Alimentatie, voer voor golddiggers

fieradeldivorzio5.jpg

De afgelopen weken mochten wij middels de pers ooggetuige zijn van een scheidingsoorlog tussen de ex Beatle Paul McCartney en Heather Mills. De tabloid bladen vulden met deze onverkwikkelijke affaire de voorpagina’s en zoals wij lazen op www.kwikenews.nl onder de kop P C Hooftrovers en andere golddigers werd er zelfs tot in de rechtszaal “gevochten”.

Het motto zou ook kunnen luiden : ” via de gulp van een broek op zoek naar een financieel veilige toekomst ” en in 2007 hielden 38.000 stellen het voor gezien, waarbij in 4 van de 5 echtscheidingen de vrouw het initiatief nam.

Natuurlijk is een scheiding zoals die tussen Paul McCartney en Heather Mills plaatsvond een spectaculaire zaak gelet de financiële belangen. Heather vroeg na 4 jaar huwelijk een afkoopsom van rond 150 miljoen euro en ontving “slechts” 35 miljoen met daarnaast natuurlijk nog wel een alimentatie voor haar dochtertje van 4 en een vergoeding voor het betalen van de “Nanny” te samen goed voor een 200.000 euro’s.

Andere spectaculaire scheidingen als het ging om de centen waren o.a. die van de Amerikaanse basketbalspeler Micheal Jordan die na 17 jaar huwelijk 100 miljoen euro moest betalen, Neil Diamond die ook € 100 miljoen kwijt was maar pas na  30 jaar huwelijks genot en de ex echtgenote van filmregisseur Steven Spielberg ontving € 65 miljoen voor het wassen en strijken van zijn overhemden, terwijl zowel Kevin Kostner als ook Harrison Ford beide aan hun “exen” een bedrag van € 55 miljoen konden afdragen.

Waarom een artikel over echtscheidingen en de daarbij behorende vergoedingen, alimentaties en chantagegelden op deze site ? Zeer eenvoudig,  de alimentatieregelingen in Nederland zijn sterk achterhaald zeker in vergelijking met de omringende Europese landen en er is uiteraard geen Nederlandse politicus die waagt deze nijpende situatie eens onder de aandacht van de regering te brengen, want het brengt geen stemmen op.

In Nederland eindigt circa 50% van de 100 gesloten huwelijken in een echtscheiding, 0,05 % van de gesloten huwelijken loopt al binnen één jaar op de klippen. Werden in Nederland in 2006 73.000 huwelijken gesloten, werden er tevens 35.600 ontbonden. De cijfers in de omringende Europese landen liggen ongeveer op het zelfde niveau. Frankrijk 47%, Duitsland 57% en Belgie 51%. In Nederland leven momenteel ongeveer 400.000 gescheiden vrouwen en 300.000 gescheiden mannen.

Waar het echter om gaat, en wij gaven dit al even kort aan, is dat de alimentatiewetgeving in Nederland dringend aan een revisie toe is. In principe betaalt een Nederlandse man gedurende 12 jaar alimentatie aan zijn ex vrouw, er van uitgaande dat de man de hoofdkostwinner was. De alimentatie wordt berekend volgens de zgn. Tream normen en  in principe sterk vereenvoudigd, betekent dit dat de inkomens van de werkende man en vrouw bij elkaar worden opgeteld en dan 50 / 50 verdeeld ( nogmaals terk vereenvoudigd). Dat betekent dat de Nederlandse man die de pech heeft een niet werkende (ex) echtgenote te hebben circa 50% van zijn inkomen kan afstaan, en dat veelal aan een ex echtgenote die wel uit zal kijken haar nieuwe (rijke) vriendje al te vele ten tonele te laten verschijnen, om daarmee de gouden dukaten stroom te laten opdrogen.

Uiteraard zijn er voorbeelden waar het geheel anders gaat. De vrouw gaat weer werken of had al een baan en afgezien van wellicht een overbruggingsperiode en een toelage voor minderjarige kinderen, zal zij zelf letterlijk en figuurlijk ” haar broek ophouden”.  Maar deze flinke dames maken slechts een kleine  25% uit van de gescheiden seksegenoten, de overige 75% gaat in een zeer groot aantal gevallen beginnen aan het grote genieten.