The battle goes on ……

ist2_3455257-breaking-newsMisschien toch een wat minder plezierig wakker worden in huisje Eikenhorst vanochtend, als de krant in de bus valt. In dit geval dan de virtuele krant van geennieuws, want wat zat er bij ons in de mailbox ? Lees verder en het geeft letterlijk en figuurlijk de burger weer moed, het AP laat het er zo op het eerste gezicht  NIET BIJ ZITTEN

Ontvangen hedenochtend :

Van Jack Stokes Associated Press New York

Associated Press respeceteert de bezorgdheid van de kroonprins

Associated Press ( AP) is teleurgesteld in het kort geding vonnis van de Voorzieningenrechter te Amsterdam. AP is van mening dat het vonnis onvoldoende gewicht teoekent aan het recht op informatie in een democratische samenleving, met name met betrekking tot publieke figuren en officials. Het vonnis  zou het ongelukkige gevolg kunnen hebben dat de vrijheid van informatie wereldwijd te zwaar wordt beperkt en zorgt ervoor dat er een risico is dat het publiek in het duister tast omtrent activiteiten waarvan zij  wel het recht heeft deze te weten. De beslissing legt bovendien een te zware bewijslast op een wereldwijd nieuwsagentschap als AP, zonder dat hiervoor een precendent bestaat, en negeert het feit dat de individuele media de eigenlijke en uiteindelijke  beslissing nemen of een publikatie van bepaalde informatie onder de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd is.

AP zal het vonnis met haar advocaten nader bestuderen en passende vervolgstappen bespreken. AP blijft van mening dat onder de huidige omstandigheden de verspreiding van de foto’s  door AP geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van publieke figuren heeft veroorzaakt en er geen sprake is geweest van een onrechtmatige daad.

Einde van de door ons ontvangen e mail.

Uiteraard kunnen wij ons geheel herkennen in datgene wat AP stelt en hopen wij dat AP  vervolgstappen tegen de kroonprins zal ondernemen, teneinde een willekeurige perscensuur door de prins c.s  te voorkomen.


7 Reacties

 1. oranjefan zei:

  Nee hoor W A leest geen kranten en surft niet op het net. Ik woon tegenover en zag hem net op de fiets vertrekken voor een fotosessie op het strand van Wassenaar. Als het vloed is, kan hij meegespoeld woren

 2. Jaap zei:

  LOL @ oranjefan met de stroming naar Mozambique? En moet niet de belastingbetaler nu weer opdraaien voor de “verdediging” van WA en consorten in een eventueel vervolg process?
  Wellicht is het tijd dat de aanstaande “koning” zich begint te gedragen als een vorst met waarden en normen en ons de kosten bespaart door van zijn eisen af te zien en wat pieteit te tonen. De foto’s hebben nu tenslotte méér aandacht gekregen dan wanneer de hele zaak genegeerd zou zijn geweest..en hij doet dit voor de rust en privacy van zijn kinderen? Hoe moeten we dat nu nog geloven?

 3. Mina zei:

  Alleen al voor de onderdanen die niet kunnen lezen vanwege woordblindheid is het van belang dat zei zelf ook kunnen zien dat skienen in de zomer wel degelijk kan .Petra Brinkhorst, schoonzus van W.A en M.Z zal dit ook van harte kunnen beamen dat ook laaggeletterden en mensen met woordblindheid recht hebben op actuele informatie wat betreft de toekomstige Koning van dit land.

 4. Maria zei:

  De familie van Brokkenpiloot tot Amsberg,zorgen er zelf voor dat ze constant in de media verschijnen met al hun uitglijders.
  Is er in dit land nog één familie te noemen,waar alle optie’s betreffende wanprestatie’s en gedrag te vinden is?
  Ik kan er zou gauw geen bedenken.
  Wat mij betreft mag Mozambique het koninkrijk van oranje nassau worden.

 5. Annie de Vries zei:

  Alle journalisten moeten massaal die hele idiote mediacode aan hun laars lappen. Als iedereen dat doet kan men daar niets meer mee. En als er weer uitnodigingen komen voor een fotosessie waar de arrogante familie het zich behaagd om uit hun ivoren toren te komen, is het ook het beste dat alle journalisten, ook weer massaal, de uitnodiging afslaan.
  Voor meer info zie http://www.prorepublica.nl

 6. Maria zei:

  Ik ben het voor 100% met Annie de Vries eens,ook ik heb wel vaker gedacht,wat zou er van die bende overblijven,als de gehele pers en mediawereld hen de rug zou toekeren,en niets,maar dan ook helemmal niets meer over ze zou berichten,en geen foto meer zou maken, gewoon omdat het niemand nog iets kan schelen?
  Het zou al gauw gedaan zijn met die gouden poppenkraam denk ik.
  Maar ja,zolang er nog genoeg volk is dat alle roddelbladen weer elke week likkebaardend verslinden,zal dat nooit gebeuren,en blijft dit geldverslindende instituut gewoon zitten,en op dezelfde voet doorgaanen kunnen zij zich dankzij ons belastinggeld een leven permiteren,die alle fatsoensnormen te buiten gaan.

 7. anne hilverda zei:

  Ja en het wordt alleen maar erger, want nu is ene mr. Korvinus benoemd tot direkteur van de Vara. En deze Korvinus is ook weer bevriend (zeer bevriend) met de advokaat van de oranjes.Het hele verhaal staat op klokkenluideronline geloof ik, maar ook dat is een gecompliceerd verhaald,ik geloof dat zelfs Die Lange er nog aan te pas komt.

  In elk geval hadden we in l980 nog Hanneke Groenteman die de hele dag voor de radio heeft staan roepen: geen woning,geen kroning.
  Intussen is ook Hanneke helemaal getemd en doet iets heel netjes met kunst of zo.

  Het wordt dus een brave kroning.

Comments are closed.