Terug naar Nederland

untitledReacties van u, de lezer, zetten ons, de redactie, vaak aan tot het schrijven van een artikel. N.a.v. de reacties van Marcel.W, Anne en Check  over de “dubbele nationaliteit “willen wij het met u hebben over die groep Nederlanders, die na of tijdens hun werkzame leven naar het buitenland vertrokken, altijd braaf hun contributies betaalden EN betalen aan de diverse vaderlandse roversholen en die om reden , vaak door ouderdom , het wegvallen van de partner, besluiten terug te gaan naar Nederland.

( foto met dank aan PA).

 

Nu wil ik mij haasten met een aantal vooroordelen met betrekking tot die “emigranten” te ontzenuwen. Nederlanders die naar het buitenland gaan hebben daartoe uiteraard een reden. Dat kan zijn, dat zij worden uitgezonden door hun werkgever en dan op straffe van korting op hun AOW braaf meestal de maximale AOW afdracht blijven betalen, zij betalen mits zij binnen de EU wonen wederom gedwongen hun ziektekostenverzekeringspremies aan het CVZ. Kortom zij mogen nog volop “meedoen” in het vaderlandse tolgaardersgebeuren, want ook ieder jaar valt er een blauwe brief in de bus, waarin dringend verzocht wordt het wereldinkomen op te geven, waardoor de situatie ontstaat, dat , mits je gehuwd bent met een buitenlandse partner, deze een inkomen heeft, en jij de aangifte doet voor het gehele gezin, de Nederlandse fiscus in principe ook nog eens wil heffen over het inkomen van de partner, de verdragen tussen Nederland en het emigratieland even buiten beschouwing latend.

Een andere reden voor emigratie is het klimaat, en veel vaderlanders trekken b.v. naar Spanje, waar het ook in de winter aangenaam vertoeven kan zijn.

Dan breekt het moment aan, dat je beide oud bent, of in een nog somberder scenario, één van de partners komt te overlijden en de overgeblevene besluit terug te gaan naar Nederland. Nu niet gelijk roepen “het was toch zo mooi in ????, blijf daar dan. Er zijn de redactie, die zoals u weet met 5 man sterk allen in het buitenland wonen, veel gevallen bekend, waar door een gebrekkige taalkennis van het “nieuwe vaderland” de oude emigrant terugverlangt naar een land waar men zijn/haar taal spreekt en verstaat en nog belangrijker hij/ zij zich verstaanbaar kan maken. Zie de problemen die b.v. Turken in ons land hebben met de medische zorg en er daarom  nu 1) een Turkse kliniek in Amsterdam met Nederlandse subsidie uit de grond wordt gestampt en b) via de groot geldverslinder het CVZ er nu voor gezorgd wordt dat Turken een adequate door Nederland betaalde ziekte/AWBZ zorg in Turkije ontvangen. Dus voor de Nederlandse emigrant ook een reden om terug te komen, zeker omdat hij tot en met het moment van terugkeer braaf aan de Nederlandse zorg meebetaalt.

En nu komt het moment van de harde schrijnende waarheid : U bent als Nederlander namelijk in uw eigen land niet meer welkom ! Het lijkt wel op “opgestaan is plaats vergaan” en het zou zeer goed mogelijk kunnen zijn, dat uw plaats symbolisch dan overgenomen is door een meestal Afrikaanse of Arabische familie, die aan onze landsgrenzen jubelend door de sociaal democratische maar door een ook meer rechtse overheid wordt ontvangen. Compassie, medeleven, begrip,respect en vooral euro’s zijn uitingen voor deze groep mensen, want zij zijn zielig, achtervolgd en…. er valt door het oerwoud van aan de opvang gekoppelde “hulpinstanties, adviseurs, advocaten” kapitalen aan te verdienen. Denk aan de steeds in het donker verder woekerende Albayrak BV, kijk eens in ons archief.

Zoals Marcel W. dat in de reactie stelde, je bent als oude afgedankte Nederlander slechts nog welkom, als je vol de beurs opentrekt, heb je die niet, typisch geval van jammer, want je heet niet Youssouf of Fatima en bent niet interessant voor de Nederlandse Compassie Organisatie. Daarbij lijkt het wel of iedere uit het buitenland terugkerende Nederlander gezien wordt als een kapitalitische boef, en die moet gestraft worden.

