Sarkozy: “Gordonne liesen toe mie”

summita.jpg Als u de geplaatste foto bekijkt dan ziet u Bling Bling weer eens in volle actie. Maar of het bezoek aan Groot Brittanië wel zo voorspoedig verloopt als een groot deel van de pers ons doen wil geloven, is te betwijfelen.

Zowel Brown als Sarkozy kunnen wel een opsteker gebruiker, want de Franse president die op een historisch laag peil staat in de poulariteits polls moest met zijn bezoek aan Groot Brittanië bewijzen dat hij toch een meer presidentiële uitstraling heeft dan zijn laaste maanden in Playboy land hebben doen geloven. Brown op zijn beurt, uiteraard lang niet zo kleurrijk als zijn voorganger Tony Blair en zeker niet als “Nicky” , moet trachten de morrende Labour achterban weer voor zich te winnen.

Was er gisterenavond tijdens het diner in het slot Windsor nog sprake van een “entente cordiale”, vanochtend werd dat al gauw een”entente amicale” en naar mate de “feestvreugde steeg was Sarko niet meer te houden en werd het een “entente formidable”.

Cynici hebben het inmiddels al over een “entente atomique”, dit n.a.v. het feit dat Sarkozy tracht de Britten een aantal van zijn atoomcentrales in de maag te splitsen. Overigens is het op dit moment zo dat circa 9 miljoen Britten reeds hun stroom uit Frankrijk betrekken. De EDF zou graag meer Britten van stroom willen voorzien, maar luisterend naar de ervaringen van hun circa 500.000 landgenoten die in Frankrijk wonen, lijkt de kans hierop erg klein.

Sarkozy kon niet nalaten ook zijn vrouw Carla een veer op haar hoed te steken door in het openbaar haar te prijzen voor de interesse die zij toont in het lot van de kansarmen in deze wereld. Maar toen een Franse journalist het aandurfde de Franse president er op te wijzen dat hij vond dat de vrouw van de president de show had gestolen en haar man overschaduwde, werd de Sarkozy razend en wilde de journalist laten verwijderen. Het gezegde van kleine mannetjes met kleine …….. gaat dus kennelijk nog steeds op. Carla zal eenmaal thuis aangekomen wel “klappen” krijgen. Is het u overigens opgevallen dat toen het echtpaar de vliegtuigtrap afliep, dat Sarko telkens een trede achterbleef op Carla, zodat het verschil in lengte niet te duidelijk zichtbaar was. Leuk, die ballerina’s toch?Ach , en dan in die slaapkamer……..?

De vraag die er gesteld dient te worden is : heeft de Franse president zijn landgenoten overtuigd, dat hij een president is die zich als waardig staatshoofd gedraagt? Na het volgen van de Franse pers van vandaag denk ik dat wij kunnen stellen dat dit maar ten dele gelukt is.

De reportage op de Britse BBC van het staatsbanket gisteren in Windsor hall toont een zich kennelijk vervelende Franse president, terwijl de 81 jarige Queen Elizabeth haar toast speech houdt. Sarkozy zit afwisselend om zich heen te kijken, hoest een beetje, dus toch zenuwachtig, dan staart hij weer naar het plafond, en heeft duidelijk geen Camembert gegeten van de gedrags- en fatsoensregels die je in acht dient te nemen tijdens een dergelijke gelegenheid.

Nee, als het circus Sakozini verder op tournee wil, zal er toch nog wel wat geschaafd moeten worden aan de voorstellingen, dus laten wij het recente bezoek aan Groot Brittanië maar houden op een slechtgeslaagde “try – out”.