De oude knarren ?

209124_sit_and_waitHierbij een reactie van  “Check”,  die u deelgenoot wil maken van zijn zorgen, die wij geheel delen. Maar gelijktijdig duikt de vraag op, zijn wij, d.w.z. u als reageerders, wij als redactie slechts een stel oude knarren, die inmiddels hebben afgedaan en onze tijd slechts besteden door zuur te reageren op alles wat er om ons heen gebeurt ? Was het vroeger allemaal beter ? Hoorden wij onze ouders niet het zelfde zeggen ? U begrijpt , dat er af en toe  bij de redactie ook zo’n moment is, dat je denkt, laten wij ons maar bezig houden met voetbaluitslagen of het feit dat een of andere ons totaal onbekende vaderlandse grootheid een kind heeft geworpen, of de ouders van kinderen van een in het weekend afgebrande basisschool door een team psychologen is opgevangen en het hoofd van de school stond te huilen. Was het dan vroeger allemaal beter? Nee, misschien niet, maar in elk geval moest je nog wel gewoon wat gaan doen om aan geld te komen, werd er niet een psychologe op je afgestuurd om samen met jou en je vrouw aan de keukentafel ( ja echt, dat schijnt te helpen ) het rollenpatroon door te nemen als er kinderen kwamen. Ook het Romeinse rijk kwam door dit soort verloedering tot zijn einde en dan hebben wij het nog niet over een oprukkende islam , de dictatuur van een niet gekozen vorstenhuis, een stel nitwits die ons een rad voor de ogen trachten te draaien en doen als of zij een regering willlen vormen. CHECK ga je gang :

Elke morgen stroop  ik een aantal nieuws sites af om te zien wat voor onheil er nu weer te wachten staat. Vaak alleen maar de koppen om hoofd pijn te voorkomen , want 95 % van de ochtend kranten zijn gelieerd met de Goebbels propaganda van Frau Von Amsberg zum von Lille Verbijsterveld en nog een hele rits zelfverzonnen titels maar allemaal VON DEUTSCHE BLUT. Lijkt me ook makkelijker om voortaan de afkorting VDB te gebruiken om de redactie tegemoet te komen, omdat ik regelmatig in mijn opkomende walging en woede het woord mof gebruik. In dit geval en tot voorkoming van verwijdering en/of afkorting met stippen  bedoel ik het Duitse woord voor hand warmer die van decennia lang geleden als een rol van bont werd gemaakt om de handjes warm te houden.  Tja het was afzien in die tijd hoog in de bergen in zuid Duitsland in het Adlers nest.
Maar ik dwaal af van de kern van mijn schrijven m.n. het geweldige stuk van Afshin Ellian uit Elsevier, die een zeer nauwgezette analyse geeft wat er in Nedrigland waard m.n. de vorming van een nieuw kabinet. Het geeft weer eens duidelijk en haarscherp weer hoe het politiek zwaar gestoorde krankzinnige hof , Den Haag en de politiek denkt. Hoe krom kan je zijn om zoveel onzin te verzinnen om vooral te zorgen dat het gewone slaven en klootjesvolk er helemaal niks meer van begrijpt en zich vol walging afwent van de politiek. Ik verdenk ze er ook van dit toneel spel met opzet te vertonen, want hoe wolliger des te ondoorzichtiger en dat is nu juist de bedoeling om nagelvast op het pluche de zakken te kunnen vullen. Geen tornado krijgt ze ervan af, rookwolken a la IJslandse vulkanen worden dagelijks in de ruimte weggeslingerd om het volgzame volk een reuzen rad voor de ogen te draaien. Waarom niet gewoon op zijn Jan boeren fluitjes duidelijke taal zoals een Pim Fortuyn zo mooi kon verwoorden m.n. Nedrigland ligt aan de geeuwhonger heeft een mega staatsschuld van 380 miljard , is een bom vol land en kan het zich niet langer veroorloven om slinkse refo hobbies er op na te houden, dus we kappen met subsidies , ontwikkelingshulp in binnen en buitenland ( vooral binnenland want daar is de laatste decennia ook 200 miljard euro naar toe gegaan)  en we schaffen de rondpomp industrie van arme nutteloze mensen helpers helemaal af. Noem het alle zaken BIJ NAAM en als men zo nodig wilt demonstreren m.n. onder aanvoering van refo , slinkse anarchistische stokers als allochtoon de straat op gaat , prima gelijk even een razzia m.n. persoon controle aankondigen, komt er gelijk geen hond meer.
Zo ook de broodnodige wijziging in de grondwet m.n. schrap alle frasen mbt geloven want dat is mijns inziens de barrière om de horden uit moslim landen ( inclusief alle Afrikaanse staten die vaak fanatiek moslim zijn) te weren.
Wat is er mis om mensen m.n. gelukzoekers die levenslang als parasiet in het land voortleven zo ook nog eens hele volksstammen eenzelfde soort mensen op onze kosten op de wereld  te zetten ? 