En, vergis u niet, ook als jongere terugkerende Nederlander ben je bij voorbaat verdacht. Er zal wel een luchtje aan zitten. Nee, dat luchtje van rottend nepotisme en elkaar de bal toeschuivende hulpverleners zit bij de (semi) overheid waarbij de valse rechtvaardiging voortkomt uit hypocriete schuldcompleksen waarmee geschermd wordt. Je komt terug, en in plaats van de ingerichte Vinexwoning in een prachtwijk, zul  je bij gebrek aan pecunia toch in ieder geval 2 à 5 jaar op een woonruimte moeten wachten. Tuut, tuut, tuut ,er zijn nog 276 wachtende ( asielzoekers) voor u, waarbij voorbij gegaan wordt aan het feit dat JIJ wel hebt meebetaald en nog steeds betaalt aan het vaderlandse sociale systeem en de asielzoeker , hoe vervelend dan ook slechts met de uitgestoken hand binnenkomt, de goeden uiteraard niet te na gesproken.

Mocht het dan zo zijn, dat je als terugkerende gebruik zou willen maken van een of andere steunregeling, waar je jaren aan hebt bijgedragen, dan is de beer helemaal los. Uit wederom gevallen uit de  dichtbijzijnde praktijk weten wij dat de Nederlanders die terugkeren per definitie nog wel wat geld in Zwitserland of Luxemburg hebben, dus geen recht hebben op  steun in welke vorm dan ook, ALTHANS volgens overijverige ambtenaren.  Een ooggetuige wist ons zelfs te melden dat in de wachtkamer van een sociale dienst in de randstad, de allochtoon als eerste geholpen wordt, terwijl je als Nederlander maar even moet wachten, want die ( andere) mensen zijn zielig! En vertrouwt een gemeente iets niet, en je bent als terugkomer toch al verdacht, dan zal men niet aarzelen met een soort Stasi achtige methoden je het geleende geld weer afhandig te maken door b.v beslag te leggen zonder vooraankondiging op je laatste bezittingen.  Nogmaals dit zijn praktijken die regelmatig in het o, zo nette Nederland voorkomen, als het gaat om de behandeling van de eigen meebetalende burger.

“Hello Goodbye “


31 Reacties

 1. christina zei:

  Goed artikel en helemaal waar. Uitgezonden naar Nederland door de firma waarvoor ik werkte in mijn woonland,ik was tenslotte Nederlandse en beheerste de taal in woord en geschrift, werd ik met open armen ontvangen. Niet dus. Al eerder schreef ik hier, dat ik op een hufterige manier gevraagd werd bij inschrijving in het bevolkingsregister,: “wat kom je hier doen”. Zo ging dat verder bij ieder instantie waar ik langs moest.
  Ook bij de dochter van onze firma waren het tropenjaren. Heerlijk al die vriendelijke landgenoten. Nu heb ik mijn tijd daar uitgezeten (niet letterlijk nemen, ik heb me uit de naad gewerkt)en ben zodra het even kon, weer de grens over gevlucht. Alleen ik betaal nog steeds aan alles dik mee, ook voor zaken waaraan ik geen rechten kan ontlenen. Maar terug gaan als ik nog ouder en krom ben of mijn partner heb verloren, onder geen enkele voorwaarde. Ik krepeer liever hier als daar, moge dat duidelijk zijn. Gelukkig heb ik geen problemen met deze of een andere wereldtaal, dus dat scheelt wel weer.

 2. Tom Couzy zei:

  @christina
  Je bent laten we zeggen uit TE GOED hout gesneden. Dat speelt jou en natuurlijk ons allen parten.
  Het ten alle tijde kunnen verkrijgen van privileges,is niet afhankelijk van waar je voor hebt betaald,neen het is afhankelijk van de JUISTE bezoeken.
  Het bezoeken van Bilderberg-conferenties om aldaar samen met gekende Nazi-sympathisanten en eugenetica-freaks als de families Bush, De Rothshield en Rockefeller genocides te beramen en mee te werken aan de schepping van de Uebermensch is niet de enige link tussen ons “koningshuis” en de nazi’s van A. Hitler,maar levert gegarandeert een paspoort,huis,en vorstelijk salaris op.

