Twee Turken zijn de weg kwijt

Nee, nu niet gelijk vervelend gaan doen en roepen, dat zijn er wel meer, want het gaat in dit geval over de Turkse minister president Erdogan en zijn minister van Buitenlandse zaken Celik. En met de weg kwijt bedoelen wij niet zo maar, dat de beide Turken een blokje om gingen en vergeten waren, hun broodkruimels te strooien om de weg naar Ankara terug te vinden, nee Erdogan droomt van meer macht d.m.v. een alliantie met de Arabische Golf Staaten, waardoor, ik citeer ” de toekomst van de gehele wereld gevormd kan worden” , terwijl collega Celik het opneemt voor de Turkse jongeren in ons land, want die hebben het moeilijk.

Om te beginnen met de eerste verdwaalde verdwaasde,  Tayip Erdogan. Deze reist momenteel met een groepje met veel klatergoud behangen militairen door de Arabische Golf Staaten en als de Turken en Arabieren een unie zouden kunnen vormen, dan voorspelt Erdogan, zal deze unie de toekomst van de wereld bepalen! Dat zijn nog eens uitspraken van een inmiddels gefrustreerde staatsman, die de kansen dat Turkije ooit zal toetreden tot de EU ziet verdampen. Gelukig maar, want een land waar b.v. nog 1 op de 7 meisjes voor haar 18e dient te trouwen,  “hè toe nou Fatima, je neef is zo’n leuke vent, dan maakt het toch niets uit dat hij 52 is ” , zo’n land kan ons gestolen worden.  Maar Erdogan ziet het anders, hij wil de strijd tussen de Arabieren en Turken uit de 19e en 20e  eeuw vergeten, u ziet hij is een groot ruimdenkend mens,  en door middel van de islam ziet hij een mogelijkheid de 2 bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden. Toen ik vanochtend met deze blijde wetenschap bij mijn Turkse bakker  binnen stapte en openlijk mijn twijfel over deze ideën uitsprak, werd ik gelijk als klant geweigerd. Turken hebben principes en daar valt niet mee te spotten. 1000 jaar schijnt er volgens Erdogan al een broederschap tussen Turken en Arabieren te zijn en daar moeten deze landen gebruik van gaan maken. Ik krijg dan gelijk een soort fata morgana, ex staatssecretaris Albayrak die samen met Aboetaleb van Rotterdam op de carpoolplek samen op de fiets stappen om naar hun werk te gaan, Aboe kan vast wel wat voor Nebbie regelen. De pijn die de Irakezen, Pakistanen en Afghanen voelen door de Amerikaanse bezetting is ook onze pijn, besloot Erdogan, zijn Arabische gastheren in verwarring achterlatend zoekend op welke pagina van de sprookjes van 1000 en 1 nacht dit verhaal te lezen was. Het trefwoord moslim solidariteit, dat Erdogan steeds gebruikte, bracht niets aan het licht. Wel spookte er een nieuwe vlag door het hoofd van Erdogan,die wij hier laten  zien .

Ja en als je baas onzin loopt te verkopen, dan kun je als minister van Buitenlandse zaken niet achterblijven. Dus kwam ook een andere snorreman met een vlamend betoog, dat u wellicht wat bekender in de oren klinkt. Die arme Turkse jongens in ons land, zij moeten immers Turks leren om dan beter Nederlands te kunnen leren en te integreren, die jongens hebben het beslist niet gemakkelijk en dat ligt niet aan hen, nee, daar ben je immigrant voor, dat ligt aan u, de Nederlander, die dit allemaal mag betalen. Faruk Celik heet deze magiër, die het de Nederlandse samenleving verwijt dat zijn jonge landgenoten lijden aan psychische problemen, want ons immigratiebeleid schijnt te verharden. En ook het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid deugt niet, want dat heeft de landgenoten van Celik geïsoleerd. De kosten van een verblijfsvergunning en de verplichte inburgerinscursus zijn te hoog en dat betekent dat Turkse jongeren zich nog steeds 2e rangs burgers voelen.  Nu moet u natuurlijk helmaal niet vreemd staan te kijken als op het moment dat Job Cohen dit hoort en hij – Allah verhoede het – ooit minister president wordt,  en  wij allemaal verplicht Turks moeten gaan leren. Dan kun je nog eens met die leuke Turkse knul die de hele dag op de hoek hangt, praten, hem over het hoofd aaien en hem bemoedigend in zijn eigen taal toespreken. “Komt goed, komt goed” ,maar dan in het Turks. Wat wij met Fatima van 16 moeten, kan ik u niet zeggen, de eerwraak ligt op de hoek te wachten en ook Fatima toespreken zal u de woede van de hele familie Kemal op de hals halen en dan moet u naar een “blijf van mijn lijf huis”, dat echter geen plaats voor u heeft, omdat het al vol zit met onbegrepen Turken en Marokkanen, want die zijn inmiddels op advies van Erdogan één Turks-Arabische Verenigde Natie geworden.

