Nederlandse politiek : een en al gekonkel

top-img-070210-041_onlineBild

De vraag is of Beatrix haar glaasje Glühwein er voor heeft laten staan, toen JPB belde om te zeggen dat hij weer voor de zoveelste keer gefaald had. Snotterend wist hij haar nog toe te fluisteren, dat het echt zijn schuld niet was, alvorens in tranen uit te barsten.

Maar nu ? Een lid van de Raad van State om Bea van advies te dienen ? Hoe zit deze club waarvan de leden door de regering voor levenslang benoemd worden, in elkaar ?

 

250px-Gebouw_Raad_van_State_aan_de_Kneuterdijk_Den_Haag_juni_2003Aan de Haagse Kneuterdijk zetelt de Raad van State, een clubje van 16 oud politici, leden van de rechterlijke macht en hotemetoten uit het hoger onderwijs. 28Leden mogen het maximaal zijn, je wordt voor het leven door de regering benoemd en geeft normaliter met 70 jaar een afscheidsborrel. Opvallend is, dat er geen mannen of vrouwen in de raad zitten met al te veel “frontervaring” d.w.z. mensen die de hete adem in hun nek gevoeld hebben en afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. De voorzitter van de raad is Beatrix zelf (!), Wimlex en Maxima hebben zitting in de raad, maar hebben geen stemrecht(hoewel)  en zoals te verwachten valt, is het merendeel van de leden  CDA lid. En daarmee is de toon gelijk gezet, de koers bepaald, want of de leden nu staan te springen om Bea te adviseren eens een echt lekker rechts kabinet op te tuigen mag beslist betwijfelt worden en dat komt Bea natuurlijk goed uit. Rechts, echt rechts zou wel eens kunnen  betekenen, dat de emigratie van de oranjes dichterbij komt.

Maar hoe zou een nieuw kabinet er uit komen te zien ? Peilingen zijn onbetrouwbaar, de Nederlander heeft steeds minder animo  om te gaan stemmen, de geschatte opkomst voor de gemeentelijke verkiezingen zou wel eens onder de 50% kunnen komen, en vlak daarna nog eens het rode potlood terhand nemen ?

Maar goed wij wagen een poging : CDA, VVD, PVV komen n.a.v. de laatste peilingen samen op 73 zetels en moet er dus hulp van een van de kleine partijen komen. TON zou net die 2 of 3 zetels kunnen leveren, die een “rechts” kabinet te kort komt. Maar ….. dan zit je weer met een CDA meerderheid aan tafel, een partij die zelf onderling ook verdeeld is, kortom geen aantrekkelijke optie. Het CDA inruilen tegen D66 ? Dan mis je een 14 zetels, en om die bij elkaar te scharrelen via CU, SGP en partij voor de dieren, lijkt mij geen optie. Persoonlijk lijkt mij dat er eens een keertje afscheid genomen moet worden van het CDA, een partij die met het oog gericht op “den Heer ” ons land niet veel goeds gebracht heeft.

Dan een linkse club, PvdA stijgend, D66, SP en Groen Links ?  Tesamen goed voor 62 stemmen, dus bij wie moeten de linksmensen te biecht ?

Kortom , een meerderheidskabinet zal bestaan uit minstens 5 partijen en daarmee is gelijk de achillespees van de Nederlandse politiek aangetoond, te veel keuze, te veel smaken en dus geen vlees, geen vis, kortom de firma Konkel gaat Den Haag beheersen.

Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit, een flinke winst voor de PVV of PvdA kan zaken drastisch veranderen,


5 Reacties

 1. pjotr zei:

  Gaarne nu eens een zakenkabinet dat voor hun plannen een kamermeerderheid moet zien te vinden, nu eens met steun van links, dan weer met steun van rechts of het midden. Dan zijn we eindelijk af van die dicht getimmerde coalitie accoorden waarbij elke partij een speeltje/hobby krijgt toegeschoven waar in de kamer niet van kan worden afgeweken doordat de coalitie toch de meerdeheid heeft. Zo kun je komen tot een strenger asielbeleid volgens rechts, maar ook een betere gezondheidszorg volgens SP etcetera. Deens model, werkt daar ook al jaren goed.

 2. wim3 zei:

  Het CDA moet maar eerst een paar jaar in retraite gaan om in alle rust en stilte in een klooster na te gaan waarom ze zo gelogen, bedrogen en gesjoemeld hebben. Als dit tot ze doordringt zullen ze begrijpen dat ze nooit en te nimmer meer in een regering zitting kunnen nemen. Het enige besluit dat overblijft is : opheffen met deze afgrijselijke, gristelijke huichelaars.

 3. anne hilverda zei:

  pjotr.Ik vind ook een zakenkabinet beter en voor de grote kwesties een referendum dat bindend is.
  En alle kamerleden stemmen vrij en blij, zonder last of ruggespraak.
  Dat is pas democratie. Geen dwang binnen de partij. Dat moet in de Grondwet. En een ombudsman voor klachten als daarmee wordt gesjoemeld.

 4. ceck zei:

  Een zaken kabinet is DE oplossing, maar ook een toelating beleid voor bestuurders , dus criteria en voorwaarden om in een openbaar bestuur te mogen toetreden. Je ziet ook de krullen jongen een bedrijf runnen, dus waarom wel een land. Maak NL maar een NV en dan kunnen wij als aandeelhouders stemmen via de O.R., waarvan de leden door ons worden gekozen. Zakelijk, democratisch, dogmatische aanpak en dus weg met alle dubbele agenda’s en stiekeme partij en eigenbelang. Het huidige bestel heeft afgedaan anno 2010 is vermolmd, corrupt en helemaal niks meer met een democratisch model van doen. Bovendien wordt het land bestuurd door nitwitten noem me er eens een die wapenfeiten kan opsommen of op een geweldige prestatie kan terug kijken. Vaak wordt zeer onterecht ‘BosUYl”genoemd omdat hij bij Shell heeft gewerkt. Nou hij was mr. nobody en gewoon een loopjongen die geen mogelijkheid had een carrière bij Shell te kunnen maken.

 5. Everdine zei:

  Dat is iets dat ik nooit begrepen heb, nl dat er geen minimum eisen zijn om in bv het kabinet of in de kamer te komen. Dat zal ook een van de oorzaken van het wanbeleid zijn.
  De andere reden is dat in Balkenende landsbelang opgeofferd werd aan partijbelang en dat alleen is al reden genoeg voor een zakenkabinet met deskundige, niet politiek getinte/mensen als minister.

Comments are closed.