De herinneringsmuur

vietnam_memorial_wall_picture1.jpgZouden de namen van alle Nederlanders die momenteel het slachtoffer dreigen te worden van de linkse dictatuur van het Haags Politburo in 1, 35 centimeter hoge letters vermeld worden op een herinneringsmuur, dan zou deze muur een lengte hebben van…………?

Een vreemd idee zult u zeggen ? Nee, want ook weer na de 3e dinsdag in september waarin de laatste verdwaasde Nederlanders gewapend met vlaggetjes stonden te zwaaien naar het opperhoofd van het Nederlandse politburo, is gebleken dat de bestuurders van ons land zich niets gelegen laten aan hoe de burgers die hun meenden te kunnen vertrouwen, bedrogen worden. Terecht dus, slachtoffers van een steeds meer totalitair regime. Sla opiniepeiling op peiling er op na, steeds komt u tot hetzelfde resultaat, de burger is het in een overweldigend meerderheid niet meer eens met wat voor haar of hem besloten wordt.

DE MUUR ZOU   EEN LENGTE HEBBEN VAN TWINTIG KILOMETER EN DRIE METER HOOGTE HEBBEN OM DE NAMEN VAN ALLE SLACHTOFFERS TE KUNNEN TONEN.

Niet dat deze muur er ooit zal komen, want zoals gebruikelijk in de politiek komen bijna in alle gevallen leiders en hun vazallen er ongestraft vanaf. In het beste geval worden ze verbannen , maar vraag ik u, welk land op deze aarde zou interesse hebben om de linkse kliek van grabbelaars, de kleurloze groep van het zich zelf Christelijk Democratisch appel noemende zelfverrijkers, de  hap gemalen poppenstront die in de Heer gelooft maar er niet naar leeft en tenslotte een groepje uitsluitend via een geërfde opium titel nietsnutten een asiel aan te bieden ?

Heel Nederland gaat er in 2008 op achteruit, maar wat lees je in een ademtocht, de ministers krijgen er 10% bij. De kosten voor het huis van ROOD oranje stijgen, hoe kun je dit nog met droge ogen verkopen ? Juist, door je dolgedraaid door machtswellust niets meer aan de trekken van de mening van diegenen die jou aan deze positie hebben geholpen, menend dat jij het beste met hun voorhebt.

Naar goed oud socialistische traditie wordt diegene die nog zijn stem durft te laten horen monddood gemaakt. Internet sites die onze Haagse betuttelaars niet welgevallig zijn, worden gesaboteerd middels SPAM, wij mochten dit recentelijk aan den lijve ondervinden, en diegene die zijn stem in de kamer nog durft te laten horen, de heer Wilders ( of u het nu met hem eens of oneens bent) wordt verweten demagogisch en populistisch op te treden.

Nederland kent in feite maar twee grote problemen die het land in een ijzeren wurggreep hebben :

         1) De linkse kliek die ons land naar de afgrond stuurt

         en afgeleid daarvan

         2) het vreemdelingen probleem.

Waar in rechts geöriënteerde landen zoals Frankrijk, Denemarken, Zwitserland de staatsopperhoofden trachten het door links gecreërde probleem nog te keren, is bij ons de regering bezig met een vergeefse strooptocht naar een draagvlak bij de bevolking dat ,wat er in den Haag bedacht wordt, goed is voor Nederland.

Nee,nee, driewerf, nee. De plannen en de uitvoering van het Haags beleid zijn een mokerslag in het gezicht van de werkende Nederlander.

Ofschoon ik, in tegenstelling tot wat velen andersdenkenden, een voorstander ben om buitenlanders veelal met een islamitische achtergrond wel binnen te laten, maar dan gebaseerd op strenge quota regels, welke dan ook aangehouden moeten  worden, staat de deur bij ons nog steeds wagenwijd open, en wordt met name de oudere uitgewerkte Nederlander die geholpen heeft dit land naar zijn huidige welvaart te brengen hiervan het slachtoffer.

Ik schreef het reeds eerder, 600 miljoen korten op de ouderenzorg en praktisch dit zelfde bedrag uitgeven aan een generaal pardon annex ongelimiteerde buitenlanders opvang.

Ieder weldenkend mens moet het hier toch mee oneens zijn?

Laat de islam er nu eens buiten, want niet persè iedereen met het islamitisch geloof is een lastpost of querilant. Maar door de veelal nauwelijks of niet aanwezige opleiding van de door den Haag binnengelaten immigranten, ontstaat er een sociale achterstand. mensen met nauwelijks een opleiding kunnen niet aarden, vervallen in steunwetten, vereenzamen, hun kinderen zoeken de criminaliteit op of nog erger vervallen in extremisme ingegeven door onvrede.