De “foute” Nederlandse media

ks_Wulff_DW_Politi_1227221pDit is de heer Christain Wulff, van beroep president van de Bondsrepubliek Duitsland, dus het STAATSHOOFD ! Mijnheer Wulff heeft mede naar aanleiding van het feit dat de Duitse hereeniging 20 jaar geleden plaatsvond een toespraak gehouden, waarin hij pleitte voor het feit, dat de Islam ook in Duitsland thuishoort. Waar hebben wij deze wereldvreemde woorden eerder gehoord ? De zwaar ingekleurde Nederlandse media grepen dit  aan, door onmiddelijk te schrijven, dat ook Duitsland een tegenstander is van de ideën van de PVV en Geert Wilders, want zelfs kanselier Angela Merkel had een opmerking in die richting geplaatst. Dus riepen de MSM in koor : “zie je wel ” en volgde het obligate anti Wilders en PVV verhaal. dat wij inmiddels kunnen dromen. En de kudde liep weer achter de media aan, “zie je wel, het was op de TV” , of “zie je wel, het stond in de krant”!

De werkelijkheid ligt echter een stuk genuanceerder, niet omdat wij van mening zijn dat  Wilders in een aantal zaken gelijk heeft, maar met name omdat één van onze medewerkers zeer regelmatig in Duitsland vertoeft, daar veel mensen van alle lagen van de bevolking spreekt  en dan hoort, dat de gemiddelde Duitser slechts uit vrees dat hij onmiddelijk gerangschikt wordt onder “neo nazi” zeer voorzichtig is zich te uiten. Kom je echter in gesprek, dan blijkt,  dat de problemen die de Duitsers hebben met de oprukkende immigratie van moslims nog  groter is dan in ons land, waar de politieke onverschilligheid, domheid en naïviteit hoogtij viert.

Dus kwamen na de redevoering van Wulff de commentaren los en wordt Wulff door de Duitse islam expert Gerd – Rüdiger Puin ( de man heet echt zo ) van een  wensdenken beschuldigd. Zijn gehele toespraak getuigt van wereldvreemd denken, omdat er in Duitsland slechts een onderdrukte mening over de islam heerst en de praktijk die geheel anders is niet uitgeproken mag worden. Niemand weet eigenlijk wat er in de koran staat, vervolgt Puin, maar er staat beslist geen enkele aardige passage over ongelovigen in, maar wel 300 versen die de ongelovigen bedreigen met het ergste op aarde en  hemel .

Jammer genoeg hebben de reacties van de Duitse politici op het boekvan Thilo Sarrazin aangetoond, dat wil je een discussie aangaan, je onmiddelijk in de ultra rechter hoek ( neo nazi ) wordt geplaatst. Voorts is er bij de islam geen sprake van een verdeling tussen staat en religie, dus je komt, indien je een gesprek aangaat al gauw in een discussie terecht  die tot niets leidt.  De vertegenwoordigers van de diverse moslim organisaties in Duitsland weten precies waar zij hun subsidie uitdelende “broodheren” moeten vinden  en verkondigen dan ook alleen die zaken die de met name linkse politici graag willen horen.

De invoer van de sharia in Duitsland is nog slechts een kwestie van tijd, spreek, als er genoeg moslims in Duitsland wonen en Puin waarschuwt voor het feit samen te werken met moslim politici die als Trojaanse paarden inmiddels de Duitse politiek zijn binnengekomen.(Hoewel de Nederlandse (CDA) politiek ook niet uit te vlakken.)

grafik_DW_Politik__1213426pDe bijgaande grafiek toont aan hoe het met de hoeveelheid buitenlanders in Duitsland is gesteld en u ziet dat de Turkse gemeenschap de overweldigdende meerderheid vormt. Met Spanjaarden, Italianen, Grieken ( en de 100.000  Nederlanders ) hebben de Duitsers nooit problemen gekend en u treft een situatie aan, die vergelijkbaar is met die in Nederland.

Wij willen overigens niet alle Nederlandse media over één kam scheren, opmerkzaam daarop gemaakt door de recatie van “Wim” geven wij u hier de url van een fimpje van Powned gemaakt voor het Amsterdamse gerechtsgebouw aan de Parnassusweg, Rutger op zijn best, oordeel zelf :

http://player.omroep.nl?aflID=11507583


1 reactie

  1. Tom Couzy zei:

    De opmerkingen van Angela Merkel staan in schril contrast met haar eerdere uitspraken als:

    Angela Merkel staat pal voor de vrijheid van meningsuiting
    De Deense cartoonist Kurt Westergaard heeft in Potsdam woensdag de M100 –mediaprijs gekregen voor zijn bijdrage aan de vrijheid van meningsuiting. Bondskanselier Angela Merkel prees de moed van de cartoonist. (…) Merkel zei in haar toespraak dat Duitsland sinds de val van de muur vrijheid kent, en dat ze niets belangrijker vindt. ‘Vrijheid van meningsuiting is niet vanzelfsprekend. Vrijheid vereist moed.’

Comments are closed.