Ook Duitsers tegen minaretten

B2_GKF28RJTN_1+ASTURK_jpg_250

De toonaangevende Duiste krant “die Welt” , heeft naar aanleiding van het minaret referendum in Zwitserland een onderzoek gehouden over wat men in Duitsland zou stemmen, indien de vraag gesteld zou worden of de bouw van additionele minaretten toegestaan is. Nu zult u zeggen, ach het zijn Duitsers, dus het resultaat staat bij voorbaat vast. Gemakkelijk gezegd, gelet de vele reacties in de Nederlandse pers waar politiek correcte Nederlanders over elkaar heen buitelen om de Zwitserse actie te veroordelen.

Maar, zoals u uit de titel kon opmaken zijn ook de Duitsers tegen een verbod om nog meer minaretten in het land te bouwen. Die Welt hield een vraag via het internet en 87% van de Duitsers die aan de poll deelnamen stemde tegen de bouw van minaretten. Ook hier moet onmiddelijk de kanttekening gemaakt worden, hetgeen duidelijk uit reacties naar voren kwam, dat het ook onze oosterburen niet zo zeer gaat om de bouw van de minaretten als zodanig, net overigens als in Zwitserland, maar dat het een expressie is van onvrede en angst tegen een oprukkende invloed van de islam, die middels een minderheid van extreem denkende aanhangers tracht haar mening op te leggen aan de bewoners van het land dat hen gastvrijheid biedt.

De nog steeds toenemende toevloed van niet alleen immigranten met een islamtische achtergrond, maar ook de niet te stoppen pogingen van vaak economische gelukszoekers in de westerse EU landen is zorgwekkend. Dit heeft niets te maken met een xenophobe of populistische instelling, maar is gebaseerd op practische bezwaren die te maken hebben met het feit, dat mensen met een geheel andere cultuur, inzichten en levensgewoontes, niet maar onbeperkt het land binnengehaald kunnen worden ten koste van honderden miljoenen euros, terwijl een integratie ver te zoeken is. Natuurlijk is het een nobele gedachte mensen die om wat voor reden  ook , het in hun eigen land niet kunnen bolwerken ter zijde te staan, maar zeker in toch al overbevolkte landen als Nederland legt dit een grote druk op de autochtone bevolking en gaat zeker ook financiëel ten laste van zaken als ouderenzorg, medische assistentie enz.

_40129986_italy_lampedusa_map203Dat “vol is vol ” een demotiverende uitwerking kan hebben blijkt uit een voorbeeld van het Italiaanse vluchtelingen opvangcentrum op het eiland Lampedusa. Sinds er een overeenkomst is tussen de Italianen en de Libiërs, waarin is vastgelegd, dat de Italianen voor de Libische kust patrouilleren en bootvluchtelingen van Afrikaanse afkomst terugbrengen naar Libië, is het stil geworden in het opvangcentrum en kan het gesloten worden. Het gerucht dat Italié niet langer zijn poorten opent en je als vluchteling de kans loopt in een Libisch kamp te worden geïnterneerd, heeft de vluchtelingen doen besluiten om op andere wijze Europa binnen te komen. Ze wijken nu uit naar o.a. Griekenland en Malta.

Het zou een goede zaak zijn, als Europa de vluchtelingenproblematiek gezamelijk aan zou pakken, waarbij het afkopen van vermeende schuldcomplexen zoals in Nederland en Duitsland maar eens achterwege moet blijven. De vluchtelingen betalen veelal 2 a 4000 dollar voor de vlucht. Zouden zij deze in eigen land investeren, biedt dat een mogelijkheid tot de opbouw van een activiteit die in de levensbehoeften kan voorzien. Maar uiteraard is het gemakkelijker te gaan wonen in landen, waar een aantal overcorrecte instanties (die daar overigens zelf middels subsidies ook niet slechter op worden ) je in de watten leggen.


1 reactie

Comments are closed.