Vakantie in Frankrijk

Het vakantieseizoen is weer in aantocht, en uw redacteur wilde de naderende verkiezingen even laten voor wat zij zijn tot na de 1e verkiezingsronde a.s zondag. Een kleine voorbereiding voor de vakantie naar Frankrijk kan immers geen kwaad en ofschoon Frankrijk iets in de belangstelling van de Nederlanders is gedaald ( 6% minder bezoeken in 2005 t.o.v. 2004 ) zijn toch nog 15% van alle Europese bezoekers aan Frankrijk Nederlanders. De Franse overheid heeft danig in de buidel getast om de toerisme molen draaiend te houden. Voor 2007 wordt er ongeveer 160 miljoen euro geïnvesteerd in sector toerisme , waarvan 50% in de vorm van diverse leningen. Maar toerisme naar Frankrijk maakt dan ook ruim 7% van het nationaal bruto inkomen.                   

Hier moet iets tegenover staan, en los van de Euro’s die u uit gaat geven, heeft ook de Franse overheid net als de Nederlandse een legertje tolgaarders geronseld, die onder het motto van verkeersveiligheid moeten zorgen dat de toerist zijn onvrijwillige bijdrage aan de Franse staatskas levert. Deze tolgaarders heten automatische radar snelheids camera’s  en waar Nederland het aantal tracht terug te dringen, komen er in Frankrijk gemiddeld per week 4 units bij ! En let op, praktisch alle radarvallen zijn permanent van een camera voorzien, terwijl  zowel toegemoetkomend verkeer als ook van achteren wordt gefotografeerd indien u meer dan 3% te hard rijd.

Nu zijn de Fransen wel zo sportief om praktisch alle radarunits ruim van te voren middels een groot bord met de woorden “radar”aan te kondigen. Maar wees voorzichtig, de eerste camera gepasseerd kan er na 300 meter weer één staan. Inmiddels zijn er in Frankrijk zo’n 800 units geplaatst en het einde is nog lang niet in zicht. De Fransman die de snelheid overtreedt krijgt middels deze automatische units binnen 1 week na de overtreding de bon keurig thuis bezorgd en voor buitenlanders wordt er meer en meer met de buitenlandse politiekorpsen samengewerkt. denk dus niet, ik ben buitenlander “das war einmal “. Daarnaast beschikt de Gendarmerie over een speeltje waar zij druk mee in de weer zijn  ( naast de mobile radar units) de laserpistolen waarmee snelheid gemeten wordt. Radarverklikkers en anti laser units zijn in Frankrijk net als in Nederland verboden. De inhammen op de snelwegen zijn een geliefde verstopplaats en dit geldt ook voor controles vlak voor het einde van een snelweg ( b.v Parijs, Lyon,  Reims) waar de laserunit bediener zijn collega’s bij de péage inseint, en u keurig wordt ontvangen. Het verhaal dat er aan hand van de péage betaalbon na gegaan wordt hoe hard u gereden heeft is lang voorbij.  Kijk even voordat u op weg gaat op de routeplanner van Michelin, hier staan de radarunits up to date aangegeven.

Wat gaat u betalen ? Nu in de bebouwde kom en buurtaglommeratie is dat bij overtredingen tot 20 km/u max. € 135, bij 20 a 39 km/u krijgt de Fransman dezelfde boete maar ook nog eens 4 strafpunten. Heeft u 40km/u te hard gereden is de kans groot dat u tevens uw rijbewijs ( ook als buitenlander) kunt inleveren, en reed u meer dan 50 km/u te hard bent u voorlopig uw rijbewijs en auto kwijt, naast een boete die kan oplopen tot € 1.500 ( plus afsleep en stallingskosten). De marges waarbij u er nog redelijk af kan komen zijn op de snelweg een kleine 10 km/u bij 130 km/u, en in de regen is het raadzaam je gewoon aan de voorgeschreven 110 km/u te houden. Op de departementale wegen waar  de max. snelheid of 80 of 90 km/u bedraagt is het raadzaam deze niet meer dan 5 km/u te overschrijden.