Ingrid Betancourt

115599931_resize_crop320par220.jpg                      Ingrid Betancourt bevrijd, maar tegen welke prijs ? De Franse pers jubelt. Weliswaar deden geen Franse padvinders mee aan de bevrijding van Ingrid Betancourt en een aantal mede door de FARC gegijzelden, maar toch, president Sarkozy kan in deze voor hem  steeds somber wordende tijden, wel een duwtje gebruiken, dus als je zo de pers en de TV reportage bekijkt, is dit na Waterloo de eerste grote Franse overwinning. Helaas…………….

Ik zal trachten het kort te houden, maar u kunt begrijpen, dat aan deze bevrijding toch wel een sterk luchtje zit. Dan heb ik het niet over, wat u meestal in een ruimte waar zich veel Fransen ophouden ruikt, maar over een luchtje dat deze bevrijding toch wel eens geheel anders zou kunnen  zijn verlopen als wat met name ons de Franse pers ( en dus Sarkozy c.s.) ons wil doen laten geloven.

De eerste beelden toonden een terecht stralende, goed gevoede en opgemaakte, mevrouw Betancourt. Ofschoon zij nu niet direct de indruk gaf net terug te komenvan een wellness reisje op de Bahama’s, was het nu ook niet  een beeld dat je verwacht van iemand die 6 jaar gegijzeld is en zeker was het niet de foto van mevrouw Betancourt die wij nog enkele maanden geleden op de TV zagen.

 Enkele uren na de vrijlating, tijdens een interview vanuit de Franse ambassade in Bogota, zagen wij een gezond ogende goedverzorgde vrouw die de pers te woord stond.

Ofschoon het in dit stadium – en zullen wij de waarheid ooit te weten komen? – te ver zou gaan, om maar gelijk het verhaal van een Zwitsers radio station te geloven, dat het niet om een bevrijdingsactie ging van het Columbiaanse leger, maar om een zakelijke transactie tussen FARC en ???, waarbij de prijs 20 miljoen dollar bedroeg, gaan er nu  inmiddels zoveel  serieuze opties de ronde hoe het verhaal echt in elkaar zit, laten  wij het maar zullen houden op het gezegde: “waar rook is, is vuur”.

Wilt u de diverse opties eens nalezen, kijk dan  op de internetpagina van de Tribune de Geneve ( www.tdg.ch ) in het zoekvakje Ingrid Betancourt intypen). Dit zeer serieuze Zwitserse blad heeft een aantal opties gegeven, waarbij een bevrijding door het Columbiaanse leger niet de meest voor de hand liggende is.

Vreemd is in ieder geval dat naast de Amerikaanse, Columbiaanse en Franse regering  en OOK mevrouw Betancourt in alle toonaarden ontkent, dat er sprake zou zijn van het betalen van losgeld. Mijn zeer eenvoudige vraag is, hoe weet iemand die gegijzeld is, dat er wel of niet een losgeld voor haar of hem betaald is ?

Ook aan het politieke front blaast de wind Sarkozy niet in de zeilen. Na Ierland begint nu ook Polen te morren om het Verdrag van Lissabon te ratificeren. Ofschoon er door andere EU leden gesteld wordt dat Polen juist een van de landen was die zich een voorstander van het verdrag toonde en dat het als vreemd beschouwd wordt dat juist dit land nu een terugtrekker dreigt te maken ( persoonlijk belang van de Poolse minister president ?) , zou het verdrag wel eens ernstig in gevaar kunnen komen als ook de Polen er de brui aan zou geven. Voorlopig dus geen rust in huize Sarkozy en is de bouw van zijn eigen standbeeld in ieder geval ernstig vertraagd.