S.O.S. uit den Haag

2476547505.jpg  jomandatiel.jpg Nadat Jan Peter Balkenende de afgelopen dagen te vergeefs om hulp gevraagd had om de “Wilders crisis” het hoofd te kunnen bieden, o.a. door de Wegenwacht te bellen ( hebben wij u ooit laten staan? ),  daarna “even met Apeldoorn gebeld” , komt er nu eindelijk hulp voor onze Haagse kiddies

Zoals wij vanochtend uit welingelichte bronnen mochten vernemen is er in de afgelopen dagen tot diep in de late uurtjes overleg geweest door Jomanda en Emiel Ratelband en hebben deze twee B.N ers besloten ons land te bewaren voor de naderende crisis teweeg gebracht door de nog niet verschenen film van Geert Wilders.

Tijdens een kort telefonisch gesprek tussen Jomanda en de heer Tjibbe Joustra de opper 007, heeft Jomanda de door hem gevraagde beelden van de film doorgegeven welke zij zegt ontvangen te hebben doordat zij het koffiekopje van Wilders afkomstig uit de spoelkeuken van de Eerste Kamer heeft mogen betasten.

De heer Joustra is enigzins verward door de beelden die Jomanda hem gegeven heeft, want het blijkt dat de film van Wilders zich afspeelt in het miljoenen kostende kantoor dat Joustra voor zich zelf liet bouwen toen hij voorzitter van de raad van bestuur van het UVW werd. Dit, op hetzelfde moment dat er vanwege besparingen bij het UVW meerdere honderden werknemers  ontslagen moesten worden. Wij kunnen ons de verwarring van Tjibbe wel voorstellen, want toen het overmatige gebruik van o.a. goud en marmer in zijn kantoor aan het licht kwam en Tjibbe zijn biezen kon  pakken , moet dat voor de arme stakker ene hele klap geweest zijn. Dit ondanks dat hem door de toenmalige minister van sociale zaken Aart de Geus binnen een jaar een nieuwe baan beloofd werd en hij uiteraard wat wacht – eurootjes mee kreeg. De nieuwe functie die Tjibbbe kreeg ( hij werd in maart 2004 als UVW voorzitter de laan uitgestuurd) werd Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en dit op 27 april 2004, dus slechts enkele weken na zijn ontslag.

Maar wij dwalen af, Tjibbe heeft dus de film van Geert via het medium Jomanda gezien en is naar wij vernamen met onmiddelijk ziekteverlof gegaan.  Halal slachten is hem ondanks zijn eerdere functie bij het ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit op de maag geslagen en de Rennies van zijn secretaresse mochten niet meer baten. Hij overweegt nu ernstig om zijn tot nu toe als bijbaan bekleede functie als bestuurslid van het Groenfonds fulltime te willen aanvaarden. Overigens kan Joustra gebonden door een zwijgplicht ons niets over de film vertellen, die volgens Jomanda met name voor het vliegend personeel van onze diverse luchtvaartmaatschappijen  ernstige gevolgen zal hebben. Met name de stewardessen zullen zich massaal tot de Islam willen bekeren en is er o.a. aan de directie van de KLM reeds gevraagd of de dames gekleed in Boerka’s de passagiers mogen gaan bedienen, terwijl het mannelijk cabinepersonneel zich niet meer wil scheren.

De inbreng van Ratelband zal er uit bestaan uit dat hij de voltallige ministerraad over een gloeiend vuurtapijt zal  laten gaan lopen onder het uiten van de kreet “wij gaan nog niet naar huis “, omdat Jan Peter vreest dat door zijn wisselvallig beleid er wel eens (alweer) vervroegde verkiezingen gehouden zouden moeten worden.

Om deze “vuurdoop” wat intenser te maken, zal iedere minister of staatssecretaris een collega op de schouders moeten nemen en op de terugweg zullen de twee partners van rol wisselen. Hier zijn echter bij de coalitiepartners nu al weer de eerste onenigheden ontstaan, want zo wil b.v. niemand PvdA minister Ella Vogelaar op de schouders nemen, ondanks haar zo juist bij Victoria’s Secret aangeschafte lingerie setje. Ook de combinatie Wouter Bos met op zijn schouders Jan Marijnissen wil nog niet geheel vlotten, Wouter wil graag met Femke Halsema op de schouders en voorts zijn er problemen tussen de twee moslim staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb. Deze twee laatste hebben van de Amsterdams moefti te horen gekregen dat als zij elkaar op de schouders nemen, zij maar beter gelijk een figurantenrol in de film van Geert Wilders kunnen vragen, maar die heeft dat weer geweigerd omdat hij van Tjibbe Joustra geheime informatie over beiden ontvangen zou hebben die hij uiteraard niet mag onthullen.