Lachen of huilen met Tom en Anna

tandem bicycleToegegeven , een niet alledaagse titel voor een stukje op Geennieuws.com en of de boodschap van onze beide lezers wiens reacties wij samen in één artikel plaatsen nu echt leuk is, dat valt sterk te betwijfelen. Maar  “don´t shoot the messenger ( s)” zullen wij maar zeggen en wensen u veel lees- en denkplezier bij het lezen van deze geplaatste  reacties, die van Anna met betrekking op “qui s’ excuse, s’accuse ” en Tom die commentaar gaf op de Job Cohen die de Roma’s te hulp schiet.  Beide bedankt voor jullie “tandem bijdrage”.

 

 Van Tom : Respect kan alleen werken als het van twee kanten komt.
In een openbare gelegenheid in Nederland mag je verwachten dat men zich aanpast aan ’s  lands wijs ’s Lands eer. En zitten vrouwen en mannen door en bij elkaar.
Eind 2008 werd in het westen van Amsterdam een feestelijke bijeenkomst georganiseerd.Een 80 tal allochtonen ontvingen een diploma omdat ze hadden meegedaan aan een project voor sociaal wijkbeheer.Aan het begin van de bijeenkomst maakte deze allochtonen luidruchtig bezwaar tegen het feit dat mannen en vrouwen tijdens de uitreiking in één ruimte zouden verkeren.men maakte een knieval voor de orthodoxe islam. Mannen en vrouwen werden in de raadzaal van elkaar gescheiden. De nieuwe partijleider Job Cohen van de PvdA is een voorstander van ‘integratie via de moskee’ In Nederland zijn inmiddels 460 moskeeën voor 1 miljoen islam aanhangers en 600 kerken/synagogen voor 15 miljoen anders gelovigen.
Als burgemeester introduceerde hij een omgekeerd wij-zij-denken door de verspreiding van een lesbrief naar 300 basis en vmbo scholen. In dit lesmateriaal werden blanke Nederlanders weggezet als racistische ’tokkies’. En bedoeld als anti Wilders,hoewel Job dit ontkent.In oktober 2009 stelde Cohen zelfgenoegzaam vast dat Amsterdammers ‘minder overtrokken’ op de immigratie reageren dan elders in het land.Zijn populisme zal wel doorgang vinden in de huidige politiek.
Een heel zwak punt van burgemeester Cohen waren zijn aanhoudende pogingen om de islam in te zetten voor de integratie van moslims. Onder zijn bewind werd in het geniep een gemeentelijke subsidie van twee miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van een moskee van de omstreden Turkse Milli Görüs-beweging. Cohen maakte er een persoonlijke missie van om een eveneens gesubsidieerd islamitisch cultureel centrum (‘Marhaba’) op te richten. Beide projecten strandden.
En niet allen deze strandden,maar ook de knuffelpogingen van Ella Vogelaar (PvdA)om de allochtonen in achterstands wijken te integreren,waarvoor miljoenen werden uitgetrokken zijn op een volledige mislukking uitgelopen,omdat de allochtonen zich blijkbaar niet willen aanpassen.Deze populisme zal zich voortzetten met de PvdA en de “racistische tokkies”blijven betalen.
Uiteraard wil men de realiteit niet zien en durft u zich op te trekken aan de 4 mei herdenking ,terwijl de Hamas beweging het xenofobe handvest van vernietiging van het Jodendom hanteert?.Een beter uitgangspunt is steek je hand in eigen boezem.

 

