Wens van een “Oude Nederlander” aan de kerstman

1121416__santa_claus_on_beachBeste kerstman(en),

Ik ben een ” Oude Nederlander”. Niet dat ik al zo oud ben. Ik ben de zestig genaderd, dus volgens onze regering moet ik binnenkort nog 7 jaar lekker doorwerken, want dat is goed voor het milieu, de staatskas, allerlei hulporganisaties, enz.enz.  Nieuwe Nederlanders, kortom voor iedereen, behalve voor mijzelf. Ik wil nog wel, maar ik denk dat ik het allemaal niet meer begrijp en men mij ook niet meer begrijpt. Daarom mijn wens :

Links, Rechts, Midden het maakt mij helemaal niks uit wat voor term  ze gebruiken, het gaat mij maar om een ding, en dat is in Nederland te wonen en te werken volgens de opvoeding die ik van mijn ouders heb gekregen o.a. oprecht, eerlijk en veilig.

Ik wil: dat ik zoals 20 jaar geleden veilig over straat kan in de avonduren,

Ik wil: dat als ik een winkel binnen loop ik mij niet erger aan personeel met een hoofddoek of basebal petje op,

Ik wil: dat als ik een winkel binnen loop ik, en een vraag heb dat ik dan geholpen wil worden door personeel dat perfect Nederlands spreekt en geen gebrekkig of onverstaanbaar Marokkaans,Turks,Fries of Limburgs spreekt,

Ik wil: dat de AOW blijft bij 65 jaar en dat dan iedereen verplicht is om te stoppen, ook politieke mensen of,  zoals ik ze graag benoem, de kneuzen,

Ik wil: dat als ik de krant s`morgens open sla, dat ik mij niet erger aan zaken die beloond worden i.p.v. bestraft moeten worden bv reisjes met criminelen naar Marokko, USA, Turkije,

Ik wil: dat rechters recht spreken en niet “krom”, en voorstellen indienen bij de politiek alwaar het recht in deze eeuw in Nederland geen recht meer is, maar onrecht,

Ik wil: dat van mijn inkomsten er geen 42% aan belastingen wordt ingehouden, en daarnaast op alle zaken die ik met het overgebleven geld nog koop ik ook nog vele tientallen procenten aan belasting moet betalen, waaronder een auto waar nu 60% belasting van is, benzine ±75%, gas-licht-water ±60%, erfenissen ± 40%, alcohol ±30% ,milieu ±35% en gemeentelijke lasten ± 30% enz.

Ik wil: dat deze “rovers” praktijken ophouden cq anders gebruikt gaan worden waar wij burgers van Nederland de “vruchten van plukken”, en niet zoals nu, de niet gewilde oorlog in Afghanistan, Irak, een groot marineschip tegen piraatjes in een houten bootje op laat “treden”, het opzetten van militaire legers in Afrikaanse landen onder het mom van ontwikkelingshulp, en de uitkeringen aan 700.000 buitenlanders stoppen en  nog steeds  komen er elke dag meer bij, kinderbijslag van in het buitenland wonende kinderen  stopt,van buitenlandse ouders enz.

Ik wil: dat de salarissen van mensen die betaald worden uit de belastingpot een maximum krijgen van 50.000 Euro per jaar,

Ik wil: dat er door zogenaamde (top) ambtenaren en overheids leiders niet meer gegraaid wordt op straffe van wat in de commerciële sector ook geldt, op staande voet ontslag en geen  jarenlange oprotpremie meekrijgen

Ik wil: dat ambtenaren verantwoordelijkheid krijgen,  bij  de z.g.grote geld verslindende projecten kan er bij onverantwoordelijk gedrag ontslag van komen, en niet zoals nu, elke ambtenaar van hoog tot laag krijgt bij grove eigen fouten wat bijna altijd gepaard gaat met over de balk smijten van belasting geld gewoon weer een ander baan, hierdoor blijven de kneuzen in het systeem zitten, dus geen vriendjes politiek meer maar kwaliteit is het motto,

Ik wil: dat wanneer dit niet gebeurd alle spaartegoeden van iedereen die zijn spaargeld met speculeren heeft verkregen, geconfisqueerd worden,