Niks…..of eigenlijk alles………

Ach ik roep maar eens wat……….

Ik voeg een stuk van Antwoord aan Ab Klink: is dit een Judaskus?

woensdag 1 september 2010 22:18

Handelt Ab Klink in opdracht van anderen of begrijpt hij niks van politieke motieven. 

De traditionele partijen worden geteisterd door crises. Zo had bijvoorbeeld de VVD de grootste crisis sinds haar oprichting rond het conflict met Rita Verdonk. Nu verkeert het CDA in een crisis. Ab Klink is nu de oorzaak van een zeer ernstige crisis in het CDA.

De echte oorzaak ligt natuurlijk bij het onvermogen van de traditionele politieke stromingen om een adequaat antwoord te vinden op multiculturele problemen, de globalisering en de islam.

Brief
In zijn brief aan het partijbestuur en de fractie geeft Ab Klink aan waarom hij denkt dat de onderhandelingen met de PVV moeten worden gestopt. Een regeerakkoord vormt volgens Klink de basis voor het beleid van elk nieuw kabinet. Daarvoor is de zelfbinding van fracties noodzakelijk: ?Zonder afspraken om elkaar over en weer te steunen, is er geen samenhangend beleid.? Om van deze steun bij de PVV verzekerd te zijn, moeten ze een aantal punten van de PVV gaan realiseren. En dat zijn punten betreffende immigratie en integratie. Dus, niet de islam.

Hoe zouden de problemen ontstaan met de PVV? Als voorbeeld noemt hij de te stellen eisen voor een geslaagde integratie: ?De VVD en het CDA stellen dat de eisen omhoog moeten om mensen hier meer houvast en perspectief op een goed leven te geven. De PVV daarentegen benadrukt waarschijnlijk dat hierdoor juist minder migranten naar Nederland zullen komen en de islamisering van de samenleving wordt verhinderd? Hoe werkt dat door in de samenleving? Hoe voelt de moslima zich die op maandagochtend met haar broodtrommeltje naar de verplichte inburgeringcursus gaat. Ziet zij de school als een instelling die haar helpt, of als een instituut dat ervoor zorgt dat geloofsgenoten indirect worden geweerd??

Motieven politici
Een interessante vraagstelling. Het gaat hier om de motieven van de politici. Niet de subjectieve motieven, maar wat ze met hun beleid willen bereiken. De motieven van het aanstaande kabinet zijn kennelijk anders dan de motieven van de PVV. Daarom stelt hij de vraag: ‘Wie kan in de samenleving nog varen op de motieven van de politiek?’ Hier begaat Klink een paar grove fouten.

De PVV zit niet in het kabinet. Dus, er zijn twee verschillende motieven: PVV versus het kabinet. Is dat een wereldschokkende ontdekking? Natuurlijk niet. Heeft de PVV in de afgelopen jaren nooit een door het CDA voorgestelde wet, gesteund? Zelfs binnen een kabinet zijn er altijd verschillende motieven.

Een kabinet van de PvdA en andere partijen schommelt telkens tussen die verschillende motieven. Een casus: als er een asielonvriendelijke maatregel wordt genomen, dan wordt dit door de PvdA vooral in het kader van rechtvaardig maar streng uitgelegd. Terwijl het CDA de maatregelen in het kader van inperken van asielaanvragen zal uitleggen. Dit soort situaties heeft zich de afgelopen decennia vaak voorgedaan. En hoe zit het dan met de eenheid van een kabinet?

