Een Oranje BITTER ?

425c01ae38992_oranjebitter.pngOfschoon het niet het juiste moment is, een  oranjebitter te drinken zou ik u er toch een aan willen bieden. Zoals ik al eens eerder schreef, verbaast het mij telkens weer dat honderden mensen kwijlend naar een optocht gaan kijken als er leden van het koninklijk huis aan deelnemen. Dat de inzittende van de koets met de ene hand naar het “volk”zwaait en met de andere hand letterlijk ( prins Johan Friso) en figuurlijk de welbekende vinger naar de burgers opsteekt, mag de pret niet drukken.

Twee eeuwen erfopvolging en een omgeving vol ja-knikkers hebben er voor gezorgd dat de “koninklijke hoogheden” het zicht op wat normaal is zo langzamerhand geheel kwijt zijn. Overigens zal het aantal koetsen waarin de oranje rakkers zich voortbewegen binnenkort behoorlijk uitgedund zijn, want de akela van rood oranje laat in het diepste geheim op 24/11 in Kopenhagen bij de Ridehuset veiling 9 van haar koetsen veilen, zodat de huishoudpot weer wat aangevuld kan worden.

Maar het blijft “leuk” zo’n koningshuis en de gemiddelde Nederlander laat zich graag – excusez voor dit minder koninklijke woord – verneuken. Waren niet Johan Friso en Mabel Wip Eens  de trendsetters in het aanpassen van Wikipedia teksten? Dat zij zo dom waren dit te doen via een computer waarvan het zgn. IP nummer ( afzender) te herleiden was naar een computer in Huis ten Bosch was een schoonheidsfoutje. Mabel trachtte haar verleden met drugsbaron Klaas Bruinsma een beetje op te poetsen. Sex met hem gehad ? Wel nee, keurig iedere avond pyamatjes aan en ieder in zijn eigen nestje.

Een leuk verhaalt trof ik op een Engelse site aan. Daarop verteld een kapitein bij de Irish and Welsh Guards zijn belevenissen toen in 1940 hij en zijn manschappen ingezet werden om de als ratten die het zinkende schip willen verlaten “koninklijke familie” via het eiland Walcheren Nederland te evacuëren. De traditie is dat een kapitein zijn schip in geval van nood als laatste verlaat, maar voor deze Nederlandse kapiteins telde dat uiteraard niet. Kapitein Tilley vertelde dat in het konvooi van o.a. koningin Emma zich een transport met enkele dozen vol diamanten bevond welke veilig aan boord van de wachtende Briste torpedobootjager gebracht moesten worden. Een oranje appeltje voor de dorst. Overigens voor zo ver u het nog niet wist,  Bea bezit naast haar Nederlandse paspoort ook nog een Brits paspoort. Hoezo de ophef over dubbele nationaliteit?

Maar heeft u zich wel eens afgevraagd of het bestaan van deze “koninklijke familie”wel legitiem is ? Laten wij eens de geschiedenis bekijken:

Officieël is Wilhelmina de dochter uit het 2e huwelijk van koning Willem III en prinses Emma. Daarvoor was Willem ook wel bijgenaamd de gorilla vanwege zijn ongecontroleerde wijze van leven ( hoeren en snoeren zou Bokito zeggen als hij kon praten) getrouwd met Anna Paulowna, de zuster van de Russische Tsaar Alexander de eerste. Daar Bokito, pardon Willem door zijn sexuele escapades syffilis had opgelopen en geen kinderen meer kon verwekken, duikt de vraag op wie dan de biologische vader van Wilhelmina was. Hiervoor wijzen de vingers richting de particulier secretaris van koningin Emma. Immers Willem III was eigenlijk naast zijn ziekte ook qua leeftijd niet meer in staat nog kinderen te verwekken , hij was de 60 ruimschoots gepasseerd en voorts had de Ranitz een zeer zeldzame erfelijke ziekte welke Wilhelmina ook had, zij was net als haar biologische vader toondoof. Uiteraard zijn deze zaken altijd onder de “koninklijke pet / kroon” gehouden, want alle nakomelingen van Willem III voortkomend uit zijn 2e huwelijk zijn niet meer uit de eerste lijn, dus in feite niet meer gerechtigd tot troonopvolging.  Wilhelmina is dus geen wettelijke opvolgster in de zin van de wet, en dat is dan uiteraard ook van toepassing op al diegene die na haar geboren zijn, Juliana, Beatrix, Willem Alexander.

Dat onze rode oranjes wel degelijk boter op hun hoofd hebben, moge ook blijken uit het feit, dat zij als enig “koningshuis” weigerden mee te werken aan een DNA test. Deze test heeft het doel na te gaan hoe het is vergaan met het nageslacht van de Romanovs, waarvan de laatste door de bolsjewieken in Jekaterinenburg werden vermoord.  Zelfs koningin Elisabeth van Groot Brittanië heeft toegestemd mee te werken in het onderzoek. Bea en haar konijnenkolonie zien de bui al hangen en hebben dus geweigerd DNA af te staan.