Op de blanke top der duinen

Maar vreest niet beste burger. Guusje slokop is er inmiddels achter gekomen dat  “tienduizenden ” medelanders vatbaar zijn voor radicale islamitische gedachten. Daarvan zijn er ongeveer 2500 potentiële activisten. Nu, zeg je dan met je naïeve verstand als je zo iets weet, opzoeken en uitzetten. Volgens onze pseudo Sherlock Holmes speurders van de AIVD zijn de bronnen van verspreiding van radikale gedachten o.a. te vinden in de moskeën, die als paddestoelen in de herfst in ons land weer verrijzen. Gemakkelijke klus dus, maar nee er moet weer gewacht worden op een rapport van de AIVD dat in oktober gaat verschijnen, de idiotie ten top. Iedere burger weet inmiddels waar de haat en aanzet tot radicalisme gepredikt wordt, maar met onze overdreven schuldcomplexen, wachten wij op rapporten die vervolgens weer afgezwakt en verkeerd,d.w.z. naar u de leugens, vertaald worden , waarna er geen actie meer hoeft te volgen.

Dus beste “Nederlander”als u nog bestaat, neurie gerust op een stil plekje het oude wijsje mee: “op de top der blanke duinen”, want  herinnering is het enige wat u als burger rest.De “rest “heeft zijn (uw) vermogen het land al uit.

Paul Kasteel