Kabinetsleden
De eenheid van het kabinet wordt bewaakt door de leden van het kabinet. Zij moeten met een mond spreken. Dit is precies de reden dat het CDA niet met de PVV wil regeren. Maar de fracties waren en zijn nooit daartoe verplicht. Elke fractie legt een beleid in het kader van haar eigen verkiezingsprogramma uit. Zodoende was er altijd sprake van een kabinet en beleid dat door diezelfde partijen buiten het kabinet anders, naar gelang eigen motieven wordt uitgelegd. In een parlementaire democratie worden de maatregelen vanuit verschillende perspectieven en motieven verdedigd.

De wetten worden in een democratische rechtsstaat niet met eenduidige motieven aangenomen. Dat is één van de redenen dat de rechtsgeleerde aan rechtsvinding moeten doen. De wetten zijn niet altijd duidelijk. Daarom schreef de grote rechtsgeleerde Paul Scholten ooit: ?De wet is niet altijd duidelijk: het is verre vandaan, dat zij de oplossing van de duizend en één  vragen, die gesteld worden, maar voor het grijpen legt.?

En die moslima? Zij moet de wet nakomen zoals een WAO-er die ook weleens door een harde maatregel kan worden getroffen. VVD zou zo?n WAO-maatregel uitleggen als ?wij willen minder mensen in de WAO?. Het CDA zou daarentegen zeggen: ?Wij willen de mensen kansen bieden waardoor ze niet onnodig in de WAO terechtkomen.? Dit spel van verschillende motieven wordt toch altijd gespeeld.

Immigratie en integratie
Er is wel een uitzondering op het spel. Stel dat het CDA het helemaal niet eens is met de beoogde maatregelen op het gebied van immigratie en integratie. Dan zouden ze er niet mee akkoord moeten gaan. Wat je met je eigen motieven niet kunt uitleggen, moet je niet steunen. Maar is dat hier het geval? Aan het eind van zijn brief schrijft Klink: ?Daarmee zeg ik niet dat stevige maatregelen bij asiel en migratie, bij inburgering en strafrecht niet zinnig zijn, integendeel. Daar ligt het probleem niet.?

Klink is het helemaal eens met die maatregelen. Hij heeft een probleem met de uitleg die Wilders aan deze maatregelen geeft. Maar Wilders zit niet in het kabinet. Daarnaast is het bestrijden van politieke motieven van Wilders een politieke realiteit. Ook als Wilders geen gedoogsteun zou geven, zou Klink toch nog zijn motieven willen bestrijden.

Anderen
Is deze strijd fout? Brengt ze de samenleving in verwarring? Nee. De samenleving is al lang gewend aan het bestrijden van Wilders in de Kamer. Wat nieuw is, is het feit dat het aanstaande kabinet van VVD en CDA wel de problemen waarvoor Wilders staat, gaat aanpakken. Moeten ze het akkoord samen presenteren? Nee. Het regeerakkoord wordt door de regerende partijen samen gepresenteerd. Het gedoogakkoord wordt zakelijk ondertekend door drie partijen. Meer dan dit moet Wilders ook niet doen.

Mijn laatste cruciale vraag is: heeft Klink de logica van verschillende politieke motieven nooit geleerd? Als het antwoord ja is, dan moet Klink al vanavond de politiek verlaten. En als het antwoord nee is, dan handelt Klink in opdracht van anderen. Daarmee geeft Klink het CDA een zeer gepassioneerde Judaskus.

Afshin Ellian


5 Reacties

 1. wim3 zei:

  Check for president!

  Klink deelde in zijn brief eveneens mee dat samenwerking met de PVV indruist tegen de “democratische” beginselen van het CDA. En dat is dus het probleem met gelovigen, ze zijn per definitie niet democratisch omdat je geen twee heren of dames kunt dienen waarvan de een zich nog door honderden versplinterde clubjes laat aanbidden. Mensen lees eens wat van Herman Filipse of Richard Dawkins, we leven niet mee in de middeleeuwen. Dominees en pastoors zijn hypocriete huichelaars die u slechts dom en onwetend willen houden. Kijk naar de schandalen in alle kerken.

 2. wim3 zei:

  Ter ondersteuning van mijn eerdere bijdrage:

  Stephen Hawking heeft God definitief afgeschoten als mogelijke schepper van het Heelal. Aanvankelijk was de astronoom nog van mening dat er een plek was voor God in de wetenschap, maar die optie heeft Hawking in zijn nieuwste boek geschrapt.