 3. wim3 zei:

  Zijsprong. Leo Brabanticus vraagt op ProRepublica om 500 mensen die zich aan willen melden om daadwerkelijk iets te doen tegen de verrotte monarchie die wij thans hebben. Meldt u aan! Vergeet uw partijpolitieke voorkeur. Het gaat slechts om één ding: Weg met de monarchie, herstel van de Republiek.

 4. Johan zei:

  Deze relazen doet bij me oude wonden openrijten,ben uit NL weggegaan uit een een soort´wrokgevoel´.Remigreren ¿¿ Never-nooit-nunca-jamás.Probleem is dat bij mijn crematie of begrafenis,kortom als ik naar de hel of hemel verhuis,ik met het wrange gevoel ga dat ik tot de laatste uitgeblazen adem nog steeds gedwongen werd aan de Anatolië-en Rif subsididies heb mee moeten betalen via de Hoogervorst-slimmigheidje,(deze MF zit nu op beter pluche).Heb zelfs mijn particuliere zieken verzekering hier noodgedwongen moeten afzeggen.Het had eigenlijk de CVZ moeten zijn die ik zou moeten afzeggen.

 5. Wim zei:

  Ik dank de hemel al jaren op mijn blote knieën dat ik in 1997 heb besloten Nederland te verruilen voor het land van degene die toen mijn vriendin en nu mijn echtgenote is (Peru). Behalve familie en paspoort, heb ik geen binding met Nederland. Ik weet het dat ik geen of weinig rechten meer in Nederland heb, maar gezien het bovenstaande artikel zouden die rechten voornamelijk fictief zijn, indien ik ze op papier wél zou hebben. En het voordeel is dat ik geen cent belasting of sociale lasten meer betaal in Nederland. Mijn Nederlandse paspoort houd ik nog aan, omdat ik met een Peruaans paspoort voor zo ongeveer ieder land een visum nodig zou hebben (dat is, zal ik maar zeggen, de terugvordering die ik op Nederland pleeg voor zeven jaar lang 50% belasting betalen). Of ik ooit nog zal terugkeren naar Nederland ? Ik zal maar antwoorden met de laatste woorden uit de Boutade van De Genestet “… gewijde grond der Vaderen // Gij – niet op mijn verzoek – ontwoekerd aan de zee!”

 6. zei:

  Bij mijn exgenoot, wonond in het buitenland, werd tot 3x beslag op haar WAO uitkering gedaan wegens het te laat ontvangen van haar aangifte door de belast-ingsdienst.
  Niets aan te doen, terwijl ze niet eens te laat was…………..
  Nadat ik vertrokken was, zorgde de één na de andere ‘fout’ vand de AA Rothschild bank ervoor datik mijn vertrouwen kwijt was, was toch al niet groot,en mijn rekening heb opgeheven.
  Ze stalen geld van mijn lopende rekening, zgn, om de kosten te dekken van een reeds 10 jaar oude ‘dode’rekening.
  Niemand bij AA was aanspreekbaar voor uitleg.
  Iedereen heeft dergelijke ervaringen, en de meesten ligeen er nog ’s nachts, nog overdag wakker van.
  Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd met onze eigenwaarde?
  Hoe heeft het zover kunnen komen?
  STA OP!! Liever een zwart schaap dan een mak schaap…..

 7. Bas zei:

  Het fijne is dat als je weg gaat, men over ouderdom geen zorgen hoeft te maken.
  Als eigenaar van een Nederlands paspoort gewoon even inschrijven bij 65 en je krijgt van de SVB 100% bijstand=AOW pensioen als je niets anders heb.
  Lees de reclame hierover op de home page!

 8. Tom Couzy zei:

  @Wim3
  Wim kom terug !
  Ze komen jouw kant op.
  Fam. Amsberg naar Argentinië en de fam. Bush naar Paraquay,waar deze laatste een stuk grond heeft gekocht ter grote van 2000 voetbalvelden.

