“Wat het staatshoofd wenst”

1276801_waitingU weet, dat Geennieuws.com in feite is ontstaan als een ( serieus gemeende) hobby van een aantal oude “zonderlingen”, die van huis uit redelijk rechts zijn en de republiek een warm hart toedragen. Het leuke van de site is, dat er inmiddels een levendige discussie gaande is tussen lezers en reageerders en dat wederom leidt vaak tot inhoudelijk goede stukken, die met name het thema republiek ( of niet ?) inhoudelijk benaderen. Zo ook een reactie die net binnenkwam van “Gerard” . Hierbij plaatsen wij deze als integraal stuk.

Gerard bedankt .

Het “democratische” model is ontleend aan het oligargisch model van het “twee koningen” stelsel van het oude Sparta. Dit heeft model gestaan voor veel voor de Huidige democratien. Het veronderstelde “democratische” model van Athene is gebaseerd op de beperkte keuze uit welgestelden welke kiesrecht hadden. Dergelijke democratieen gingen vaak ten onder omdat de “democratisch” gekozen leiders in het verkeerde geval zich ontpopten als despoten en/of dictators. Voorts is het Spartaanse Oligarchie Model dan ook weer veel democratischer, omdat de regerende partijen jaarlijks voor het gerecht mochten verschijnen om rekenschap af te leggen voor hun daden. Bij wanbeleid, werden regerende partijen niet alleen afgezet, maar konden ook langdurig uit Sparta verbannen worden.

Na de Napoleontische oorlogen is Nederland tot koninkrijk verworden door expliciete wensen van de toenmalige koningshuizen uit Rusland, Pruisen, Engeland, Habsburgers en Spanje om Frankrijk permanent in te klemmen en als “imperialische” militaire grootmacht te beknotten. Die tijden zijn inmiddels passe. Het huidige koningshuis heeft daarna zichzelf staande gehouden door over de eeuwen heen unilateraal “koninklijke besluiten” te nemen, wat op zich al ondemocratisch is.

Feitelijk heeft Hare majesteit nu laten zien wat een “constitutionele” monrachie inhoud, ondersteund door een serie “koninklijke” besluiten.

Een zekere heer Fortuyn wilde dit aan het licht brengen. Echter door de “ondemocratische” van de zittende “traditionele” machtskernen werd hij publiekelijk verguisd. Dit werd verergerd toen hij de zogenaamde “regenten cultuur” ten sprake wilde brengen.

De “ondemocratische” macht ontleend dit koningshuis aan de “Bilderberg”-groep , welke zij met ZKH Bernhard heeft opgericht. Zelfs het Engelse koningshuis durft niet zover te gaan.
“off the record”, hoe kan het nu zijn dat het Nederlandse Koningshuis bijna twee keer zoveel toelagen krijgt uit belastingelden dan het Engelse koningshuis?
Uiteraard is dat weer geregeld middels “koninklijke besluiten”.

Natuurlijk kan ik nu dit verhaal ook juridisch verwoorden, echter dan begrijpt de gemiddelde staatsburger niet waar het overgaat. Echter het staatsbestek van de “constitutionele” monarchie wekt de indruk dat de “staatsburger” inbreng heeft, zonder dat deze beseft alleen als “klapvee” gebruikt wordt om de schijn op te houden.

Dit heb ik reeds vele malen met Couzy ook doorgesproken. Hijzelf is een van de weinigen welke daadwerkelijk actie heeft ondernomen. Ook ikzelf heb diverse juridische acties uitgevoerd, wat mij dan weer komt te staan op “heropvoeding sessies” om mij vooral weer in het gelid te krijgen.

Als mensen de stukken van Couzy doorlezen, combineert met wat Hartman stelt dan dient voor eenieder duidelijk te zijn wat hier gaande is. Feitelijk is de “constitutionele” monarchie met de huidige staatsbestel hopeloos verouderd en niet meer van deze tijd.

Van een “democratische rechtstaat” is al lang geen sprake meer omdat “trias politicas” als niet meer bestaat omdat zowel de uitvoerende macht en de controlerende macht zetelen in de stoel van de wetgever. Feitelijk wordt in Holland een duaal systeem gehanteerd, waarvan de legitimiteit van Staatshoofd zelf uiterst twijfelachtig is als de bloedlijn onderzocht wordt tot aan  Willem van Oranje.

Ironie van  ditverhaal, het koningshuis is in Nederland ingesteld omdat de regenten uit eigenbelang de situatie in Nederland wilden controleren in lijn met de toen zittende Europese grootmachten. Een aantal honderden jaren  later gebruikt de “constitutionele monarchie” door “regentenpolitiek” de huidige regering om zichzelf staande te houden. Uitgesproken “on-democratisch” in een “bedreigde rechtstaat” welke juridisch nooit bestaan heeft.

Bestel op de schop, monarchie permanent afschaffen !

noot redactie Geennieuws.com  : hear hear…..


7 Reacties

 1. Tom zei:

  Laten we vooral de vakkennis en het uitmuntend journalistiek
  werk van Ton Biesemaat niet vergeten die persoonlijk op het binnenhof o.a. de “constitutionele staatsgreep”van mevr. van Amsberg aan het ligt bracht.

 2. anne hilverda zei:

  je zou denken dat er nu inmiddels heel wat volksvertegenwoordigers in de Kamer zitten die zich hevig geschoffeerd en grotelijks belazerd voelen nu de verkiezingsuitslag heeft geleid tot bizarre tafrelen met wellicht de grootste verliezer in de regering dankzij een vrouw die zich rechtmatig monarch waant.
  Dus Kamer! Wat gaat u hieraan doen?

 3. Tom Couzy zei:

  vaak zijn de fouten sneller dan het herstel.
  In mijn vorige reactie moet staan:

  “mevr. van Amsberg aan het licht bracht”, maar dat begreep u wel.

 4. D. G. Neree zei:

  De hoogste tijd, voordat Prins Pils op het zadel wordt gehesen. Dat zal namelijk een gewillige prooi en marionet zijn voor de heel wat slimmere Bilderbergers.

 5. peter zei:

  “De Kamer’ tot Anne Hilverda: “Niets, want wij spelen het spelletje lekker mee, de kiezer komt over vier jaar weer aan de beurt. Eventjes dan, in ’t hokje”.

Comments are closed.