Het gaat nog echt mooi worden in ons land en de gehele wereld.


6 Reacties

 1. bert zei:

  Hij kan wartaal uitslaan zo veel als hij wilt,dit maakt toch niets uit voor de EU met tunnelvisie.Welkom bij de club.

 2. Pieter H zei:

  “Eindelijk” duidelijkheid over moslimland Turkije;onbegrijpelijk dat de vele idioten in de politiek nog steeds voor toetreding zijn in de EU van welk moslimland dan ook !
  Er is geen enkel moslimland in de hele wereld waar de islam niet als politiek wordt gebruikt;geen enkel moslimland is democratisch,overal ter wereld waar moslims wonen zijn grote problemen.
  De islam heeft de wereld slechts domheid,inteelt,terrorisme en onderdrukking gebracht en heeft niets,maar dan ook helemaal niets bijgedragen aan welke positieve ontwikkeling of invloed dan ook in de wereld.
  Ze haten en verachten alles wat niet moslim is;vooral het westen,maar vinden het geen enkel probleem om alle door het westen uitgevonden verworvenheden te gebruiken,van electriciteit tot wapens,van TV tot computer,van geneeskunde tot nucleare energie,van vliegtuig tot auto en ga zo maar door !!!!
  Er is wel een mogelijkheid om de invasie van moslims naar het verachte Europa te stoppen (als het niet al te laat is) en wel als volgt:
  1)Verbod op trouwen met familie;dus geen inteelt meer.
  2)Verbod op besnijdenis voor 18e jaar van mannen en vrouwen en zelf alles betalen !
  3)Verbod op gezicht-bedekkende kleding,alleen het haar,dus niet de rest van het hoofd,mag bedekt worden met een hoofddoekje.
  4)Eén nationaliteit;dus niet vechten in een Marokkaans- of Turks leger en geen legerdienst aldaar.
  5)Bij criminaliteit zonder Europees paspoort,Europa uitzetten.
  6)Geen uitkering voor diegene die door zijn gedrag of gebrek van onze taal er voor zorgt dat hij/zij werkeloos blijft.
  7)Kinderbijslag wordt alleen verstrekt voor in Nederland wonende kinderen
  8)WAO en WW worden alleen in Nederland verstrekt

 3. Pieter H zei:

  toevoeging:

  Zover mij bekend staat in de grondwet”Hij die in vreemde krijgsdienst treedt zal automatisch zijn Nederlanderschap verliezen”
  Ik heb echter nog nooit gehoord van een Turk of Marokkaan die
  is opgeroepen voor legerdienst en is gegaan zijn nationaliteit heeft verloren;ra,ra, hoe kan dat ?
  Er is vast wel een uitzondering voor ze bedacht door onze linkse broeders!

 4. harrie zei:

  @peter h
  zou nog willen toevoegen dat de wet die elke turk die soldaat is of politieagent geen €5000 meer krijgt als renteloze lening om zijn dienstplicht af te kopen en bovendien die ene maand dat hij de basistraining in turkije moet ondergaan ook uit eigen zak betaald en geen betaald verlof krijgt afgeschaft moet worden. hoezo eigenlijk positieve discriminatie?
  overigens genoegzaam bekend dat de wet niet alleen door gemeentes toegepast wordt op militair en politiepersoneel en dat de lening vaak omgezet wordt in een schenking.

 5. louis portugal zei:

  Peter H.
  Ik ben het helemaal met jou eens.
  Ik vind een ding niet terug bij verworvenheden en dat is het gebruik maken van uitkeringen.
  Het door anderen laten werken voor hun leven cq. genot ondanks huntrots cq. arrogantie.
  Ook in Oostenrijk kreeg deze man lik op stuk waar hij hetzelfde verhaal hield.

 6. Dirk zei:

  moslims zijn menselijker, eerlijker, trotser dan de westerse wereld.
  DE PROBLEMEN IN AL DIE LANDEN KOMEN DOOR DE WESTERSE WERELD.
  TURKIJE HEEFT TOCH ECHT EERDER VROUWENRECHTEN DAN EUROPA EN AMERIKA..
  De Ottomanen hebben nooit mensen gedwongen om te bekeren tot de islam,
  nou hier was het met Spanje en Frankrijk wel anders met Karel de vijfde.
  Een goede moslim staat voor vrede op de wereld en een goede christen ook.
  maar hier hebben ze de mens blind gemaakt en overspoeld met haat.
  Je moet een keer ophouden met het bekritiseren en beledigen van andermans geloof.
  Turkije van nu is rijker dan NEDERLAND, Belgie en al die oostbloklanden.
  islam en democratie gaat perfect met elkaar,

  haten mag praten mag ook……………

  Noot redactie : de rest van deze reactie verwijderd daar deze bestond uit een bedreigingen en ordinaire scheldpartij richting schrijver van het artikel.

Comments are closed.