Wilders, Fitna en de psychologische test

koenders.jpgvogelaar2.jpgverhagen1.jpgterhorst1.jpghirshballin1.jpg    balkenende1.jpg  Mischien dat u ooit wel eens een psychologische test heeft moeten ondergaan, bij voorbeeld voor uw beroepskeuze of een nieuwe baan. Dan kunt u zich ook nog wel herinneren dat een van de tests het bekijken van foto’s was. Foto’s waarop u een bepaalde persoon moest aanwijzen die u de “grootste boef” vond.

Wij hebben een aantal foto’s op een rijtje geplaatst en gaan nu even met u dezelfde test doen, namelijk wie vind u de “grootste boef, of in dit geval  (  “boefin, boefess ” , u mag het zeggen).

Nu, de keuze zal niet zo moeilijk zijn, want als u uw gevoel volgt, zult u alle gefotografeerde personen “boeven”vinden en dat betekent dat u een uitstekend gevoel heet voor de werkelijkheid, een prima realiteitszin.

Dit zou op zich  een goede zaak zijn, ware het niet dat u met uw correcte keuze gelijk aantoont dat u geen vertrouwen (meer) heeft in diegenen die namens u Nederland moeten besturen en ook in tijden van enige commotie het hoofd koel moeten houden. Niets is minder waar, wij schreven het al eerder, onze “bewindslieden” buitelen over elkaar heen als het gaat om het vinden van excuses en drogredenen om de werkelijkheid geweld aan te doen.  Openbare middelen worden benut of liever gezegd verkracht om toch maar vooral een crisis uit de hoge hoed te toveren, zodat de zit  op het rode pluche , of inmiddels blauw paarse kunststof, gewaarborgd blijft. Dat daarbij voorbij gegaan wordt aan 60% van wat de Nederlanders denken en voelen, moet voor het eigenbelang wijken.

Uiteraard en wij herhalen het nogmaals, het zou verkeerd zijn om alle moslims over een kam te scheren. Maar wel staat vast dat er in deze groep medelanders een aantal schuilen die het kennelijk niet zo nauw nemen met onze democratische waarden en dat in het verleden ook reeds bewezen hebben.

Uiteraard zal er met de welwillenden onder hen een dialoog moeten worden aangegaan, maar dan in een kader zoals in Nederland gebruikelijk is. Dat betekent dat wij niet moeten wijken voor een kleine minderheidsgroepering van moslims die menen aangemoedigd door het steeds maar weer terugkrabbelen en toegeven van onze regeerders , steeds weer een stapje verder gaan. Dat de huidige regering bang voor stemmenverlies keer op keer meent te moeten “begrijpen”en toegeven is een teken van zwakte.

Laten wij wel duidelijk stelen, dat de in de laatste 10 a 15 jaar Nederland binnengekomen moslims hier zijn als gasten. En als gast dien je je te gedragen naar de regels van de gastheer/vrouw. Staat je dat niet aan, dan is er slechts een oplossing, je kofferpakken en wegwezen.

Kunt u mij een moslim land aanwijzen waar christenen de zelfde rechten hebben als de moslims in Nederland ? Ik zou het niet weten, zelfs het bezit van een bijbel wordt in een aantal van deze landen bestraft, laat staan het openen van een kerk of het openlijk verkondigen dat je het met bepaalde zaken niet eens bent.

Nogmaals het gaat niet om het principe “oog om oog, tand om tand”, maar het kan niet zo zijn, dat Nederland binnnen afzienbare tijd zich geheel aan heeft moeten passen aan de wensen en eisen  van zijn “gasten”.

En hierin moet ik de heer Wilders wel gelijk geven, een stringent immigratiebeleid om de toestroom van veelal economische vluchtelingen tegen te gaan, een streng toezicht op het gedrag van “de gasten” en sancties als de in ons land geldende regels worden overtreden ( door uitzetting naar het land van herkomst en intrekken van het Nederlandse paspoort – zie ook de regels in Zwitserland en Denemarken) zijn zaken die , nu het nog kan, dienen te worden ingevoerd.

Maar of onze “regering” dat durft ? U en wij weten het antwoord waarschijnlijk al, draaien en keren, pappen en nathouden, toegeven en je eigen graf graven.