Afghanistan, ja of nee ?

s-RUSSIA-GORBACHEV-large

De politicus op de foto hiernaast heeft alle redenen om het advies te geven Afghanistan te verlaten. En hij kan het weten, want de voormalige Russische president Michail Gorbatsjov, was het, die het Russische leger na een strijd van 9  jaar tegen de Taliban de opdracht gaf zich terug te trekken, nadat de oorlog aan 13.000 Russen het leven had gekost. Ook de Britten die in het begin van de 20e eeuw trachtten Afghanistan onder controle te brengen, slaagden daarin niet.

Het argument dat met een inzet van extra troepen, de Amerikaanse generaal McChrystal vraagt om 40.000 additionele manschappen, de slecht verlopende strijd tegen de Taliban gewonnen zou kunnen worden, wijst Gorbatsjov van de hand. Ook wij hebben dat geprobeerd, zei hij in een TV interview met John King van de Amerikaanse zender CNN, en het is ons niet gelukt. Daarentegen neigt de Amerikaanse president Obama ertoe om 34.000 extra Amerikaanse troepen naar Afghanistan te sturen. Voor het gehele TV intervieuw zie de bijgaande link:

                                     http://www.youtube.com/watch?v=GMWHqBneBLY

Een van de meest belangrijke, zo niet het belangrijkste argument om wel de oorlog in Afghanistan trachten tot een goed einde te brengen en pas daarna te vetrekken, is uiteraard de vrees dat er een politiek vacuüm ontstaat als men nu zou besluiten het land te verlaten. Dit politieke vacuüm slaat over naar Pakistan, dat een nucleaire macht is en het beeld dat extreme krachten, waartoe de Taliban, maar op de achtergrond zeker ook de Al-Qaida  gerekend mogen worden hun invloed uit zouden kunnnen breiden naar Pakistan, is voor de meeste westerse politici en militairen een horror scenario.

Maar is deze oorlog ook nog financieël te bolwerken ? Voor de USA, maar in mindere mate ook voor landen als Groot Brittanië , Canada en niet te vergeten ons eigen land, blijkt de oorlog in Afghanistan een bodemloze put te worden. Zeker in de USA, waar Obama nog een aantal andere zaken door het congress en de senaat wil drijven, zoals de ziektekostenverzekering, worden de stijgende kosten van de oorlog sterk bekritiseerd.

Een risico om de oorlog verder uit te breiden is ook gelegen in het feit dat  de Taliban tot de  Pashtoen stam behoort, die ook aan de andere zijde van de Afghaanse grens, dus Pakistan wijd verbreid is. Dat betekent dat, daar er van de Pakistaanse zijde voor de Westerse troepen weinig steun te verwachten valt, de Pakistaanse Pashtoen hun geloofsgenoten in Afghanistan zullen gaan helpen, met alle zoals boven aangeven gevolgen van dien.

s-AFGHANISTAN-largeInmiddels wordt de strijd steeds heviger. Kaboel is niet meer veilig voor (zelfmoord)aanvallen van de Taliban en inmiddels is gebleken dat ook de juist ter beveiliging van Amerikaanse troepen aangeschafte MRAP’s niet meer resistent zijn tegen de bermbommen die de Taliban met grote regelmaat plaatst en tot ontploffing brengt. De MRAP – zie foto- is een gepanserd voertuig voor troepenvervoer en kost per stuk rond de 1 miljoen dollar. Maar de Taliban valt deze voertuigen niet slechts aan met steeds sterker wordende explosieven in de berm, maar ook met raketprojektielen en de MRAP blijkt hier zeer vaak niet tegen bestand. Inmiddels heeft de Amerikaanse overheid wel ruim 5.000 van deze veilig geachte voertuigen besteld tegen een prijskaartje van 5.4 miljard dollar en door critici wordt deze uitgave net als andere met Afghanistan geliëerde uitgaven sterk becritiseerd.

De steeds zwaardere verliezen aan de kant van de gealliëerde troepen, maken duidelijk dat door velen de oorlog in Afghanistan reeds als een verloren oorlog gezien wordt, een 2e Vietnam. Er gaan stemmen op, met name in Groot Brittanië om de troepen terug te trekken en het aldus gespaarde geld uit te geven aan anti terreur maatregelen dichter bij huis. Voeg hier nog aan toe dat de recent herkozen president Kharzai van Afghanistan een verre van betrouwbare bondgenoot blijkt te zijn,dan is er in feite maar een antwoord op de vraag om in Afghanistan te blijven : NEE !!