Als je liegt, moet je het goed doen

Of de heren Verhagen, zijn assistent de heer Rutte en de twee handlangers Rosenthal en Hillen ooit uitgenodigd zullen worden voor de jaarlijkse “Biggest Liar Competition” is de vraag, maar zeker is dat zij niet in de prijzen zullen vallen. Ga mee naar een stukje combineren en deduceren en zie waarom de brief van deze 4 leden van de  Haagse Cabaret Groep ( HCG) de strop alleen maar nauwer om hun nek trekt van een viertal die niets anders verdienen dat een dikke motie van wantrouwen met een wijzende vinger richting deur.

Als basis voor dit artikel dient de brief d.d. 21.02.2011 die de 4 betrokken cabaret leden naar de 2e kamer schreven. U zult toch even de url moeten aanklikken, het volledig plaatsen van deze brief zou te onoverzichtelijk werken:

http://content1a.omroep.nl/6292ba7bab7287bb2703b33969d6a2dc/4d89ebd2/nos/docs/210311_brief.pdf

en vervolgens de bijlage:

http://content1c.omroep.nl/7190c24399cdc4281a2c08261a3ee216/4d8e0fa8/nos/docs/210311_bijlage.pdf

1) Wij beginnen op pagina 1, eerste regel. hier staat quote “op zondag 27 februari 2011 is geprobeerd een Nederlandse burger werkzaam in Sirte enz. unquote. Uit de taalkundige onjuistheid kan worden opgemaakt dat in het originele concept sprake was van burgers dus meervoud. Gaat het om slechts één burger , dan heb je het over een Nederlands  dus zonder “e” burger. Dit betekent , dat de originele berichten waarin sprake was van TWEE Nederlanders en een EU burger klopten. De andere  burger is zoals wij reeds eerder vermeld hebben  “verdwenen”.

2) Pag 1, 3e alinea, 3e +4e regel, quote voor de betrokken Nederlandse  en Zweedse burger unquote. Hier had moeten staan voor de betrokken Nederlander en Zweedse of Zweedse burger. Alles duidt , dat er sprake was van een Nederlandse dus een vrouw ? Wie ?

3) Pag. 1 Randopmerking 3e alinea , laatste zin, quote de vrijlating van de bemanning unquote. Wat is hiervoor de tegenprestatie geweest of…… beruste alles op misverstanden aan de Libische zijde en had “Tripoli”vergeten “Sirte”te informeren dat er een evacuatie zou plaatsvinden ? Toen de Lynx eenmaal vastgehouden werd, moest het spel wel verder gespeeld worden.

4) Pagina  2,  1e alinea : Waarom moet NN oftwel het bureau Haskoning de identiteit van hun werknemer geheim houden, nu alle betrokkenen in Nederland zijn.

5)  Pag. 2 2e alinea. De man ( Nederlander en werknemer ??? van Haskoning wilde niet weg, de Zweesde ook niet, voorts waren er volop mogelijkheden om met Medavia of een Bopsnisch toestel weg te komen. Waarom toch de druk op de Nederlander en de Zweedse , althans volgens de 4 cabaretleden.  Moest er een smoes verzonnen worden om de helicopter te laten landen en dienden de Nederlander en Zweedse waarschijnlijk  als “dekmantel “?

6)Pag. 2 , 2e alinea : Wat voor consulaire bijstand verleende Nederland en waarom hebben daar niet alle Nederlanders gebruik van gemaakt. Waarom kon het Nederlands consulaat pas sluiten, nadat de evacuees het land uit waren, terwijl de andere Westerse ambassades al een week  eerder gesloten waren. Wie gaf de opdracht open te blijven en waarvoor ? Welke belangrijke Nederlandse !!!! bevond zich in Libië, zodat de ambassade open moest blijven?

7)  Pag 2 ,3e alinea : Hoe werden de evacuees in de week van 27.02 wel geëvacueerd en kon dat kennelijk vlekkeloos ?  Wat ging er mis op 25.02 en 27.02 ?

8) Pag 2, 3e allinea onderaan : het is een vast gegeven in het buitenland altijd je paspoort bij je te hebben “never leave home without it “. Eerst was de versie dat de mysterieuze Nederlander ( uit Sirte ) zijn paspoort in Tripolis had laten en liggen en daarna hoorden wij dat hij helemaal geen paspoort had ???

9) Pagina 3,  2e alinea onderaan : Wie informeerde het Zweedse ministerie van BuZa dat er een mogelijkheid bestond om een Zweedse, die niet weg wilde, te evacueren, waarna dat ministerie de zoon van deze mevrouw belde en hij wederom per telefoon zijn moeder informeerde dat zij weg kon en !!! kennelijk aangaf waar zij op de helicopter moest wachten.

