En brief aan J.P. Balkenende

Ik ontving daarop van het Ministerie van Algemene Zaken een nietszeggend en geautomatiseerd aangemaakt bericht hetgeen veel overeenkomst heeft met de nietszeggendheid qua beleid en uitvoering van uw kabinet.

Lees ik vandaag dat de vakantie van 100 dagen een slordige 3.2 miljoen euro heeft gekost en de opbrengsten zijn negatief, tenminste voor de werkende Nederlander.

De uittocht van denkende en producerende Nederlanders is groot, de prognose van het CBS voor 2007  is  130.000 en de cijfers vanaf 2002 kunt u op de website van het CBS zelf wel nalezen.

Blijkbaar is het voor dat reixend circus van u niet interessant geweest die expats eens te polsen wat nu wel de reden van hun vertrek geweest mag zijn. Wellicht is dat dan toch een beetje te confronterend, zeker als je zo aan het pluche gewend bent. Dan valt de rauwe werkelijkheid toch wel een beetje tegen.

Een paar namen waar u wel eens wat van zou mogen lezen zijn Paul Ruijs ( over misstanden bij de rechterlijke macht), Mischa Kat ( over de verkeerde journalistiek en het gesjoemel bij het O.M.), Stan de Jong ( over allerlei foute zaken, deventer moordzaak en recent de SG Just Mr. Joris demmink) Paul Kasteel ( over het verval van Nederland en of het nog te redden is) en Geert Wilders, maar de laatste vraagt uw aandacht wel persoonlijk geloof ik. Ook de Sociale Databank  biedt veel lezenswaardigs over allerlei misstanden in Nederland.

De openheid van het internet staat haaks op de gesloten cultuur die in bestuurlijk Nederland heerst en is in toenemende mate in staat doofpotten te onthullen en te openen en de geest zal weldra definitief uit de fles ontsnappen. Dit alles zaagt behoorlijk aan de poten van uw stoel en die van uw kabinet en ik spreek de hoop uit dat dat progressief en voorspoedig verloopt en dat de komende verkiezingen een andere regering zullen opleveren.

Als recent geëmigreerde maak ik mij niet al te veel zorgen maar betreur de Nederlanders die niet in staat zijn hun heil elders te zoeken.De zwijgende werkende meerderheid die geen keuzes kunnen maken. Die te weinig verdienen om te leven maar te veel om dood te gaan, of de bejaarden die wegbezuinigd worden en al die andere schadeposten van de samenleving die uw 30% salarisverhoging moeten ophoesten.

Schandalig en dat van een kabinet waarin twee maal de C van Christelijk vertegenwoordigd is, CDA en CU. Ik neem aan dat u een sterk man bent, ik zou mij ’s morgens niet kunnen scheren met zoveel derdenellende op mijn geweten, zou ik mijn aanblik in de spiegel niet kunnen verdragen.

Ik neem aan dat ik op dit epistel wel weer zo’n gegenereerd antwoordje krijg, dus laat ik de groet maar achterwege.Ik vraag mij trouwens in gemoede af of mijn mailtjes aan u überhaupt wel gelezen worden. Ik neem wel de vrijheid om deze tekst door te sturen aan derden waaronder de enige politicus die wel mijn vertrouwen geniet alsmede enige mensen die het wel en wee van Nederland wel aangaat.

D.J. Vredeveld

Van de redactie: Geachte heer Vredeveld, ik denk namens duizenden zo niet 10 duizenden (of meer ) Nederlanders  wil ik u bedanken voor deze ware woorden. In ieder geval levert deze site u meer dan 10.000 lezers op, en ik zou lezers die willen reageren vragen dit te doen of  via de reactie mogelijkheid of indien u niet openbaar uw reactie kwijt wilt, een mail te sturen aan : redactie@nederlandkritisch.nl Wilt u e.e.a. nog eens in een wat andere bewoording lezen surf dan naar www.hetvrijevolk.com, zie “liefde op het eerste gezicht”van Paul Kasteel

Paul Kasteel