Don’t cry for me Argentina

maxima

Om u eens te verlossen van steeds dezelfde schrijvers nodigen wij trouwe reageerders uit, zelf een stukje te schrijven en ons dat op te sturen zodat het geplaatst kan worden ( bij deze dus).  WIM3 bekend van niet alleen reacties op deze site maar ook b.v. bij www.prorepublica, voldeed aan ons verzoek, stuurde ons een artikel, waar wij zelf de titel, foto(s)  en veranderingen in mogen aanbrengen. “Wim, je voortreffelijke wijze van een gegeven te schetsen, behoeft geen aanvullingen, dus ongewijzigd je verhaal:

Over het algemeen is de doorsnee Nederlander niet erg op de hoogte hoe de overheid in elkaar zit en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het is dan ook een ondoorzichtige materie geworden. Nadat Nederland eeuwenlang een Republiek was geweest en tot grote bloei was gekomen, kwam hieraan een eind toen de zogenaamde Oranjes een greep naar de macht deden en allerlei wetten en voorschriften uitvaardigden die hun belangen veilig stelden. Voor wetten is echter de goedkeuring nodig van het parlement, de 1e en de 2e kamer. Voor de zogenaamde koninklijke besluiten alleen de regering zonder medewerking van het parlement.Een zwakke regering, zoals wij die nu hebben, is dus zeer beïnvloedbaar voor druk van het koningshuis, de RVD en alles wat bij deze elite behoort. De vreemde spagaat, waarin onze ministers verkeren is dat de koning(in) onschendbaar is  en de minsters verantwoordelijk. Dit werd geregeld door een wetsvoorstel uit 1849. De onschendbaarheid van het “staatshoofd”  lijkt overeen te komen met de onfeilbaarheid van de paus. Eveneens een vertegenwoordiger van een bedenkelijk instituut. Bij haar inhuldiging in 1980 beloofde Beatrix trouw aan de grondwet. Het is derhalve des te merkwaardiger dat de schimmige, onwettige belastingconstructies, die slechts ten doelhebben de Staat der Nederlanden te benadelen, c.q. een poot uit te draaien, geen aanleiding hebben gegegeven bij de rechterlijke macht om hierna een onderzoek in te stellen. Er wordt nu terecht jacht gemaakt op belastingontduikers, maar het schatrijke vorstenhuis blijft buiten schot.Wellicht dat dit komt omdat de majesteit zelf de rechters benoemt en dus weet wie zij moet benoemen.

Onbegrijpelijk is is dat een niet gekozen staatshoofd haar eigen Staat uitbeent en daar uitstekend mee wegkomt. Binnekort komt dus de weg vrij voor elke zakkenvuller om schatkistbewaarder te worden. Volgens een citaat  uit de Koninklijke Bibliotheek neemt een staatshoofd en haar familie in het maatschappelijke leven een zeer publieke functie in. De rare strapatsen van W.A tegenover het AP komen daardoor in een zeer merkwaardig licht te objet-divers-autres-objet-murol-france-8761255146-937356staan. Gelukkig is daarbij een rechter betrokken, die weet hoe zij de belangen van het koningshuis moet behartigen. De 3e Amerikaanse president, tevens een groot denker, heeft ooit eens geschreven dat “er recht op verzet is tegen de overheid wanneer die zich niet aan de wet houdt”.  Aangezien ons niet-gekozen staatshoofd tot de overheid behoort, zou het toch eenvoudig moeten zijn om tot actie(s) over te gaan tegen de onwettige streken die ons roversnest zich permitteert. Ook zou er eindelijk eens een einde moeten komen aan “het geheim van paleis Noordeinde”. Regeren is klare wijn schenken en niet smiespelen in achteraf kamertjes. Bovendien heeft een niet-gekozen staatshoofd de facto niets te vertellen over democratische regeringszaken. Je vraagt een oplichter/zakkenvuller tenslotte ook niet een bijdrage te leveren aan een nieuwe belastingwetgeving. Waarom wordt er al tientallen jaren gemord zonder dat er wordt ingegrepen?