 9. check zei:

  @ Bas,

  Misschien dat je meer weet als ik,want lijkt me zeer onwaarschijnlijk;ijk dat het zo makkelijk gaat allemaal zoals je schrijft. Je moet wel een vast adres hebben in NL en niemand wil je op zijn adres hebben omdat de belasting Gestapo gelijk op de loer ligt. SBB(AOW) 100 % hoe kom je daar nu bij als je de 50 jaar niet in NL heb volgemaakt of hebt bijbetaald ? Zo ook bijstand , dus ben zeer nieuwsgierig waar je deze wijsheid vandaan hebt

 10. Tom Couzy zei:

  @Check, Dat is juist,zodra je in het buitenland woont bouw je geen 2% per jaar aan AOW op. Bij terugkomst naar Nederland wordt dit dus gekort op de AOW. 10 jaar buitenland is dus 20% minder AOW.
  Wat bas eenvoudig bedoelt is als je terugkomt en geen AOW krijgt moet men je onderhouden met in ieder geval de minimum bijstands uitkering.
  Daarvoor heb je als nederlander dan wel zoals Check zegt een woning of verblijfplaats nodig en ik zie dat niet zo makkelijk als Bas om dit voor elkaar te krijgen,tenzij je natuurlijk allochtoon bent,dan kan alles.

 11. christina zei:

  @Tom Couzy: Je hebt helemaal gelijk, maar je begrijpt al dat deze kringen en de juiste bezoekjes niet mijn piece of cake zijn. Alhoewel genocide die kant op, klinkt wel weer verleidelijk.

  @Wim3: Zou misschien een mogelijkheid zijn bij PR, maar de redactie maakt wel dikwijls een punt van mensen die naar de rechtse kant neigen, dus van politieke voorkeuren. Bovendien heb ik ooit eens geopperd dat men alvast kon gaan brainstormen over hoe de republiek er dan uit zou moeten zien voor het geval dat. Als antwoord kwam dat dat niet de taak of het ideaal van PR was en ze zich daarmee niet bezig konden houden. Ik heb mijn mening verder maar voor me gehouden. Maar ik ben van mening toegedaan, dat als je zo´n grote verandering in een staatsbestel wilt bereiken, je er dus ook aan zou moeten denken wat komt er na en wat willen we nu dan echt hoe het wordt. Je moet op dit gebied dus ook ver vooruit denken. Maar goed wie ben ik.

  @Johan: ik neem aan, dat je ook tot betalingen met terugwerkende kracht om de oren bent geslagen. Overigens als je in het buitenkland een eigen particuliere ziektenkostenverzekering had en deze verzekeringsmaatschappij een schriftelijke bevestiging had verstrekt, had je die met het verzoek geen ziektenkostenverzekering plus AWBZ in NL te hoeven betalen. Wel moeilijk als je nog belastingplichtig bent in Nederland. Maar het kan. De man van mijn vriendin is het ook gelukt. Bij mij lukt het niet, omdat ik hier geen particuliere meer krijg en de laatste jaren in Nederland heb gewerkt. Ik ben nog steeds in de clinch met CVZ, heb nog of alweer een hoorzitting op de rol staan.

  @Bas:
  Klopt niet, zie reactie @check en ter aanvulling, op bijstand hebben wij als remigranten al helemaal geen recht, nog op woning, op niks eigenlijk. Het enige wat je zou kunnen doen is asiel aanvragen onder valse naam, zonder paspoort uiteraard en kijken of het lukt. Die reclame is puur fake en zand in de ogen strooien. De werkelijkheid ziet er heel anders uit.

 12. Bas zei:

  ceck, als Nederlander kan je gaan en staan waar en wanneer je wil.
  Wonen = inschrijven bij 64 jaar oud zeg bij een broer tante of geeft niet wat.
  Je ben zo kaal als een neet, dat vragen ze je, en jij bevestig het.
  Dan heb je recht op een minimum bestaan aan Euro,s = het bijstandsbedrag = AOW betaald door de SVB + recht op zorg.
  Voorwaarde = blijven wonen in Nederland al mag je 3 maanden pj ademhalen in een ander land wat vooral de gelovige oudere woestijn mensen doen.
  Het is letterlijk paradijs op aarde !

 13. Bas zei:

  Christina, als haveloze Nederlander heb je recht op deernissteun, modern heet dat bijstand = AOW in Euro,s.
  Dat het zo veel mogelijk tegengewerkt word is begrijpelijk.
  Maar was de oplossing om de oudere ex gastarbeider gelijke rechten te geven doordat aan de eis 50 jaar niet voldaan kon worden.
  Voor de terugkerende Nederlander een gat in de markt.
  Sloebers betaalden 50 jaar premie jij misschien 10, net als de ex gast die grootmoeder en vader ook van deze rechten laat genieten onder de vlag van hereniging.
  Artikel 1 van de grondwet maakt het allemaal mogelijk met dank aan linkse partijen.

