De CDA subsidie cowboys

Dit mannetje met de blik van een net uit de slaap gewekte bosuil kent u natuurlijk wel, Henk Bleker, zoon van een postbode uit de barre buitengebieden van Groningen en zoals gebruikelijk indien je het ver wilt schoppen, in de politiek geraakt via wat politicologie studietjes enz. en  nu onze staatssecretaris van o.a landbouw. De zoveelste politieke subsidie cowboy waar ons land inmiddels bekend om staat. Snel voor een wet er komt, even zelf een subsidie aanvraag indienen, desnoods op naam van je vrouw, je bedrijf zgn. op afstand zetten ??? en huppekee, kassa !

De details hoeven wij u niet meer uit te leggen, Henk is een tegenstander van het verlenen van subsidie om van landbouwgrond natuurgebied te maken, maar diende in 2005 toen hij “natuurlijk” hier nog geheel andere ideën over had gauw via zijn toenmalige vrouw een subsidie aanvraag in, en de familie Bleker kasseert nu ruim 174.000.

Het CDA is trouwens goed in het leveren van deze subsidie cowboys. Hadden wij niet een aantal jaren geleden Cees Veerman die er een hobby boerderij op na hield in Frankrijk. Daar moest nodig wat aan gerenoveerd en verbeterd worden, dus even een subsidieaanvraag en de kassa bleef bij Cees stilstaan op een 300.000 Euro. Cees was in zijn “werkzame ” leven leraar  en dat zal dan wel in hoofdrekenen geweest zijn. Los even van het feit, dat toen de zaken in Frankrijk eenmaal op de rit waren, Cees de besprekingen met zijn ambtenaren vaak in Frankrijk hield, je moet tenslotte wel op je spullen blijven letten.

Nog een CDA gochelaar was ( en is nog steeds !) natuurlijk Ruud Lubbers. Wij hebben inmiddels enige artikelen aan hem besteed en  je mag met grote stellingheid aannemen dat Ruud voor “zijn ” bedrijf Hollandia Kloos enige miljoenen via o.a. de NCM heeft binnengesleept.

Ja, niets mis mee, want alle drie zijn naast hun optreden als variëtè artiest,  ook nog gewone burgers, net als uw moeder Bea, over wie wij het gisteren al hadden i.v.m. haar subsidies om slot Drakensteyn te verbouwen. Dus formeel mogen zij ook gebruik maken, van de mogelijkheden welke de normale Nederlandse lijfeigene zou moeten hebben. Het verkeerde  in deze situatie is echter, dat er telkens door betrokkenen in feite gehandeld wordt met wat wij “voorkennis van zaken ” zouden kunnen noemen, iets waarvoor de gewone Nederlander straf krijgt.

En daar knelt nu juist de schoen of klomp.


7 Reacties

 1. sandokan zei:

  Ons wordt verteld dat wij netjes moeten zijn.
  Ons wordt verteld dat wij zuinig moeten zijn.
  Ons wordt verteld dat liegen een (dood)zonde is.
  Ons wordt verteld vertrouwen te hebben in dat groepje imbecielen die van mening zijn dat onze hersens niet goed (meer) werken.
  Ons wordt verteld dat zij, die zeggen het mandaat van de kiezer te hebben, alles kunnen doen (of laten) wat hen uitkomt.
  Ons wordt verteld dat het hebben van dubbele agenda’s niet erg betrouwbaar over komt.
  Ik wil hen vertellen dat zij beter kunnen vertrekken met hun uitgestreken (al dan niet christelijke) koppen. Ik spuug op deze huichelaars. Wat een volk dat zich zo laat knechten!

 2. peter zei:

  Je snapt niet dat de mensen niet wakker worden.

  De ongebreidelde zelfverrijking van een zelfbenoemde elitaire kaste neemt steeds groteskere vormen aan. Het lijkt wel of ze er allemaal nog als de kippen bij willen zijn, om er een graantje van mee te pikken zolang het kan.

  Gemeenten die de kluit voor miljarden belazeren, overheden, die een economie van een land voor 75% afhankelijk hebben gemaakt, tientallen miljarden aan spaar- en pensioengeld naar omvallende banken (lees: aandeelhouders); er schijnt geen eind aan te komen.