1) Een koningshuis weet uitstekend hoe zij haar macht en rijkdom moet verdedigen door het aanstellen van allerlei figuren die naar hun pijpen dansen.

2) De wetgevende macht is door de koninklijke benoemingen zo besmet, dat daar niets van te verwachten valt.

3) Parlementsleden durven in het openbaar hun nek niet uit te steken, bang als zij zijn voor de RVD, het verlies van allerlei voordeeltjes en de aantrekkingskracht van het pluche.

4) Een regeringsleider, die elke week geheime besprekingen  met het niet-gekozen straatshoofd voert, is geen knip voor de neus waard en zou beter lakei op het paleis kunnen worden.

ed_a_4256307-ehb1_m_732336h1Kortom: angst en lafheid regeren en ook de leugen, zoals Beatrix zelf heeft toegegeven. Als de niet met veel grijze hersencellen begaafde W.A. straks koning wordt, hetgeen de Satan verhoede, dan is voor MAXIMA de weg vrij om haar wil en grillen door te voeren.

Wim, bedankt !


5 Reacties

 1. anne hilverda zei:

  Wat moet dat houten ding voorstellen? Speelgoed van de prinsesjes?
  Of een soort guillotine?

 2. Maria zei:

  Het is onvoorstelbaar,en gewoon niet te geloven,dat anno 21e eeuw er nog steeds zoveel mensen zijn die niet door hebben wat die roversbende allemaal ongestraft voor elkaar kan krijgen.
  We hebben de beschikking over alle soorten middelen om nieuws vanuit de hele wereld in onze huiskamers te krijgen.
  Geen nieuws gaat onze neus voorbij,maar als het gaat om een familie die de grootste diefenbende in onze eigen achtertuin is,horen en vernemen wij daar niets over omdat zij zich kunnen omringen met angsthazen die zich ministers noemen,en die derhalve al hun strapatsen onder een hele dikke mistlaag verhullen.
  Dagelijks moeten er tientallen bedrijven/ondernemingen hun deuren sluiten ivm.de economische crisis,mensen worden uit hun huis gezet omdat zij de torenhoge lasten niet meer kunnen dragen,en weer krijgen we in Sept.te horen dat de hardwerkende bevolking er weer in koopkracht op achteruit zal gaan.
  Het is gewoon niet meer te behappen,dat dat rapalje dat zich koningklijk noemt, zichzelf de ene na de andere decadente vakantie toezegd.En vrij van enig schaamtegevoel millioenen, vanuit de staatsruif uitgeeft aan vakantie resorts,in verschillende continenten.
  En ja, moge wij er inderdaad voor behoed blijven dat we straks een Argentijns staadshoofd hebben,want dan vrees ik,dat het snel met ons Nederlandje gedaan zal zijn,als zij nu al zegt dat de Nederlander niet bestaat,wat hangt ons dan wel niet allemaal boven ons hoofd.

 3. Sarkozy zei:

  madame Anne, oe mak noojt meer radden. diet ies een ekte Franse guillotine, oe kunt ém koppen bei “Toys r Us “( of Bart Smit) en dan kunt oe oefenen met een Maxi Barbie pop.
  Vive la Republique !
  Sarko

 4. Maria zei:

  @ Sarkozy;LOL.
  Misschien kunt u er in September alvast één op het Binnenhof
  plaatsen?rond die tijd hebben we dan wel met genoeg MaxiBarbie’s geoefend,en kunnen we met de originele exemplaren aan de slag.
  Vive la Republique!
  Gr.Maria

 5. youpy zei:

  @Maria. Zal je niet lukken, nu het Binnenhof sinds enkele weken bij de Stadhouderspoort is gebarricadeerd met (basalt?)blokken. Die angsthazen met regeringsonverantwoordelijkheid hebben een voorgevoel van je actie gehad. Probeer het eens bij het koninklijk rovershol op het Noordeinde en neem dan gelijk dat standbeeld van die “heldin” uit WO II mee.

Comments are closed.