De derde linkse kolonne heet : GROEN

verdi-cohnbendit

Met een meesterlijke verkiezingscampagne voor het EU parlement heeft “Rode Dany” kans gezien de linkse groene splinterpartijen om zich heen te verzamelen en onder de naam Ecologisch Europa, heeft hij kans gezien 18% van de Franse kiezers achter zich te krijgen.En daar stopt het niet mee, de ambities van de oud marxistische anarchist, die vooral bekend is als aanvoerder van de studentenrellen in Parijs in de eind zestiger jaren, ziet nieuwe kansen voor een politieke loopbaan. Kohn – Bendit heeft zijn linkse achtergrond nooit verlochent, maar deze met een groene saus overgoten. Al in begin 1970 benaderde hij de Duitse links radicale Joschka Fischer, om dan via wat omzwervingen als adjunct burgermeester ( SPD) van Frankfurt in 1994 te verschijnen als EU parlementslid namens de Duitse Groenen.

Kohn-Bendit heeft zowel een Duits als ook een Frans paspoort, en heeft zijn Duitse nationaliteit ondanks het feit dat hij uit joodse ouders in 1945 in Montauban (F) geboren is, nooit opgegeven. Ik ben Europeaan,” is zijn uitspraak en daarbij maakt hij handig gebruik van het feit dat hij zowel in Duitsland als ook in Frankrijk op het politieke toneel geen onbekende is.

Of “Rode Dany” zo genoemd om zijn politieke richting en de kleur van zijn haar zijn oude koers heeft vergeten, is ondanks zijn openlijke antipathie tegen de EU burocratie te betwijfelen. Daarmee zitten in het EU parlement nu drie links geöriënteerde stromingen, namelijk de ultra linksen, zoals de communisten en SP achtigen. Daarnaast de traditionele PvdA / SPD /PS afgevaardigden die samen een machtig en dank zij de Groenen groeiend blok beginnen te vormen.

Kohn-Bendit werd in 2001 terwijl hij nog in Duitsland woonde openlijk beschuldigd van pedofilie. Ofschoon hiervoor genoeg bewijzen  aanwezig waren, is het nooit tot een strafvervolging gekomen, bij gebrek aan ouders die een aangifte wilden doen. Kohn-Bendit is overigens vanwege zijn uitgesproken houding tegen de conventionele Europese, Duitse en Franse politici met name in Frankrijk niet erg geliefd, waar hij herinnerd wordt aan zijn Duitse nationaliteit. Al met al een zeer omstreden maar super slimme politicus die niet gaat voor het algemeen,  maar slechts voor zijn eigen belang, dit trouwens zoals praktisch alle politici.