Eijkenhorst loodgieters, voor al uw sanitaire stops

world-toilet

Ja u ziet het juist, Nederlands trots en glorie in bil samenknijpende tijden, de firma Eijkenhorst installateurs goes global. Dit na de bijzonder goed geslaagde deelname vorig jaar aan de World Toilet Show in Macao.

132959_the_pooperOnze minister president Jan Peter Fruitvlieg zei het al :” de VOC mentaliteit moet  weer terugkomen” en dat hebben de jongens van EIJKENHORST LOODGIETERS goed in hun oren geknoopt. “Deed u nog onder een boom een plas, wacht tot Willem Alexander bij u was “, dat moet de slogan worden van dit slagvaardige Nederlandse bedrijf, dat mensen overal ter wereld uit de Hoge Nood wil helpen. Nu kunt u daar wel wat laatdunkend over doen,met name van de  Republiek Nederland aanhangers hoor en lees ik dat soort opmerkingen regelmatig, maar laat ik u nu eens even een stukje agenda laten zien van de trotse directeur eigenaar van dit florerende in Wassenaar gevestigde bedrijf. ( en dan beperk ik mij tot de laatste 2 jaren).

27 mei 2008 in Tokyo, 23 juni 2009 in Sinapore, 3 december 2009 in Amsterdam, 12 maart 2009 in Istanboel, 30 juni 2008 in Sharm al Sheikh, 14 november 2008 in Macao, 14 mei 2009 in New York ( ja, in combinatie met een trouwpartij), 18 september in Cebu ( Filipppijnen), 25 mei 2009 in Sofia, 8 mei 2009 in Washington, 17 november 2008 in Riyad en als klapper op 12 november 2009 bij verstek de prijs van de Afrikaanse waterministers ontvangen. Zeg zelf menig Frequent Flyer Programmam deelnemer zou hier jaloers op zijn, man, wat een punten, kun je je vrouw ook eens Bizz Class meenemen voor b.v. een retourtje Bariloche.

Maar weet u, wat nu zo aardig is ? Gedurende al deze gelegenheden spreekt de directeur eigenaar van Eijkenhorst Loodgieters ( overigens sinds enige tijd ook hofleveranciers) de toegstroomde menigte toe en de speeches zijn op internet terug te vinden. Kennelijk wilde men bij het bedrijf niet te veel aan een Ghostwriter uitgeven, want op een paar kleine details na, zijn de toespraken praktisch gelijk. Het telkens weer terugkomende hoogtepunt volgt hier :

“Dames en heren, eh,  ik vind het echt dieptreurig ,eh,dat jonge kinderen en vrouwen in de sloppenwijken  eh,nog altijd hun behoefte, eh, moeten doen in stinkende goten op straat. Daar,eh,  kunnen we ons niet langer bij neerleggen. Net zomin ,eh,  als we kunnen berusten in de hoge ziektecijfers vanwege urologische, eh,eh, aandoeningen omdat vrouwen,eh, op het platteland tot zonsondergang,eh, moeten wachten voordat ze ,eh,een bosje of een veldje achteraf kunnen opzoeken om hun behoefte, eh, te doen,eh, waarbij ze bovendien groot gevaar lopen,eh, te worden mishandeld of,eh,eh, verkracht”.

Ja, dat kom je natuurlijk in Wassenaar niet meer tegen, ofschoon kwaadsprekende buren in Wassenaar de eigenaar van het bedrijf ’s avonds nog wel eens de hond uit zien laten, maar dat berust op kwade roddel. Het zou u dus allen sieren, respect te tonen voor deze VADERLANDER die niet bij de pakken neer gaat zitten en de naam en faam van ons land naar buiten uitdraagt.

Miep , uw toiletjuffrouw.