Waar zitten de wortels van de terreur ?

burqa1

De discussie over het wel of niet mogen dragen van de boerka mondt op dit moment in Frankrijk uit in stevige discussies.  Een van de prominente politici van de Franse UMP, Eric Bresson heeft de kat de bel aangebonden en stelt voor in Frankrijk tot een boerka verbod te komen. Het voorstel moet nog door de Franse senaat worden goedgekeurd, maar er zijn inmiddels ruim 220 voorstanders , terwijl de senaat 577  afgevaardigden heeft.Eric Bresson , minister van Immigratie in de regering Sarkozy neemt in ieder geval geen blad voor de mond als het om de allochtonen problematiek gaat, die in Frankrijk gewoon genoemd wordt,  in tegenstelling  tot wat er in ons land gebeurt. Hij is de initiator van de discussie over de nationale identiteit.

0d1b7728-fe77-11de-81f6-e16c916f51ddMaar  dit artikel gaat om de vraag,  waar zitten de wortels van de terreur, zitten die inderdaad bij de islam en mag je daarom iedere moslim daarop afrekenen, in feite dus de teneur van o.a. de PVV van Geert Wilders volgend? Eric Bresson pakt het, ook in Frankrijk gevoelige onderwerp geheel anders aan. Er wordt stevige taal gepredikt , maar er is ruimte voor een openbare discussie, dit in tegenstelling tot wat Wilders doet, die in feite een one issue partij op een autoritaire wijze regeert en daar slechts op een onderwerp te hameren, speculeert op de vrees van de Nederlander voor de islam, waarbij gemakshalve dan alle andere aspecten zoals de Marokkanen problematiek, de moskeën met minaretten en ga zo maar door in de grote pot gestopt worden en krachtig doorgeroerd. Zijn er andere belangrijke zaken in de kamer te bespreken maakt Wilders zich op de hem bekende wijze er met Jantje van “Venlo “af.

In feite liggen de wortels van de islamtische terreurdreiging ( en daarmee de angst in de Westerse wereld hiervoor) bij de islam zelf. De koran zegt dat er 2 soorten mensen zijn, de gelovigen en de niet gelovigen ( dus alle niet de islam aanhangende wereldburgers). Volgens de koran 2/191-2 is het niet  alleeen een taak van gelovigen de niet-gelovigen te doden, maar is zijn ook alle niet gelovigen slecht  , koran 2/99, Voorts is Allah de vijand van de niet gelovigen , koran 2/98 en om e.e.a. af te sluiten moeten gelovigen in opdracht van Allah en dat geldt voor alle moslims  de niet-gelovigen bestrijden of zij dat nu willen of niet , koran 2/216.

Goed dat is dacht ik duidelijk. Ja, zeggen nu de tegenstanders van de hardere lijn t.o.v. de  islam en de moslims, niet alle moslims leven volgens deze geboden. Dat klopt, als wij er nu eens van uit gaan dat slechtst 1% van de moslims tot een harde kern behoren, dan betekent dat met 1.5 miljard moslims over de hele wereld, dat er altijd nog 15 miljoen moslims wereldwijd zijn, die de bovenstaande koran geboden willen uitvoeren.

Een ander vaak gehoord argument is dat de extremistische moslims, dus behorend tot die 1%, praktisch allemaal kansloze jongeren zijn, die niet anders konden. Zij werden min of meer gedwongen tot hun daden, de geitenwollen sokken sociaal  democraten buitelen over elkaar heen om maar met een excuus aante komen voor aanslagen en dreigingen. ( Scheelt ook stemmen ).

Laat ik trachten u toch even wat uit de droom te helpen : de terroristen die de aanslag op het New York Trade Center uitvoerden  -9/11 – kwamen allen uit goede families zonder armoe en discriminatie te kennen.  De Nigeriaan , die trachtte de vlucht Amsterdam – Detroit tot een voortijdig einde te brengen, had een goede achtergrond en rijke familie. Osama-bin-Laden himself komt wederom uit een puissant rijke Saudi Arabische familie. Veel van de financiers van de zgn. “Jihad”zijn vooraanstaande en rijke zakenlieden. Allen hebben zij veelal een Westerse opvoeding aan de beste universiteiten in Europa en de VS. Zou slechts armoede en daarmee gebrek aan opleiding tot terreur leiden, dan hadden wij miljarden potentiële terroristen wereld- wijd, hetgeen niet het geval is.