  De Big Bang was volgens Hawking simpelweg het resultaat van de natuurwetten: “Omdat er zoiets als zwaartekracht bestaat, kan en zal het universum zichzelf uit het niets scheppen.” Hawking noemt dat ‘spontane schepping’: “[Dat] is de reden dat er iets in plaats van niets is, dat het Heelal bestaat, dat wij bestaan. Het is niet nodig om de hulp van God in te roepen voor het maken van de blauwdrukken en het in gang zetten van het universum.”

  Het nieuwe boek van Hawking, The Grand Design, ligt volgende week in de winkel.

 3. sandokan zei:

  Onder democratie wordt hier verstaan dat de meerderheid moet doen wat een k l e i n e minderheid wenst of eist! Dat het eigenlijk andersom zou behoren te gaan komt niet in die koppen voor. Democratie hier staat gelijk aan dictatuur elders, het is de naakte waarheid.

 4. Tinus zei:

  De brief van Klink heb ik een paar keer doorgelezen. Ik vond het ietwat warrig samengesteld en de brief bevatte steeds weer herhalingen. Bovendien sprak/schreef heer Klink zich een ook tegen. Leek alsof een clubje van … personen ieder een regeltje had geschreven en hij z’n handtekening had gezet.
  Grappig was een reactie van een lezer, die schreef, als die arme Moslima maandagmorgen met een roodtrommeltje onder haar arm naar de inburgering gaat is ze een heldin. Het is tenslotte ramadan.

  Misschien zijn we oude knarren, en vroeger was het niet allemaal beter, maar we hebben wel nog ons verstand bij elkaar. Zijn waarschijnlijk meer en beter geschoold en opgeleid dan de nu jonge honden. Niet om die af te kraken, maar het schoolsysteem was toentertijd een van de besten van de wereld. 100% beter is vandaag de communicatie. Iets wat gezegd is, vliegt hetzelfde ogenblik in woord en beeld zeker over internet. Daardoor zijn niet alleen de oude knarren maar ook de jonge honden beter gewapend tegen het gekonkel en de achterkamertjespolitiek en kunnen daar op reageren. De informatie uitwisseling is op gang gekomen en is niet meer te stoppen.
  In Nederland zouden wij democratie en de scheiding van kerk en staat hebben. Dit is alleen maar een loze kreet, nog het een nog het ander is waar. In de naam van religies is al veel te veel ellende gebeurd.
  Ik hoop dan ook dat veel mensen de moeite nemen het boek van Hawking te lezen.
  Van mij mag dan ook de grondwet wat betreft godsdienst of religies direct verandert/geschrapt worden. Tenslotte heeft men door de jaren heen al op andere punten flink met de grondwet gerommeld. Dat er mensen zijn die daar in een wolvengehuil over uitbarsten, zijn en hypocriet en kennen de geschiedenis niet (of willen die niet kennen).
  Verder blijft op dit ogenblik af te wachten hoe de formatiesoap zich verder ontwikkeld en of ze nog dieper kunnen zinken, dan dat ze al gezonken zijn.
  Men zei toch, vroeger tenminste: “de kruik gaat net zo lang te water tot ze barst”.

 5. check zei:

  Oude Knarren ? Om de dooie donder niet ! Verzet meer hoogwaardig werk dan een aantal jonge honden bij elkaar zo ook het aantal uren per dag is vaak ruim boven twee dagtaken op een dag. Kennis,kunde en een ruim vol ervaring ligt daar aan ten grondslag. Zei van de week nog tegen een vriend, ik draai vaak op de auto pilot, hoef niet opnieuw het wiel uit te vinden omdat ik het voor 99 % al en keer heb meegemaakt. Als ik dagelijks zie hoe men futiliteiten tot een mega probleem verheft moet ik keihard lachen. Weet je alles is oplosbaar, maar dat verdiend niet voor de genossen , dus typeren ze het als een giga probleem. Kunnen ze maten inhuren die na het pluche met een geleerd gezicht een commissie lieden om vervolgens met een miljoenen kostend rapport vol bullshit te beweren wat ik allang wist of met een nep oplossing komen. Nederland papagaaien land , zwetsen uit hun nek haren de hele dag en dat heet dat ze constant in “overleg “zijn. mag ik ff een heel groot teiltje ………………

Comments are closed.