  Een mooi voorbeeld van comateus gedrag is altijd het verwijt wat we van voorstanders van dit systeem krijgen. We krijgen het advies, dat wij als zuurpruimen het veld dienen te ruimen en elders ons heil dienen te zoeken. De wereld op zijn kop natuurlijk.

  Maar veel staat op zijn kop en als dat lang genoeg duurt, gaat men het normaal vinden. Dat is het probleem in Nederland. Het is niet normaal, dat een overheid in deze zogenaamd vrije westerse samenleving verantwoordelijk is voor driekwart van de economische bedrijvigheid. Zoals het niet normaal is, dat van je salaris nog maar 14% vrij te besteden overblijft.

  Wat is nog het onderscheid met een communistisch systeem? Centraal geleid door een ongekozen polit-bureau, standaard toegejuicht door een uitstekend gehonoreerde “doema”? Niemand maakt mij wijs, dat de Nederlanders dit willen.

  Mochten we bedrijfskundig advies nodig hebben, dan kunnen we altijd belet vragen bij J.B. Balkenende, de brokkenpiloot van oranje, werkzaam als adviseur bij een accountant voor slechts € 750.000,- per jaar. Is ie toch Wouter de bankenredder voor oranje voorbij, ik meen die kunt u als uw accountant laten voorliegen voor een schamele 4 ton per jaar. ’t Is keihard, die samenleving, een gewone baan of ondernemerschap was voor deze heren niet weggelegd. Want ook dure accountants weten hun nuttigheid en noodzaak uitstekend te verbergen.

 3. Tom Couzy zei:

  Jawel Peter en Balkenende komt niet bij zomaar bij een accountancy bureau voor heel wat meer dan notabene de Balkenende Norm.
  Neen Balkenende werkt voor Ernst&Young.
  Ernst&Young verzorgt als registeraccountant alle jaarverslagen van Overheid en semi overheid.Zo worden we door Balkenende ook na zijn aftreden weer jaren voorgelogen voor een vorstelijk salaris.Het zakkenvullen gaat door.

 4. R. Hartman zei:

  Balkenende blijft de eeuwige loser.
  Nu gaat-ie dikbetaald werken voor een criminele organisatie

  Normen en waarden, ja hoor…

  Ik heb het al eens eerder gezegd: Balkie is het beste bewijs dat die god van hem niet bestaat, want anders was-ie allang een keer door de bliksem getroffen.

 5. R. Hartman zei:

  Overigens is het weer tekenend hooe de ‘eigen mensen’ door de MSM in bescherming worden genomen.

  Oorverdovende stilte over Henk Bleker; De Pers zwijgt in alle talen (http://www.depers.nl/zoek/?search=bleker), en de Telegraaf ‘vergeet’ te melden dat Bleker CDA is…

  Had een PVV man moeten zijn; dan waren de superlatieven weer niet van de lucht geweest.

 6. anne hilverda zei:

  R. Hartman , dat is om de Familie uit de de wind te houden, want bea streek immers ook dikke subsidies van de EU (van onze centen dus) op voor haar wijngaarden in Toscane etc.
  En dat zou weer eens opgerakeld kunnen worden,net nu het charme-offensief in alle hevigheid woedt: hoogopgeleiden zijn als een blok voor bea gevallen en veurleestante Laurentien heeft haar projekt uitgebreid over alle EU-landen.
  Dus nu geen wanklanken over graaiende keuninklijken,die altijd vooraan staan als er wat te halen is en altijd afwezig zijn als een onschuldige leverancier zijn rekeningen aanbiedt.

 7. Jeanne d'arc zei:

  Heb zojuist een filmpje op YouTube gezien van een lijsttrekkers debat
  Tussen Laurence stassen van de PVV en dhr.kersten van de partij van de afgunst. Hij viel mevrouw stassen aan op het feit dat zij een dubbele salariëring zou gaan ontvangen.waarop zij vertelde dat alle eurparlementariers uit Nederland bovenop hun goed betaald salaris een forfaittaire bedrag van 4200,-€ in hun zak steken! Alleen de PVV doet hier niet aan mee,zij nemen hiervan maar 400,-€ op voor telefoonkosten.
  Mevr.stassen heeft op radio L1 gezegd dat zij haar vergoeding die zij zal ontvangen voor de provinciale staten,zal wegschenken aan een goed doel!

  Dit getuigd pas van klasse!

Comments are closed.