Open brief aan de top van de politie

 

c52a0ecf-f95e-452f-8612-1e2ea40722a6

In onze serie “Open brieven” door Sander Driessen, deze keer een brief aan de politietop. “Vigilat ut quiescant” was ooit de wapenspreuk van de Nederlandse politie, “hij waakt opdat zij kunnen rusten “, en dat  is iets uit  lang vervlogen tijden. De politietop is druk, druk met zich zelf , waardoor er weinig tijd overblijft voor blauw op straat en het bestrijden van criminaliteit.  In een Duitse krant troffen wij een artikel aan, waarin de politie eigenaren van auto’s die ’s nachts bekrast waren, opriep aangifte te komen doen. Zou u met een dergelijke klacht in Amsterdam op het bureau komen, wordt u alleen met hoongelach begroet.

Open brief aan de top van de politie :

De laatste tijd valt het op, dat er binnen uw organisatie zaken plaatsvinden, die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. En dat, terwijl u als voorbeeldegevende organisatie het juiste signaal moet afgeven aan de “gewone” burger !

 Wat dacht U van Uw gedragingen, als overbetaalde korpschefs die een inkomen ontvangen (niet verdienen!) welke enige malen hoger is dan de afgesproken ‘Balkenende-norm’. Hoe kan dat toch gebeuren? Het is blijkbaar voor sommigen onder U toch nog niet voldoende want zij hebben een ‘mogelijkheid’ aangegrepen om zelf een ‘bedrijfje’ op te richten en zichzelf middels dat bedrijfje te verhuren aan de organisatie waar zij eigenlijk in vaste dienst zijn! Hoe kunt U dit alles rijmen met de echte feiten? Hoe verklaart U de enorm hoge (en dus absurde) kosten van de verplaatsingen binnen Uw top? Regelmatig wordt de nette burger opgeschrikt door feiten zoals het laten ophalen van U of Uw collega’s door een ‘dienst’auto met chauffeur bij het woon-adres om zich gerieflijk naar het ‘werk’adres te laten vervoeren. Wat dacht U van de wanstaltige ‘dienstreizen’ naar landen met een tropisch klimaat hebben en die (dus) zo ver als mogelijk van ons land verwijderd liggen? Wat is de bedoeling van dit soort verplaatsingen? Is er geen internet, fax of telefoon? Wat dacht U van de declaraties inzake het eten en andere ‘uitgaven’, allemaal zogenaamd uit hoofde van de functie?

 Als ik kijk naar de ‘resultaten’ van U en Uw manschappen dan zou u ,als leiders, in het zakenleven reeds lang de (terechte) aanzegging tot ontslag gekregen wegens ‘achterblijvende’ resultaten! En bij U? U zit en blijft zitten , U klaagt en blijft klagen , U bespioneert de nette burger die af en toe geheel onopzettelijk enige kilometers te snel rijdt en U zadelt dezelfde burger op met boetes van het CJIB! U klaagt over een gebrek aan manschappen, als er verzocht wordt om de echte criminaliteit aan te pakken, de sterk stijgende criminaliteit die de bedrijven en burgers in ons land jaarlijks vele miljarden euro’s kost! U verzaakt uw plicht en U heeft nog het lef om te klagen? Ben ik nou …. of bent U het?

 Nederland, ook uw Nederland!, is een eldorado geworden voor de crimineel. De pakkans is vrijwel nihil (U heeft niet ‘voldoende’ manschappen) en het aantal fouten, dat gemaakt wordt indien een crimineel de pech heeft om (met fluwelen handschoen) gepakt te worden resulteren te vaak in een ‘afblazen’ van de aanklacht. De lettertjes zijn op dat moment belangrijker dan de gemaakte (ernstige) overtreding! Doch als die overtreding gemaakt wordt binnen de reikwijdte van Uw ogen (dus erg dichtbij is gekomen) dan worden de mouwen opgerold en kijkt U niet op een mannetje meer of minder , dan is ineens een heel peloton beschikbaar om Uw goede leventje (en dat van Uw gezin) optimaal te beschermen. Lijkt dit niet op discriminatie? Wij, nette burgers, betalen voor bescherming (die wij dus niet krijgen) en wij worden wel voor elke futiliteit bestraft. Vindt U dit ook onacceptabel? Betekent het voorgaande, dat de burger mag ‘bijdragen’ aan Uw ‘vorstelijke’ vergoedingen’ en declaraties en dat diezelfde burger altijd en overal de klos is? Ik denk het van niet en ik adviseer U om op zeer korte termijn die werkzaamheden uit te voeren waarvoor U bent aangenomen. Indien U dit niet kunt of wilt dan kunt U de eer aan Uzelf houden en opstappen. De burger betaalt en de burger verwacht iets terug, geen bekeuringen natuurlijk!

Sander Driessen


1 reactie

Comments are closed.