Prinses Diana en de samenzweringstheorie

images8.jpg Nee, u bent niet op een soort Engeland kritisch site aangekomen, maar nu dan eindelijk het boek over de samenzweringstheorie inzake de dood van prinses Diana gesloten kan worden, wil ik niet nalaten nog eens even terug te blikken.

Ik zal het niet verder met u hebben over de gebeurtenissen welke tot de tragische dood van Diana leidden. Wel even een kijkje in de ambtelijke molen van de Franse onderderzoekers en rechtelijke macht.

De Fransen met hun misplaatst gevoel voor geheimzinnigheid hielden vanaf het begin zaken ” onder de pet” en zorgden er daarmee voor ,dat de geruchtenmolen al gauw op gang kwam. Ik ben van mening, dat indien er vanaf het begin openheid van zaken geweest was, de verschillende samenzweringstheoriën minder kans gehad hadden zich te ontwikkelen en het ongeluk in de Parijse Alma tunnel niet een eigen leven was gaan leiden als een komplot van b.v. de Briste geheime dienst om de prinses ( op verzoek van ….. ) om te brengen.

De chauffeur van Diana reed te hard, had een borrel op, Diana droeg geen veiligheidsgordel, kortom een aantal feiten die inmiddels ook door de Franse onderzoeksrechter Hervé Stéphan bevestigd zijn in een rapport van liefst 6.000 ! pagina’s. Hiervoor werden 200 getuigen gehoord en toen het rapport eindelijk klaar was in september 1999, was dat eigenlijk al twee jaar te laat.

De Franse wijze van onderzoek, zeer langszaam en steeds in het geheim, was een ideale voedingsbodem voor allerlei wilde verhalen en zoals gezegd complot theoriën. Stéphan bevestigde niets, gaf slechts aarzelend gegevens vrij en weigerde gewoon om de voortgang van het rapport in de openbaarheid  te bespreken, iets waar het Franse juridische systeem in uitblinkt. Toen uiteindelijk het rapport verscheen, was dat te laat om de stroom van geruchten die tot op de dag van heden hebben geduurd nog in te dammen. Soortgelijke voorbeelden van de Franse “efficiëncy” zeker als het gaat om zaken met ene juridisch karakter zijn er ten over.

Het feit dat u dit artikel leest, betekent dat u naast dat u Frankrijk een plezierig woon- of vakantieland vind, u ook een gezonde kritische kijk op het Franse leven heeft.  Van verschillende kanten bereikten ons mailberichten van lezers die graag in contact willen komen met gelijkgezinde Nederlanders die het tijdperk “Leven in Frankrijk, Frankrijkforum en gelijksoortige zoetsappige oh , wat is het leuk hier” zaken achter zich hebben gelaten. Mensen die nogmaals om b.v. klimatologische reden naar Frankrijk verhuisd zijn, het land prachtig vinden, maar de eigenaardigheden van de bewoners soms minder op prijs stellen.

Mocht u zich in deze “doelgroep” herkennen, stuurt u ons dan even een mail, vermeld welke gegevens wij wel of niet mogen vermelden als wij uw mail doorsturen aan andere Nederlanders die bij u in de buurt wonen ( zeg een straal van 50 a 70 kilometer rond uw Franse verblijfplaats).

Waarvoor namens andere lezers al vast mijn dank en wens ik u een plezierige weekend toe,

Paul Kasteel