanbesteding van het Ministerie van Verkeer zou er voor  circa 25 miljoen Euro een informatiesysteem moeten worden aangelegd dat de files signaleert en doorgeeft aan de diverse radiostations en fabrikanten van navigatiesystemen, waardoor u de file zou kunnen vermijden om vervolgens in de volgende file terecht te komen. Om het rookgordijn kompleet te maken moet Eurlings  het publiek voortoveren dat hij hierdoor tot 2020  de filevorming met ongeveer 40% verminderd zal hebben. Wie dan leeft wie dan zorgt.  

Echter doordat zijn eigen Ministerie recent een nieuwe manier van file berekenen heeft bedacht ( ! ) staan er in Nederland veel meer files dan gedacht. Spraken wij eerst over b.v. 100 km file dan worden het  nu circa 120 km en ook het aantal gemelde files stijgt met 20%. De ambtenaren van Verkeer kregen echter van Camiel de opdracht deze verandering “rustig” in te voeren , m.a.w. de burger voor dom te houden, want anders zou deze negatief kunnen gaan reageren.