Het argument dat moslims zich in de Westerse wereld politiek geïsoleerd en bedreigd voelen is al een even grote drogreden, wederom van de softe linkse hoek. In principe zijn de Westerse democratiën niet discriminatoir, in tegendeel, vaak is er juist zoals in ons land sprake van een omgekeerde discriminatie gericht tegen de eigen bevolking en ten gunste van de islamistche medeburger. De redenene hiervan ? Ik kan het u niet vertellen, ik vermoed nog steeds dat e.e.a. gelegen is in een nooit verwerkt schuldcomplex opgelopen tijdens de 2e wereld oorlog.  Moslims kunnen het tot goede posities in onze maatschappij brengen.  Kan ditzelfde  beweerd worden in voornamelijk door moslims geregeerde naties ? Ik weet zeker van niet.  “Dhimmis” kunnen in de Arabische wereld b.v. geen politieke functie uitoefenen en dus is hier sprake van een absolute discriminatie.

Verre van mij , om dit probleem even in een artikel van tafel te krijgen, maar zie ik het wel als taak als onafhankelijke “nieuws-site” u soms eens een gedachtenzetje te geven, om na te denken over zaken die u misschien niet meer zullen treffen, maar wel uw kinderen en kleinkinderen.


4 Reacties

 1. ceck zei:

  Naastenliefde = je zakken latten lichten, je laten beroven, je eigen land te grabbel gooien omwille een koekoek’s clan die even een eigen enclave in je eigen land vestigen en het voor het zeggen denken te hebben.

  How stupid can you be !

 2. Koning zei:

  Laten we de laatste 100 jaar eens doornemen. Armoede, crisis
  1 ste wereldoorlog.Communisme Stalin, armoede, wreedheid,
  ellende. Wederom armoe, crisis tweede wereldoorlog.
  Kredietcrisis, toenemende armoe.Ongebreidelde instroom van
  straatarmen naar het Westen. Onzekerheid over de afloop
  daarvan bij de bevolkingsgroepen.Introductie van de vijan-
  dige Islam.Groot wantrouwen over de vaccinatieprogramma’s.
  Dit alles even in vogelvlucht. Maar er is een patroon en
  wie of wat regisseert dit. We zijn niet anders dan ratten
  in een kooi, we worden bestudeerd. Hoe ver kun je met een
  volk gaan. Denk daar maar eens goed over na. Toeval?

 3. ceck zei:

  Heb ik vaak over nagedacht Koning ! Natuurlijk trekken de illuminatie zoals o.a. een Bilderberg, Rockefellers en nog een 100 tal anderen aan de touwtjes in deze wereld en is de politiek hun knecht en vazal. Ik denk vaak dat het een geluk is dat de a bom is uitgevonden anders ha je nog een fors aantal wereld oorlogen in de afgelopen 100 jaar kunnen toevoegen. Nee, ze kunnen zich geen wereld oorlog meer veroorloven, want wij als eerste gaat gooien, krijgt er evenveel op zijn pet en nog veel leuker dan gaan zij ook aan, alleen een paar jaar later als er niks meer valt te eten en drinken in hun bunker 200 meter onder de grond. Dus lossen we het even anders op met lokale conflicten kom je ook een eind m.n. je creëert een vijand dmv een terrorist en zo heb je in no time een booming business opgebouwd. Vergeet even niet dat 80 % van de US economie geheel afhankelijk is van de wapen industrie. Een andere lucratieve businees is de rond pomp industrie van arme mensen helpers, lui die ik vaak in de busj aan de piano bar heb zien hangen in een 5 sterren hotel en dan overdag met een dikke 4×4 elke dag lekker rondtuffen tegen een dik katje. nu een nieuw fenomeen de milieu terrorist. Makkelijk scoren nietwaar, je maakt de mensen bang met losers als een Al Gore sprookje en voila de duiten rollen met miljoenen zo je zakken binnen.

  Ja heb veel nagedacht Koning, kan me vreselijk opwinden zo nu en dan. Maar gelukkig kan ik het allemaal relativeren en pak zo nu een dan een stevige Rioja om de smerige smaak weg te spoelen !

 4. alidas zei:

  Balkenende en rouvoet zijn schijnheiligen christenen.
  Ze krijgen het nog wel eens op hun bordje.

Comments are closed.