 14. wim3 zei:

  @Christina.
  Ik heb de redactie van GeenNieuws een artikel gestuurd getiteld: Voorbereidingen i.v.m. met de naderende abdicatie van Bea. Daarin allerlei voorstellen op papier gezet, hoe het er in Nederland bestuurlijk uit zou moeten zien, geen benoemde maar gekozen burgemeesters en rechters, afschaffen 1e Kamer, 2e Kamer terugbrengen tot 100 personen en nog meer van dit soort zaken. Het is helaas nooit gepubliceerd want dan had iedereen er commentaar en/of veranderingen in kunnen aan brengen. Dat zou vast een begin geweest zijn.

  @ Wim, Christina

  Wij hebben het bedoelde stuk nooit ontvangen, Wim per rechtstreekse mail tot 4 maal toe gevraagd het alsnog te sturen teneinde het te plaatsen.
  redactie Geennieuws.com

 15. wim3 zei:

  @Redactie.
  Ik heb het bedoelde stuk via uw contact naar u toe gestuurd, heb verschillende keren gevraagd waarom het niet werd geplaatst en heb nimmer een mail van u gezien, heb u zelfs mijn huisadres gegeven. Wellicht heeft het Goebbels-instituut hier tussen gezeten. Het bewuste stuk is van mijn pc verwijderd maar wil wel een nieuwe poging wagen.

 16. christina zei:

  @Wim3: S.v.p dan nog een keertje aan de redactie sturen, ik ben heel benieuwd. Gekozen burgermeesters hebben ze hier ook, bij nieuwe verkiezingen kun je ze gewoon weer de laan uitsturen. Alhoewel het zeker ook hier, bij een gekozen burgervader of -moeder best wel vriendjespolitiek is. Maar zoals gezegd, bij verkiezingen nieuwe kansen.

  @Bas: wel meer als 10 jaar hoor (door)betaald en nog. Ik denk dat familie je ziet aankomen als je die al hebt. Geldt direct de wet van samenwonen etc. Hetgeen inhoudt dat ook de familie op een eventuele AOW of andere uitkering gekort wordt. Een huurhuis of flat te krijgen kun je dan alleen maar in de vrije sector, hetgeen dan onbetaalbaar is. Je hebt namelijk geen RECHT op sociale woningsbouw, je moet ondertussen overal jaren ingeschreven zijn en binding hebben en weet ik wat nog allemaal voor voorwaarden gesteld worden. En dan hebben alle inboorlingen uit andere contreien eerst maar voorrang. Tel uit je winst. Zelfs voor Nederlanders woonachtih in Nederland is het een crime om een betaalbaar huurhuis te krijgen. Het beste voorbeeld is iemand die ik ken, gescheiden, een ondertussen puber als kind, die al 8 jaar in de te kleine stacaravan van haar ouders moet wegschimmelen op een park, en nog steeds niet de nodige punten heeft of krijgt en niemand het nodig vindt haar een urgentieverklaring te verstrekken, want er zijn anderen (tja raadt eens) die meer urgentie hebben. En ja, ze werkt gewoon voor de kost, niks bijstand of zo. Alleen vrije sector woning in een beetje normale buurt is onbetaalbaar voor haar. Buiten dat geven ze daar geen huursubsidie voor. Je mag maar tot €…(?) huren.

 17. anne hilverda zei:

  Bas, ik vraag me af of dat nog lukt. Wij hebben een vrienin, wonend in Ierland, huwelijk op de klippen gelopen, huizenmarkt is daar ingestort,. Bovendien wil haar man daar blijven,is hun huis zo anders dan de ierse huizen en dan nog in een ruige dunbevolkte streek,dat het absoluut onverkoopbaar is,tenzij aan een nederlander die weg wil en voelt voor het kluizenaarsbestaan. Hun buren zijn zwitsers,die daar al dertig jaar selfsupporting leven,met een koe en een geit,eigen voorzieningen op gebied van verwarming,verlichting.etc. Maar die hebben voldoende geld, dat is wat anders. Kortom de vriendin is al jaren bezig terug te komen,in haar geboorteplaats Beverwijk zich meteen aangemeld voor arbeidsmarkt en vrijwilligerswerk.Mocht zelfs 3 maanden parttime helpen in bejaardenhuis,een sociaal werkster had al een optrekje eventueel voor haar kunnen huren,maar de gemeente was onverbiddelijk ook al gaf ze de papieren van het huis (aandeel 50%) als tegenprestatie. Ze moest dus terug. Zonder inkomen geen huurhuis,zonder huis geen uitkering.
  Het jaar daarop heeft ze als dakloze in Amsterdam de zomer doorgebracht (een paar vrienden lieten haar af en toe in hun te kleine huis toe) en geprobeerd een daklozenuitkering te krijgen.Het Leger des Heils had haar beloofd dat ze haar na twee jaar dakloosheid aan een kamer konden helpen (wachtlijsten) en dan ook haar papieren in orde maken. Maar ook dat liep allemaal stuk,vriendin op kosten van familie weer naar Ierland,terug bij af.
  Nu moet ik daarbij zeggen dat ze een harde werker is, weinig nodig heeft ,goed gezond en een absolute aanwinst zou zijn in de verzorgingshuizen en ervaring heeft met dat werk.
  Ik dacht dat er 12.000 mensen ingezet zouden worden. Maar bij welk adres moet je dan solliciteren?

 18. Cathy zei:

  Anne en Christina,

  Triest deze verhalen en dat is alleen nog maar het topje van de ijsberg.

  Wat nog triester is dat al dit geschrijf niets, maar dan ook niets oplost. Het zijn uitingen van frustraties over het in de maling nemen van Nederlanders die in het buitenland wonen, gewerkt hebben, braaf hun centjes hebben bijgedragen aan de nederlandse “samenleving” en vervolgens nergens recht meer op hebben.

  Het tevens frusterende van deze overigens zeer goede site is, dat het echt niets opleverd aan eventuele veranderingen ten goede van het “eigen” volk.
  Het is een prima uitlaatklep, en dan…. en nu…
  Niets dus.

 19. christina zei:

  @Cathy:
  het levert in ieder geval wel iets op buiten de frust spuien en onmogelijke zaken aankaarten.
  Het levert mensen op met wie je kunt discussieren en dikwijls ook de een of andere goede tip.
  Ook levert het berichten op, die je anders nooit zou lezen of horen. Vind ik persoonlijk wel belangrijk. Wetenschap is ook macht. Misschien dat je er op het ogenblik niks aan hebt, maar er komt wel eens een tijdstip waarop je het kunt gebruiken.

  @Anne:
  Bij een zorginstelling. Op internet is een site of zijn sites waar je jezelf aanbiedt als werkzoekende. Je moet daar
  je c.v. achterlaten. Deze sites worden regelmatig doorgespit door werkgevers. Tevens zou ze diverse uitzendburo`s kunnen aanschrijven of op hun sites gaan zoeken naar het passende werk en daar op reflecteren. Kan alles vanuit het buitenland, leve internet.
  Ik kan me voorstellen dat ze door deze hele ellende door de bomen het bos niet meer ziet. Maar dit kan alvast een begin zijn.

 20. Henk zei:

  @ Anne

  Het klinkt cynisch en de kans op een antwoord is praktisch nihil , maar er is ( NOG !!! ) een nieuwe staatssecretaris voor de gezondheidszorg mevr. van Veldhuijzen enz. die stelt dat zij met name de ouderenzorg wil aanpakken. Dus een e mail naar die mevrouw mits zij het debat van a.s. week doorstaat en het geval voorleggen. Mevrouw heeft nog geen traceerbaar e mail adres maar cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl zou een mogelijkheid kunnen zijn.
  De ervaring leert met name bij de PVV dat er nooit een antwoord komt, maar niet geschoten altijd mis.

  Alternatief , nog cynischer , is het moslim geloof aannemen en als Fatima opnieuw proberen wapperend met de PvdA lidmaatschapskaart.

  Anne als het niet zo in en in triest was zou je moeten lachen over de tragikomedie die zich hier afspeelt.