En hier volgt Anna : Ach ja, en zo kan Mabel Los weer haar gravinnen baren. Zij en haar kroost, ze zitten gebeiteld. Moe Flor, die in de gemeenteraad van een of ander goois dorp zat voor de vvd kreeg een koninklijk lintje.Iedereen happy.
Wat is er toch gebeurd in de Lage Landen om de Noordzee,dat er zo´n enorme mentaliteitsverandering is opgetreden bij de bevolking,het plebs, de onderdaan of hoe je het onderworpen beestje maar mag noemen.
Dit bedacht ik terwijl ik een verslagje van Harry Mulisch las ,uit Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis,van de hand van Geert Mak voordat hij voor de oranjepluimstrijkerij dat hij een speech mocht houden tijdens de huwelijksdagen van Wim en Max bezweek en zich nu gefasseurd voelt,koninklijk goedgekeurd.
Kortom, enkele fragmenten van Mulisch, aug.1965.
Happening rond het lieverdje 7 augustus 1965, ingekort verslag : Om 3 uur werd de eerste fiets van Het Witte Fietsenplan aan de Amsterdamse burgerij aangeboden door de provo´s. Klokslag 3 verscheen rookmagiër Jasper Grootveld met een bosje verlepte bloemen.Terwijl de provo´s vredelievend Ugge,ugge zingen,probeerde Jasper bij het Lieverdje te komen maar werd door de politie  tegengehouden )waarom eigenlijk /  en de provo´s drongen naar voren, waarop de agenten hun sabels trokken en de charges van slag gingen. Onder de kreten: Republiek, republiek, Hakenclaus,zes zeven acht,gooi die smeris in de gracht, regenden de sabels en knuppels neer op de niet aflatende stroom jongeren.Totaal onschuldige mensen kregen slagen met een zweep,waarop vele nieuwe provo´s zich aanmeldden, men bekeerde zich ter plekke door het krankzinnig geweld wat over de burgerij kwam,terwijl de jongeren met een sociaal plan kwamen en het zeiden met bloemen en vredespijpen.En toen men zag dat een agent een jongeman een fakkel uit de hand rukte en probeerde deze in zijn gezicht uit te drukken, werden de kreten heviger en klonk het : oranje,ss,Clauschwitz,Republiek!
En dan besluit Mulisch: De Grote Kladderadatsch  was begonnen.
Maar helaas, het zette niet door.Provo´s werden hippies,begonnen landbouwcommunes en leefden zoals hun voorouders in de nadagen van de Republiek.
En de revolutie verzandde nog voor hij was begonnen.
45 jaar terug in de tijd. Ik ben bang dat eventueel opstandige republikeinen nog gemener in elkaar worden geknuppeld. En anders kennen de oranjes wel methoden om dit soort burger monddood te maken, zowel letterlijk als figuurlijk.Voorbeelden te over.


4 Reacties

 1. wim3 zei:

  Ik ben niet zo bang om in elkaar te worden geknuppeld. Er was een film van Werner Fassbinder getiteld: Angst fressen Seele auf. Als je angst hebt, is de vrijheid ver weg. Ik ben van de oude garde en weet nog dat er mensen in opstand kwamen als iets hun niet beviel. Dat nu is totaal verdwenen. Als lammeren worden ze nu naar de slachtbank geleid. En wat ik van een figuur als Cohen niet begrijp dat hij zo’n omslag heeft gemaakt. Wat bezielt de man? Ziet hij niet in dat hij op een totaal verkeerd spoor zit? Legt hem dit windeieren? Komt hij hierdoor meer in de gunst van…ja, van wie? De PvdA is een verrotte, zieke club geworden waar de socialistische principes overboord zijn gegooid en zakkenvullerij hoogtij viert.

 2. check zei:

  Zal jullie vertellen dat ik NOOIT iets op had met het werkschuwe tuig als de Provo’s. Zo ook mijn maten niet, die het hevig stoorden dat ze de Dam bevuilden en daar , zoals gebruikelijk bij de laffe houding van bestuur en plizie, er een eind aan hebben gemaakt. De wat toen heette tijdelijke verstandsverbijstering van NL is uitgemond in een zieke maatschappij van gedogen, toelaten en vooral het rondpompen van subsidie gelden omdat men weigert het maatschappelijk probleem bij de wortel aan te pakken en vooral uit te roeien. Het is, (met alle respect voor kanker patiënten) een kanker gezwel dat maar blijft doorgroeien en niet adequaat wordt aangepakt. Misdaad wordt beloond, verslaafden en hun handelaren geoogd, gepamperd en als porselein gekoesterd. Het merendeel van de jeugd is verziekt, heeft een slecht moraal, hangt, blowed tot het een lieve lust is of slikt of zuipt zich in coma. Moet allemaal kunnen, want we doen er toch wat aan ? Ja we doen er wat aan met name “nathouden en pappen ” projecten opstarten, campagne voeren, hele volksstammen “hulp verleners en andere psychopaten zoals Riagg’s , gezinshulp, straat werkers, wijkagenten etc etc allemaal van onze helasting centen betalen. Komt men uit de bergen, boesj of woestijn, geen nood we hebben voor jullie hele volksstammen klaarstaan om jullie dag en nacht bij te staan. Nooit behoorlijk huis gehad laat staan stromend water, sanitair, tv en inrichting geen nood we helpen jullie arme mensen. Ach, jullie kwamen niet om een nieuw leven op te bouwen, te studeren of aan de slag te gaan ? De taal leren en aan te passen aan de gebruiken van ons land ? Geef niks hoor, NL is rijk we hebben geduld tot aan de 10de generatie toe. Je wilt je hele familie en dorp over laten komen ? Nou dat begrijpen we , we zullen jullie in alles tegemoet komen en zelfs jullie achterlijke geloof en gebruiken over nemen. Dat de eigen bevolking dat allemaal moet betalen en erger nog gedogen is toch bij de beesten af. Zo ook om als een geile hond achter de grote landen m.n. Yanks aan te lopen om vooral hun wapen rotzooit verplicht te moeten kopen, jonge mensen op te offeren, ach het mag geen naam hebben. Of heeft het juist wel een nieuwe naam, m.n. de NIEUWE WERELD ORDE ” VAN BILDERBERG en andere politieke criminelen, die een ding voor ogen hebben. Dik geld verdienen aan het domme klootjesvolk, de zooi de zooi laten want dat leidt zo lekker van hun eigen belang en zakkenrollerij af. Ik ben er heilig van overtuigd dat het op een keer spaak gaat lopen, kan niet anders. Je kan niet decennia lang in een neerwaartse spiraal die steeds sneller daalt, straffeloos maar op zijn beloop laten. Eens is ni8et alleen het geld op, maar ook het geduld van goedwillende burgers die in alles de dupe is en het gelag mogen betalen. Geen enkel rijk/regiem heeft het meer dan een eeuw of zelfs beduidend korter volgehouden. De mensen vertonen ratten gedrag en dat is het begin van het einde…………..

