Nederland volgt Zimbabwe

mugabeyes.jpgBij het lezen van  bovenstaande titel zult u zich afvragen of de schrijver van dit artikel beschikt over een kristallen bol, of bij een helderziende te raad gegaan is. Nee, niets van dit alles, maar het lezen van de reacties van de gemiddelde Nederlander op het weer kiezen van Silvio Berlusconi als minister president van Italië, doet mij het ergste vrezen.

Laten wij even om de sfeer te bepalen kijken op de site van de NCRV www.stand.nl . Daar wordt de vraag gesteld of de keuze van de Italianen voor Berlusconi begrijpelijk is of niet. 59% van de stemmers zegt het is onbegrijpelijk en 41% zegt de keuze van de Italianen voor Berlusconi wèl te begrijpen.

Wij zullen ons niet gaan mengen in de interne Italiaanse politieke stubbelingen, de vraag of Berlusconi wel of niet een “crimineel”is ( hij is nooit veroordeeld voor zaken welke hem aangerekend werden, maar heeft wel enige voor hem gunstige wetswijzigingen er door gedrukt). Voorlopig hebben van de ruim 60 kabinetten die Italië sinds de 2e wereldoorlog gekend heeft en die voor het meerendeel een linkse of ultra linkse signatuur hadden, ook maar èèn kabinet gezorgd dat de zaken in Italië eens op poten kwamen. Maar genoeg over Italië.

Waarom gaat Nederland hardhollend  Zimbabwe achterna? Ook in Nederland wordt al sinds geruime tijd niet meer naar de wens van de burger geluisterd. Een links CDA aangevuld met nog meer slechts aan eigen bejag denkende PvdA trawanten is alleen maar bezig met het voor zich zelf creëren van lucratieve baantjes gebaseerd op vriendjespolitiek.

Was het tot voor een jaar of 5 nog zo, dat bij een financiële ontsporing waar “links”het patent op schijn te hebben, de boosdoeners werden aangepakt, de minachting voor de bevolking en belastinbetaler van de zijde van links is inmiddels zo groot, dat er misschien nog wel melding gemaakt wordt van een misstap, maar deze onmiddelijk met de mantel der socialistische naastenliefde bedekt wordt en het graaien en grabbelen gewoon door blijft gaan.

De autochtone Nederlander wordt door deze zelfde linkse kliek hoe langer hoe meer de hoek in gedrukt. Een vergelijk met de blankse boeren die er voor zorgden dat het toenmalige Rhodesië een van de laatste welvarende naties in Afrika was, dringt zich op. Nadat deze boeren na de val van het bewind van Ian Smith  ruim 25 jaar geleden door de zwarte bevolking onder leiding van de inmiddels tot dictator verworden Moegabe systematisch werden uitgeroeid en het land uitgepest werden, zie ik in Nederland een soortgelijke ontwikkeling.

Alles wat door de allochtone bevolking volgens onze normale zeden en wetten gerekend, verkeerd gedaan wordt, wordt vergoeilijkt en goedgepraat. Je kunt het deze groep van medeburgers dan ook niet kwalijk nemen dat zij niet geremd door enige weerstand steeds meer hun grenzen verleggen en succesievelijk proberen de macht over te nemen. Wat de van oorsprong Nederlandse burger dan te wachten staat wordt praktisch iedere dag wel in de diverse media beschreven, maar toch laat de Nederlander zich in slaap wiegen door het gesus vanuit den Haag.

Wordt, om toch nog even op hem terug te komen, Berlusconi verweten dat hij zaken naar zijn hand zet, om daarna hieruit een financieel profijt te kunnen trekken ( zonder hiervoor bestraft te worden), de Nederlandse politici  en niet in de laatste plaats ook het “koningshuis” doen niet voor Berlusconi onder.

De ene financieele blunder na de ander komt boven water, politici vullen hun zakken, de regering weet niet hoe snel zij e.e.a. goed moeten praten – de affaire Herfkens ligt nog vers in het geheugen – maar zo zijn er nog zo veel meer. De vorstin laat zaken welke toch duidelijk een prive karakter hebben betalen nog eens EXTRA betalen door de burger – zie onderhoud Groene Draeck, of het overmatig reisgedrag, of de verbouwingen aan “paleizen ” ( Drakensteijn) , of ten slotte het ontvangen van een verkoopsom voor een door Willem Alexander nog onlangs verkocht pand in den Haag.

De Nederlandse burger hoopt op betere tijden en slikt het allemaal, de daders lopen vrij rond, niemand die ze ter verantwoording roept, laat staan dat ze door onze inmiddels door en door verrotte linkse rechterlijke macht worden aangepakt. Ach, bent u allochtoon, voelt u zich gediscrimineerd, ja, ik voel mij niet bevoegd, dus gaat u maar snel weer naar huis. ( zei de rechter). Oh. wee echter als u te hard gereden heeft, een inbreker hardhandig uit uw huis of winkel verwijderd heeft, mag u nog hopen op een taakstraf, maar meestal lukt dat niet.

Kortom onze Moegabe(s) zitten uitdelend en zich zelf bevoordelend in den Haag, een verkiezingsuitslag waarin het volk duidelijk stelt waarheen het met het land moet, wordt vakkundig om zeep geholpen en wordt het een politicus even te heet onder de voeten, zorgen zijn vriendjes wel voor een leuke baan bij de Verenigde Naties of de Wereldbank.

Let op waar wij over 10 jaar staan :  NEDBABWE