Het woordenboek van de overheid deel 2

1169530_book_Zoals reeds eerder geschreven geeft de overheid ( en niet slechts in Nederland) een andere interpretatie aan woorden dan u en wij. Zou u een woord uitgesproken door een politicus in b.v. de Grote Van Dale naslaan en dan zien wat de politicus die het woord gebruikte daarmee bedoelde, dan zijn er vaak verschillen van dag en nacht. In deel 2 willen wij het hebben over uitgaven ten bate van public relations of sponsoring.

 

Als een bedrijf een budget maakt, zal er bij een firma van enige importantie een post public relations / reclame / sponsoring worden opgenomen. Vanuit deze “pot” worden zaken betaalt om het image van het bedrijf op te vijzelen, de naamsbekendheid groter te maken en uiteindelijk met het doel, de omzet en daarmee de winstverwachtingen te vergroten. Er zal, of in ieder geval behoort dat zo te zijn, nauwkeurig gekeken worden wat “er voor het desbetreffende bedrijf in zit” , want gewoon maar het geld het raam uit laten waaien, leidt tot een voortijdig beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.

Niet zo bij de overheid. Wil een land zijn imago, of liever gezegd dat van de individuele politici die het geld mogen uitgeven, vergroten, dan heet sponsoring enz. op eens “ontwikkelingshulp”. Ofschoon inmiddels al lang is vast komen te staan, dat deze vorm van geld uitgeven weliswaar de Bertje Koenders c.s. tot “eer strekt” , immers in iedere ontwikkelingsland ziet men dit soort sociaal democraten als een het gehele jaar durende St. Klaas figuren, maar in feite het desbetreffende land geen steek verder helpt, ach dat laatste speelt geen rol. Koenders en de zijnen hoeven immers geen cent uit eigen cent te betalen en nemen het gedurende de “vakantiereisjes” goed van. Bekend zijn de escapades van Dronken Pronk en de schrijver van dit artikel heeft meerdere malen het ” genoegen gehad” Pronk op zijn reizen aan boord van de KLM in de toenmalige Royal Class tegen te komen. Het proleterige optreden van deze man deed je schamen dat je Nederlander was.

Maar goed in de verkiezingsprogramma’s zie ik, dat geen van de partijen met uitzondering van de PVV bereid is de ontwikkelingshulp drastisch te verlagen, laat staan geheel af te schaffen. Dus de 8 miljard, die wij b.v. aan de ouderen- en ziekenzorg zouden kunnen besteden , of althans een gedeelte daarvan, gaan naar Kasavoeboe of een andere 3e wereldland “koning”die zijn rekening in Zwitserland weer wat kan aanvullen.

Maar de sociaal, o zo bewogen bewindslieden, kunnen zich op de borst kloppen dat zij het goede met de arme medemens voorhebben en houden zich zelf een schitterende narcistische spiegel voor.