Ik wil: dat de Goede Doelen organisaties ook elk jaar belasting aangiftes moeten doen en belasting moeten betalen zoals in elk Nederlands bedrijf en wel met terug werkende kracht,

Ik wil: dat in  Goede Doelen organisaties verboden moeten worden om daar aandelen, opties en onroerend goed van aan te kopen, de schenker wordt door deze organisaties misleid en feitelijk “opgelicht” een voorbeeld zijn  de Tsunami miljoenen, die  grotendeels gebruikt zijn voor aankoop van aandelen( maar door de beurscrash zijn ze dat ook weer kwijt), er is maar 10% gebruikt voor Tsunami noodhulp,

Ik wil: dat ministers de waarheid spreken en geen politieke waarheid,

Ik wil: dat de sociale uitkeringen nooit hoger mogen worden dan 20 jaar geleden,

Ik wil: dat er paal en perk wordt gesteld aan de binnenkomst van buitenlanders,

Ik wil: dat diegene van de buitenlanders die een uitkering ontvangen en nog nooit gewerkt heeft noch gaan werken, ons land direct weer verlaten, in ieder geval binnen 3 maanden,

Ik wil: dat er geen mensen mogen zijn met 2 paspoorten, het is of,  het een of, het ander maar niet zoals nu,alleen maar omdat je bij een Nederlands paspoort voordelen kunt halen en krijgen,

Ik wil: dat de winst op een nieuwbouw woning beperkt blijft tot 10%, en niet zoals nu vaak 300%,

Ik wil:  dat als alles volgens bovenstaand model heel erg goed gaat er nog wel een aantal buitenlanders Nederland binnen kunnen komen, maar wel die zich gedragen,de Nederlandse taal behoorlijk spreken, werk hebben, mij geen “vieze Nederlander” noemen, mijn vrouw en dochters geen hoeren noemt of nog erger, en hun verdiende loon in Nederland ten gelde maken, en onze cultuur in ere houden en er respect voor hebben.

Ik wil: nog veel meer…

Ik zoek voor alle zaken die mij raken een politieke partij, hij mag links, rechts, midden, scheef, rond, krom zijn het  maakt mij helemaal niks uit als hij maar opkomt voor wat ik wil, dan leef ik lang en gelukkig, en met mij nog vele miljoenen meer.

En nu moet ik u tot slot bekennen, dat ik een beetje gejokt heb, want deze verlanglijst is niet van mij zelf, maar heb ik hem schaamteloos overgenomen van een andere “Oude Nederlander” die de wens schreef als een reactie op een artikel in de Volkskrant. Zelf had ik het nooit zo mooi kunnen schrijven, dus ik hoop dat u mij vergeeft.

1061687_disintegration_-_hdrTen slotte, waarom een “Oude Nederlander” ? U bent al weer een jaartje weg geweest en inmiddels is er veel veranderd in Nederland. Eerwraak en daarom je vrouw in brand steken moet kunnen. Levensgevaarlijke misdadigers mogen met verlof en ontsnappen of breken gewoon uit de gevangenis uit. Moet ook kunnen. Chauffeurs van bussen of de tram zijn hun leven niet meer veilig, want of ze krijgen een paar klappen of worden beschoten. Maar dat is de schuldvan een paar Marokkaanse relschopertjes en dat moet dus ook kunnen. De politietop verrijkt zich zelf, politici doen even hard mee, het vorstenhuis lapt het volk aan zijn laars, ons Openbaar Ministerie is zo rot als de auto hiernaast, maar dat moet ook kunnen en tenslotte wil onze regering liever niet meer dat wij het hebben over allochtonen, maar moeten die nu “Nieuwe Nederlanders” heten, dus u begrijpt het. Ik behoor tot het langzaam uitstervende groepje  “Oude Nederlanders”dat deze  kermis met nog wat harder werken mag financieren.

KUNT U MIJ HELPEN ?


2 Reacties

  1. ceck zei:

    Het gaat om de inhoud en niet om de verpakking ! Ik ben het eens met de schrijver is ook mijn wens !

Comments are closed.