Daar wordt aan de deur geklopt…..

12234581000em5bn

Daar wordt aan de deur geklopt, wie zal het zijn ? Is het niet wat vroeg, om in juli al een St. Nikolaas liedje te zingen ? Nee, want als er een dezer dagen bij u aan de deur geklopt wordt,of u heeft een krakende telefoonlijn, dan is dat niet de goed heiligman, maar met 99% zeker een stel gleufhoeden, die een inval bij u komen plegen om te zien of u stoute dingen doet. Mocht dit het geval zijn, dan volgt er geen reis naar Spanje, maar mag u volgens de Nederlandse wet eerst eens even voor 3 dagen mee naar het bureau om ondervraagd te worden.  De gelijkenis met acties van de GESTAPO of de STASI dringen zich  steeds sneller op.

Na nu blijkt, zijn er in de afgelopen maanden vier journalisten van de Telegraaf regelmatig afgeluisterd en heeft men zoals u weet bij een van hen een inval gedaan. De AIVD spant het paard achter de wagen, want als je wilt weten wat er mis is in je eigen  organisatie , en dat is bij niet alleen de AIVD maar ook bij het O.M  nogal wat, dan zul je moeten trachten het lek te stoppen met behulp van eigen middelen. Invallen of afluisteren van telefoongesprekken bij journalisten of andere Nederlanders is een regelrechte aanval in de privè sfeer en dat hoort thuis in landen die onze politici regelmatig als Bananen Republieken betitelen, maar (VOORLOPIG NOG !!!!) niet in Nederland. Het is daarom goed dat de Telegraaf samen met de Nederlandse Vereniging van Journalistiek de Nederlandse staat middels een kort geding op 16.07 voor de rechter slepen. Nu moet u zich van de onpartijdigheid van de Nederlandse magistratuur ook niet te veel voorstellen,  voorbeelden zijn er inmiddels tenover dat de Nederlandse rechters de leer van vrouwe Justitia niet begrepen hebben.

De aanhoudende discriminatie tegen de autochtone Nederlander gaat inmiddels gewoon door en zo mocht u vandaag uit de vaderlandse pers vernemen dat allochtone HAVO en VMBO leerlingen tijdens het eindexamen een half uur langer mogen doen over hun proefwerk  Nederlandse taal  waarbij zij  tevens  5 fouten mogen  maken i.p.v. 2 welke voor de gewone Nederlandse scholier zijn toegestaan alvorens een punt te verliezen.

Dat dit een goede zaak is,  is helemaal  duidelijk , want de Nederlandse scholier dient zijn of haar plaats te kennen. Je wordt als allochtoon in Nederland toch al….. vul maar in …. gediscrimineerd, gestigmatiseerd en dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Dat hiermee het diploma HAVO of VMBO van een geslaagde allochtoonse scholier  in feite een 2e klasse diploma wordt, immers de exameneisen om het diploma te behalen waren lager dan die voor een autochtoon, gaat regelrecht tegen die toch al “verdrukte” groep medelanders werken. Het ogenschijnlijke voordeel :  ” help een alochtoon de streep over “, zal bij een sollicitatie ( als die al volgt) of een verdere studie ( idem) zich veranderen in hun  nadeel. Men weet dat het bevoordeeld behaalde diploma geen bewijs is van de kennis die men normaliter mag verwachten van iemand met hdit diploma,  bij verder studeren, lukt dat niet gelet de kennis van zaken van de autochtoose scholier of bij een sollicitatie zal de werkgever terecht de voorkeur geven aan iemand met een diploma dat niet via bevoordeling behaald is.

Dat studeren in Nederland overigens een leuke bijverdienste kan opleveren, blijkt uit de feit dat inmiddels is gebleken dat er voor 80 miljoen euro ten onrechte aan de circa 500.000 Nederlandse studenten is uitgekeerd als huursubsidie. Studenten gaven massaal op, op kamers te wonen, toucheerden hiervoor een bijlage, terwijl ze gewoon iedere avond door paps en mans THUIS lekker onder de wol gestopt werden. De in Groningen gevestigde IBG ( Informatie Beheer Groep) kan geen controles aan huis doen, dat mag slechts gedaan worden door de politie, die wederom goedkeuring nodig heeft van het O.M. en enfin, dan weet u wel weer hoe laat het is.

Vreemd , overigens dat de Sociale Verzekeringsbank ( SVB) die o.a. de uitkering van de AOW verzorgt WEL controles kan verzorgen om te zien of onze oudjes niet stiekem samenwonen, terwijl zij opgegeven hebben dat juist niet te doen i.v.m. een hogere uitkering. De SVB stuurt ieder  jaar o.a. controleurs ook naar verre oorden als Australië, Thailand, maar ook Spanje en Frankrijk om te zien, of er niet gefraudeerd wordt. De inspecteurs komen altijd met 2 man tegelijk, waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat een van de twee kan lezen  en  de ander  kan schrijven.