  Henk / Parijs

 21. anne hilverda zei:

  Henk ja, het is triest. Als je als een eerlijk en goedwillend mens,bereid om je beste krachten te geven, niet meer in je vaderland kunt gaan wonen.
  Ik zal het e mail adres aan haar doorgeven. Bedankt.

 22. check zei:

  @ Christina,

  Doet me gelijk aan iets denken. Ze zitten te schreeuwen om zorg mensen dus zou ik adviseren dat je vriendin als een speer contact opneemt met een van de zorg instellingen. I Rotterdam is het de stromen of com wonen, maar ook een Humanitas zijn er aanwezig. Mijn oude moeder heb ik van de zomer naar Hoppesteijn in Rotterdam verhuisd en de mensen zijn voor 80 % allochtoon want er is niks anders te krijgen. Weet ook uit ervaring dat men verplegend personeel o.a. uit Z.Afrika hebben gehaald, waar ook voor een flatje o f andere huisvesting is gezorgd. Maar je moet wel diploma’s hebben of een opleiding volgen.Moet ze snel zijn, want boven de 30 moet je het straks zelf gaan betalen en dat kost bakken vol geld. (7/8000 euries) Is maar een tip

 23. anne hilverda zei:

  Dank voor alle tips. Ik zal het aan haar doorgeven.Misschien leidt het tot een opening.

 24. Johan zei:

  @Christina,een verklaring van v.d. verzekeraar en copieën van afgedragen jaarpremies opgestuurd,de premies vanaf jaar van inschrijving als ´residente´ 2003 tot jaar van H´vorst struikroverij 2006,echter had de CVZ daar geen boodschap aan.Ik ontving immers mijn AOW (74%) en diverse (gehalveerde,wegens gescheiden zijn) pensioentjes uit Medeland (Nederland is sinds lang niet meer bestaand)En ja,ook nog eens navordering voor 2006,maar daar heb ik mijn borst voor natgemaakt,dus dat is nu afwachten.Het is zelfs zo dat ik mogelijk voor de jaren 07-08 en 09 te veel betaald kon hebben.
  Verder moet ik je 100% gelijk geven wat betreft je antwoord aan Cathy dat de GEENNIEUWS site (één van mijn favoriete)Beste wensen

 25. christina zei:

  @Johan:
  Hier dus idem dito, navordering 2006 is al lang binnen. Dus weer in de clinch gegaan en nog niks betaald.

  Op terugbetalingen kun je echter lang wachten, ze hebben het druk met navorderen, invorderen en hoorzittingen. Berekeningen en teruggave van teveel betaald zullen nog wel een paar jaar duren.

  Overigens 2006 en 2007 kun je AWBZ nog geldend maken bij de belastingdienst in de aangifte onder buitengewone lasten of hoe dat heet.
  Die aangiftes zijn nu al lang definitief, dus kan ik die zelf niet meer veranderen. Heb daarom een bezwaarschrift aan de belastingdienst gestuurd en om herberekening van deze aangiftes verzocht. De 21ste zou er een beslissing over genomen worden. Voordat die hier is duurt het nog wel een paar weken. Indien die niet in mijn voordeel uitvalt, ga ik dat aan de ombudsman voorleggen. Ik was toen nog in dienst van werkgever en betaalde vol belasting etc in Nederland. Dus zou je ook nog kunnen doen.

 26. Rieta zei:

  Ik zit al 20jaar met mijn wao in Suriname heb in nederland 10 jaar gewerkt .Heb ik recht op 100% aow.

 27. Harry zei:

  @28 ,
  Tien HELE jaren gewerkt ?
  Twintig jaar een uitkering ?
  Recht op 100% ?

  En die mensen die VEERTIG jaren gewerkt hebben , nu gekort worden vanwege misbruik door allerlei figuren die nooit of nauwelijks een bijdrage geleverd hebben , voel je daar nog mee mee ?
  Of mensen die 45 jaar pensioenpremie betaald hebben en nu bestolen worden door allerlei overheden , wat vind je daar dan van ?

 28. cathy zei:

  Rieta@
  Je moest je doodschamen !
  Blijf in godsnaam onder die kokosnotenboom zitten, je hebt nergens recht op, je hebt amper gewerkt, maar ja, voor een surinamer is 10 jaar blijkbaar een heel mensenleven.
  Back to the trees!

Comments are closed.