Een minaret bij u in de buurt ?

Switzerland Minaret Ban

Het is weer ( of eigenlijk niet ? ) verbazingwekkend wat voor Europese polemiek het Zwitserse minaret referendum van afgelopen zondag te weeg gebracht heeft. Niet verbazingwekkend waren natuurlijk de commentaren van de sociaal democratische zijde, die er altijd als de kippen bij is om  de “onderdrukte minderheid”  terzijde  te staan. Zo ook deze keer. De Franse minister van buitenlandse zaken Kouchner wist te melden dat hij het een treurige aangelegenheid vond. Nu is de heer Kouchner natuurlijk niet zo maar iemand.

Ex- directeur van artsen zonder grenzen en lid van de Franse tegenhanger van de Nederlandse PvdA kun je er natuurlijk op wachten dat Bernard kritiek heeft op alles en iedereen die het niet eens is met het de linkse heilgedachte, die er mede   verantwoordelijk voor is, dat Europa 5 a 7% moslims telt in haar bevolking en dat  zij ( zie ook eerdere berichten) voor het grootste gedeelte weigeren te integreren. In tegendeel,  de bevolking van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittanië en ga zo maar door, moeten zich aanpassen aan deze nieuwkomelingen en vooral begrip hebben voor de culturele aanwinsten die het land verrijken. (???)

In Duitsland is inmiddels een emotioneel debat aan de gang over integratie in het algemeen. De CDU, de Duitse CDA, vordert de bevolking op om  het Zwitserse resultaat te zien als een bedreiging voor de democrat.  Wel erkende de CDU, dat er begrip is voor het feit dat veel Duitsers bang zijn voor de oprukkende islam en zijn onverzettelijke houding ten opzichte van de bestaande bevolking. Uiteraard reageeerden de verschillende Duitse islamitische woordvoerders negatief op het Zwitserse referendum. het zet aan tot haat en discriminatie, waarbij er  gemakshalve aan voorbij gegaan wordt, hoe een groot gedeelte van de in Europa woonachtige islamieten omgaan met de traditionele waarden en gebruiken van het land dat hen onderdak biedt. Het “Nee” tegen de bouw van minaretten is in feite een protest tegen het dragen van hoofdoeken, de sharia en de islam in het algemeen is de stellingname van de Duitse Islamische woordvoerders.

Ook de premier van Zweden, de huidige EU voorzitter, vindt de uitslag van het referendum een slechte zaak.  Door velen wordt de Zwitserse ban tegen het bouwen van meer dan de bestanade 4 minaretten in het land gezien als een poging van extreem rechtse of populistische politieke partijen om de islam uit Europa te verbannen. Er wordt verwezen naar de Deense cartoon rel, de film Fitna van PVV leider Geert Wilders of de uitspraken van John Tyndall van de Britse National Party.

Weet u het nog?


2 Reacties

  1. R. Hartman zei:

    “In Duitsland is inmiddels een emotioneel debat aan de gang over integratie in het algemeen. De CDU, de Duitse CDA, vordert de bevolking op om het Zwitserse resultaat te zien als een bedreiging voor de democrat.” (sic)

    Je moet er maar op komen. De ultieme manifestatie van democratie is een bedreiging voor de democratie. Tja. Voor regenten is democratie datgene wat zij ‘onder ons’ als minderheid bij meerderheid besluiten, zonder met de wensen van de echte meerderheid rekening te houden. Socialisme blijkt, alweer, een allesverwoestende hersenziekte te zijn, die meer kapot maakt dan drank goed kan maken, zoals zo treffend door Guusje geëtaleerd.

  2. Alexander zei:

    En niemand die de saoudieers durft te bekritiseren voor het verbieden van ieder ander religeus symbool op straffe van gevangenis. Ga zo door dames en heren helden.

Comments are closed.