 3. anne hilverda zei:

  Check je moet niet de provo’s en de bilderbergers met elkaar op één hoop gooien, dat zijn nl. tegenpolen. En veel van die provo/hippies zijn heel goed terecht gekomen hoor en hebben nooit alles van de overheid voor zoete koek geslikt. Zoals nu het plebs die daar verrukt naar de Groene Draeck staren om een glimp op te vangen van dikke Willem en dan is hun dag goed. De tragiek van het provodom is dat hun kinderen vaak rechtse jantje-trap-netjes type balkenende zijn geworden en hun heil zoeken bij cda/pvda met het doel carriëre te maken. Niet om de maatschappij te verbeteren.
  En verder is er nog an old saying in the netherlands: door de leugen op de troon,door de waarheid in de goot.
  Denk aan Oldenbarneveldt,gebr. de Witt, Oltmans, Fortuyn, van Gogh, Domela Nieuwenhuis.
  Je moet blij zijn dat er altijd mensen zijn geweest die de waarheid durven te zeggen en ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. En bereikt soms veel, soms een heel klein beetje. Het is moeilijker voor een rechtse deur om republikein te worden dan voor een kameel om door het Oog van de Naald te gaan. En met deze bijbelse spreuk in hedendaagse vertaling wil ik eindigen.

 4. antongerrit. zei:

  De vreugde van het kind zijn,

  Eens was je kind en je werd aangekleed en gevoed,dan wordt je ouder en
  heeft het systeem je nodig om je uit te kleden en te vernederen!
  Machthebber; leeft bij de gratie van de massa,heeft zo-n 5 a 6 directe
  vertrouwelingen om zich heen.
  Dat zijn de uitvoerders van het plan,wat besproken is met de macht hebber,
  en worden daar voor buitensporig beloond.
  Elk zo-n vertrouweling van de macht hebber heeft duizend uitvoerders onder
  zijn hoede die het plan verder uitvoeren.
  Deze grote groep lager betaalde is het leger van de machthebber(ambtenaar,
  tweede kamer etc.etc.) die met leugens en bedrog de mensen op het verkeerde
  been zetten.
  Om slaven en onderdanige van ons te maken!
  De oplossing zo simpel,dat je moet lachen over de eenvoud,namelijk als de massa
  gewoon niet doet, wat de macht hebber wil dat zij moeten doen ( betalen; niet de
  afpers bedragen,en alle gekke henkie belastingen en heffingen) is het gedaan
  met de macht hebber.
  Tenslotte is het maar een persoon met zo-n max zes vertrouwelingen,en die zijn
  niet bij machten om iets te doen.
  Dan is de vrijheid bereikt voor de mensen onder aan de ladder der samenleving
  ,en kunnen wij met bij voorbeeld hand opsteken zoals in Zwitserland de zaken regelen bij wet.
  En of een referendum uit schrijven,om de beslissing aan het volk over te laten!
  Gezien mijn droom van af gelopen nacht,zal het wel bij een droom blijven!

  En het arme kind———————————————–zal wel weer het slacht offer
  van het ouder worden, en toe gevoegd worden aan het slaven volk van de macht-
  hebber.

  Word wakker,word wakker,voor het nog later is mensen.

  Met een vriendelijke groet,

  AG.

Comments are closed.