De Afghaanse paradox

s-MCCHRYSTAL-RETIRING-largeInmiddels is generaal McChrystal niet alleen door president Obama van zijn taak als bevelhebber van de geallieerde tropen in Afghanistan ontheven, e.e.a. naar aanleiding van de keiharde uitspraken van de generaal over de bemoeienis van de politiek met de Afghaanse oorlog, McChrystal houdt het voor gezien en heeft zijn ontslagbrief overhandigd. En dat betekent, dat Obama er in ieder geval in is geslaagd èèn Amerikaanse militair levend terug te brengen naar de VS. Nu nog de rond de 100.000 GI’s die ver weg van huis een nutteloze politieke oorlog moeten voeren.

 

Voor het gesprek dat Obama en McChrystal hadden over de harde kritiek die de generaal in het blad Rolling Stone uitte over de bemoeienissen van Washington met de oorlog in Afghanistan, vroegen velen zich af, of Obama sterk genoeg zou zijn, de generaal af te straffen. Het antwoord is inmiddels bekend, maar of Obama ook kans ziet om rond juli 2011 de rest van de Amerikaanse troepen naar huis te brengen, valt nog te bezien.  De Amerikaanse minister van defensie Gates gaf in een recent interview al aan, dat er nog niets vast staat over het terugtrekken van de troepen. De strategie van Obama t.a.v. Afghanistan is nooit erg duidelijk geweest en nu met het aantrden van de Irak veteraan generaal Petraeus wordt de houding van de Amerikaanse president nog onduidelijker. Zou Petraeus om nog meer troepen vragen, is de kans groot, dat hij ze krijgt. Wij ( de Amerikanen) moeten Afghanistan stabiel achter laten zodat het niet in de handen van de Taliban zal vallen, waarmee men al 9 jaar bezig is.

De schatting is, dat er niet meer dan een 1000 tal harde Taliban strijders in het land zijn, die met gedwongen huurkrachten trachten het land te destabiliseren.  Dat betekent dat er circa 100 Amerikanen aanwezig  zijn voor iedere Taliban strijder en deze strijd de Amerikaanse burger 1 miljoen dollar per Taliban strijder per jaar kost. Het is daarom spijtig, dat het misschien wat voorbarige  maar wel correcte commentaar van McChrystal in The Rolling Stone niet door de politici in het Witte Huis correct is opgepakt en in daden is omgezet.

En hiermee is de paradox van de politiek ten aanzien van de oorlog aangetoond, in eerste instantie trachten de aanhangers van de oorlog aan te tonen dat men er niet aan deel moet nemen, terwijl er uiteindelijk wordt er gezocht naar argumenten om te blijven.


2 Reacties

 1. ceck zei:

  Natuurlijk heeft deze man gelijk. De aanwezig daar in de stof bak is zuiver en alleen om de US wapen industrie aan de gang te houden, want de rest is hopeloos veroudert en produceren veel te duur of we zitten er in Europa niet op te wachten. Een typisch voorbeeld is het tekort aan kennis te wijten aan het bijzonder slechte onderwijs. Wereldvreemd en voor een groot deel heel dom achterlijk volk die Yanks.
  Een aardig gegeven is de olie ramp in de Golf, waar men door gebrek aan kennis en vooral leiding geven men de olie probeert met plee rollen te bestrijden en de kust met lachwekkende olie schermen be beveiligen. Was het jaren geleden ook niet het geval na de ramp en overstroming in Tennessee waar men met de handen in het haar zat.

  Niemand en vooral de moslims zitten te wachten op de nep democratie van de corrupte bende uit de US te wachten. Een levensgevaarlijk land geworden sinds ze zo’n beetje de macht over de wereld hebben met hun gore leugens en intriges.

  Voor mij kunnen ze de pot op , wegwezen met die losers , kortom mijn rug op !

 2. peter zei:

  De Amerikanen die verdwijnen als de Taliban (lees: verzet)de strijd heeft opgegeven? My ass!
  1. De Taliban (lees: verzet) geeft de strijd niet op zolang er vreemde troepen in hun gebied zijn;
  2. De Amerikanen laten de aangelegde pijplijnen niet onverdedigd achter;
  3. Met de “vondst” van 1.000 miljard aan waardevolle grondstoffen is reden nummer drie om de Afghanen te “beschermen” tegen zichzelf.

  Uitmoorden van al die stammen lukt niet, de Russen niet, de Engelsen niet, Dzjenghis Khan niet en Alexander de Grote niet.

  Het bewijs van de Amerikaanse wil om in het land te blijven kunnen we in Irak vinden:
  1. US Ambassade die meer dan een miljard kost;
  2. 14 gigantische permanente U.S. bases in het land;
  3. het grenst aan Iran.

  Ook een nieuwe Nederlandse regering zal in opdracht van corporatistische elite, waaronder Shell, de Amerikanen fanatiek blijven steunen, mits de burgers hier zelf het heft in handen nemen natuurlijk.

Comments are closed.