Zeg mij waar mijn euro’s zijn

039_70215Nee, wij zijn niet de weg kwijt, maar zoals Marlene Dietrich ooit zong: “vertel  mij waar de bloemen zijn, waar zijn zij gebleven”, stellen wij ons dezelfde vraag als het gaat om uw noodgedwongen afgestane belastingcenten. Een onderwerp dat met de a.s. verkiezingen weer actueel is, want alle partijen beloven besparingen, die er echter hoofdzakelijk uit bestaan, dat u en ik meer belastingen gaan moeten betalen. De overheid zelf echter ? Nee, zij doen niets, want snijden in eigen vlees doet pijn. Toch is het allemaal niet zo moeilijk.

 

Maar om u eerst even echt in stemming te brengen, hier de originele versie van het “Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben” , niet te verwarren met het jaarlijkse “Dank OE foor de Bloeoemen” van een andere Duitser.

http://www.youtube.com/v/P3ET1b0ymZs&hl=nl_NL&fs=1&”></param><param

10 MILJARD EURO verspilt de overheid jaarlijks, door tijdens het aanbesteden van opdrachten meer vast te houden aan formaliteiten , dan aan het pragmatisch omgaan met inkoop- en aanbestedingsprocedures. En dat betekent bijna 10 % van het inkoopvolume van de overheid dat 120 miljard per jaar bedraagt, verloren gaat door het volgen van zelf geregelde  regeltjes en burocratie. Zou dit nu betekenen dat er geen cent te veel de Haagse en andere  deuren uitgaat door ambtenaren die sjoemelen, dan was het nog tot daar aantoe, hoewel, maar dit is zoals u weet ook niet het geval.

Als wij kijken naar de OV jaar kaart project van kleuter Sharon Dijksma, de HSL lijn, die in België al tijden klaar lag, maar in ons land maar niet wilde vlotten, de Amsterdamse Noord – Zuid Metro lijn, een projekt waarvan het einde en de schade nog niet te overzien is, het C 2000 politie en reddingsinstanties communicatieprojekt, de vele mislukte en dan nog weer eens herhaalde en daarna weer mislukte IT projekten, de rij is te lang om op te sommen, buiten de pvda  en cda, zakkenvullers om.

Eerst zou er meer naar doelmatigheid gekeken moeten worden, en daarna pas naar de “rechtmatigheid”, maar dat komt in de (semi) overheidshoofden nauwelijks op.  Voorts ontbreekt het aan specifieke kennis om een projekt aan te besteden. Hiervoor worden na na believen experts van buiten ingehuurd, ieder ministerie of instantie mag zijn gang gaan. Centraliseer e.e.a. en laat de inkoop van de noodzakelijke kennis verlopen via één centraal punt. Maar dat betekent autonomiteit inleveren en dat kan niet, want iedere ambtenaar is het hele jaar door driftig bezig zijn invloedssfeer te vergroten, zodat zijn / haar afdeling groeit en hij / zij opstijgt in de rangen van op een kantoor aanwezigen. Het zelfde geldt voor de kleinere gemeentes die niet willen samenwerken of de diverse landelijke politiekorpsen. Het woord synergie door krachten te bundelen is een onbekend iets bij de overheid, die als de bodem van de kas in zicht komt, gewoon de loonslaven, het plebs, en niet de janghongeren, aanzet tot wat meer afdrachten.

En tenslotte, stel de aanbesteeders hoofdelijk aansprakelijk voor wat zij door inefficiency verspillen, te veel uitgeven, een waarschuwing of korting op het inkomen en bij een tweede keer, gewoon afscheid, zonder wachtgeld.


4 Reacties

 1. Koning zei:

  Volgens de felrood gekleurde omroepen 1 2 3 wendt de
  zwevende kiezer zich [ hou je vast] tot de pvda en de vvd.
  Dus als de domme hollander erin trapt krijgen we na 9 juni
  weer zo’n stel mislukkelingen in kabinet en tweede kamer.
  Omdat ze zelf volstrekt onbekwaam zijn om ook maar iets
  tot ’n goed einde te brengen worden er weer peperdure
  commissies en adviesburo’s aangesteld.
  Wie gaan er nu eigenlijk de politiek in? Na afloop van de
  academische ofwel universitaire opleiding moet er een baan gezocht worden,liefst een makkelijke en risicoloze baan met
  goede vooruitzichten en goed pensioen. Trala, de politiek
  dan zit je gebeiteld.

 2. wim3 zei:

  Er is een Rijksinkoopbureau geweest, het RIB, maar dat werd tegengewerkt door de cheffies van de ministeries die vonden dat ze zelf wel konden bepalen waar ze iets konden kopen of bestellen. Dus geen kwantum-kortingen meer enz.

 3. anne hilverda zei:

  Heel mooi om Marlene weer eens te horen met dat prachtige lied!
  En de situatie waarin wij verkeren is hopeloos.Ik denk niet dat Europa kan blijven bestaan.
  overigens, als de Katla begint (en dat zou heel goed kunnen) en we zitten maanden met gesloten vliegvelden etc. en de europeanen willen hun vakanties niet missen, dan wordt het zo’n grote puinhoop, dat je je maar beter kunt terug trekken in een stil hoekje en je voortuintje omspitten voor iets nuttigs.

 4. harrie zei:

  had toch sterk de indruk dat sharon dijksma niets te maken had met de invoering van de ov-chipkaart.
  Tis overigens wel een gotspe dat deze dame in druppelvorm, gespeend van elke vorm van beschaving en ontwikkeling (paar onafgemaakte studies en 2 jaar moedermavo), die optreedt als ze even uit haar ingestudeerde rol valt, een post als staatssecretaris kan bekleden.
  het zou deze dame sieren als ze deze zomer in bikini aan het strand gaat liggen en hoopt op een paar sterke mannen die haar een paar maal terug rollen in zee en ze nimmer meer terugkomt.

Comments are closed.