Brand Moerdijk is geen ramp

Nee, wij maken geen fout, ofschoon de foto er op zou kunnen wijzen. Getoond wordt namelijk een door de watersnood  RAMP  in 1953 verwoest huis. Wij hadden het dus over de watersnood RAMP en veel omliggende landen boden hun hulp aan, Maar wat is nu het verschil tussen een ongeluk en een ramp ? Ivo Opstelten praat wel over een ramp, maar blijft met mevrouw Edith Schippers veilig in de brandweerauto zitten tijdens een bezoek aan het getroffen gebied. Later, veilig aangekomen in Den Haag heeft hij het echter wel over een ramp. Maar onze moeder (?) des vaderlands en haar kinderen ?

U weet dat dit geen site is, waar de monarchie in het vaandel wordt gedragen, maar ere wie ere toekomt, toen er in 1953 sprake was van een ramp, kende ons land toch wat meer normen en waarden en begaf Juliana zich naar Zeeland om de ramp persoonlijk in ogenschouw te nemen. Gelijktijdig werd het jacht de Piet Heijn als Rode Kruis noodhospitaal ter beschikking gesteld om getroffenden met verwondingen te kunnen helpen.

Maar inmiddels is ook “de familie” goed geïntegreerd in een land, dat qua normen en waarden steeds sneller afglijdt en heeft zich nog niemand uit het Haagse vertoont. Kennelijk gebeurt dat alleen maar tijdens de jaarlijkse koekhapwedstrijden of boterbabbelaarcompetities en voor de rest heerst er  doodse stilte.

Hoe zat het ook weer tijdens de vooraf opgenomen kersttoespraak 2010 ? “je moet een ander niet aandoen wat je niet wilt wat je zelf geschiedt ” Prachtige one-liners uitgesproken vanuit de veilige warmte van een studio of het  paleisje Weltevree. Maar dat de praktijk anders is, gaat kennelijk geheel aan “de familie” voorbij. Kennelijk druk met de sultan van Brunei, onderscheidingkjes uitwisselen of al bladeren in de OAD folders over Vietnam ? Voorpret is immers al de halve pret. Dus in de ogen van de familie is dit geen RAMP.

Dat de bewoners van Moerdijk daar een andere visie over hebben, ach, gewoon even laten sudderen en dan trekt dat vanzelf  ook wel weer voorbij. En weer is er geen woord van protest in ons land te horen, waarom ook, de vorst is uit de grond, dus kunnen wij voetballuhen !


2 Reacties

  1. wim3 zei:

    De burgemeester heeft ontslag genomen na de Moerdijk-ramp omdat te voorzien is dat over enige tijd gezondheidsproblemen gaan opspelen bij de bevolking en daar wil hij niet mee geconfronteerd worden. Nu is er ogenschijnlijk nog niets aan de hand maar de effecten zullen op iets langere termijn wel aan het licht komen. Gaat u verder maar weer lekker slapen, burgers.

  2. check zei:

    Olivier Bommel ofwel Opstelten ging er met een busje kijken zonder uit te stappen,hij keek wel uit. Zo ook die idioot van Vollenhoven bleef ver uit de buurt terwijl hij er normaal als de kippen bij is om het door ander geschreven verhaal uit te brallen. Tegenwoordig moet hij met PROFESSOR worden aangesproken is het niet om je bescheuren. Wat een club de ene nep medailles en nep uniformen de andere een nep professor. En de burgers knikken braaf en betalen de rekening.

    Er lag daar zoveel gevaarlijke stoffen opgeslagen die juist niet met water geblust mochten worden vanwege vorming van blauw zuur en andere gevaarlijke gassen. BTX producten of wel benzeen, tolueen, xyleen die zwaar kanker verwekkend zijn en bloed kanker veroorzaken, Heb decennia lang als super cargo voor chemical tank rederijen gewerkt en vele cursussen gevolgd en wist direct dat het daar fout zat. Maar de Goebbels propaganda braakt er maar in opdracht van de regenten maffiosi wat op los en het zwaar gestoorde krankzinnige hof in den Haag zwijgt in allen talen pf loelt er omheen!

Comments are closed.