10) Pag. 3,  3e alinea 5 e regel quote : Nederlanders dus meervoud, te evacueren unquote. Er was dus sprake van meerdere Nedetrlanders, terwijl Den Haag ons nu wil doen geloven dat het er slechts om één ging, namelijk de mysterieuze werknemer van Haskoning.

11) Pag, 3,  3e alinea : waarom lag de Hr. Ms. Tromp daar voor de Libische kust, terwijl evacuees van alle nationaliteiten per passagiersschip, ferry  of vliegtuig uit Libie konden vertrekken. Zou er een belangrijk persoon aankomen of vertrekken en verdiende deze militaire ondersteuning ? De periode dat de Tromp voor de Libische kust lag, komt plus minus overeen met de periode dat er een “Twitterstop “was  van Mabel Wisse Smit.

12) Pag. 3 3e alinea, Hoe was bekend dat de telefoonverbinding zou wegvallen ?

13) Pagina 4 , 3e alinea “slotopmerking ” quote de Nederlandse  meervoud en Zweedse evacues, Dit staat haaks op het bericht dat het slechts ging om één Nederlander. Of is dit toch weer in overeensteming met het eerste bericht dat het ging om twee Nederlanders en een Zweedse ?

14) Pagina 4, 3e alinea,  quote de Nederlandse burger en de 3 militairen worden direct na de landing gearresteerd unquote. Waar was op dat moment de Zweedse ? Bereikte zij de evacuatieplaats pas later en voegde zich bij de gearresteerde groep ? Waarom was zij te laat ?

 15 Slotopmerking, de evacuees of de evacuee gaf aan de Tromp door wat de evacuatieplaats zou zijn . In een dergelijke precaire situatie bepaalt de in dit geval helicopterbemanning of de inlichtingendienst waar een pick-up wordt gearrangeerd en niet andersom !! . Was hier sprake van een misverstand of wel had de evacuee de Tromp niet ingelicht, wist de helicopterbemanning al waar ze zouden landen en dit in samenspraak met de Libiërs.

Kortom een aardige brief, maar indien er in de 2e kamer ook maar iemand is die nauwekeurig te gang van zaken doorneemt, zal  tot de conclusie moeten komen, dat en de 2e kamer en  de Nederlandse burger op een gweldige wijze om de tuin worden geleid, en de reden hiervoor voorlopig !!! duister blijft.

Een foto van het pick-up terrein is vanuit Libië naar ons onderweg en wij hopen deze morgen te kunnen plaatsen. U zult zien dat dit ook verklaart waarom er opeens uit het niets Libiërs de Lynx omsingelden.

Stay tuned


13 Reacties

 1. christina zei:

  Hoeveel kamerleden en hoeveel Nederlandse burgers denkt u, zijn er die deze sprookjesbrief zo grondig analyseren zoals u dit heeft gedaan?

  Afgezien van het feit, dat zelfs de zogenaamde hooggeplaatsten de Nederlandse taal niet naar behoren machtig zijn.

 2. H.Nieuwenhuis zei:

  Die zgn .” Paul” van de Haskoning kan voor veel geld zijn verhaal aan de Telegraaf kwijt………..maar dat wordt hem VERBOTEN!!!!!!!!!!!!

  Vreemd dat deze man, als die al in Nederland is, nog niet gevraagd is toch, al zou het maar bij P&W zijn…………

 3. Diever zei:

  Ik heb bewondering voor uw vasthoudendheid maar heb toch enige kritiek, die hopelijk voorkomt, dat de echte onwaarheden ondergesneeuwd raken:

  ad 1) Nederlandse burger is correct Nederlands, ook als het één burger betreft;

  ad 2) Nederlandse kan hier correct gebruikt zijn, namelijk als bijvoeglijk naamwoord. (Nederlandse burger en Zweedse burger)

 4. alidas zei:

  Van wie kwam het verraad dat er een heli stond te wachten,
  zodat ze niet weg konden komen en gevangen werden genomen?

 5. Roberto zei:

  Heh wat jammer nou, ze hadden nog wel alle tijd genomen om het sprookje te schrijven. Alle spindokters ten spijt is dat niet gelukt. Maar ja, wat kunnen wij verwachten van onze volksvertegenwoordigers….???? De Waarheid ??? Laten we hopen dat de 2e kamer de brief net zo goed taalkundig weet te ontleden als de redactie. Goed werk. Complimenten.

  Welnee. We worden met een kluitje in het riet gestuurd, of in gewoon nederlands… BELAZERD !

  Oogjes dicht en snaveltjes toe…

 6. H.Nieuwenhuis zei:

  @ Alidas: zou maar zo van die Zweedse zoon kunnen zijn………NIKS verbaast mij meer…………maar dat het zolang moet duren zegt kenoek lijkt mij.
  Volgende week maar weer ff afwachten. Maar wel WARM BLIJVEN houden !!!!!!!!!!!!

 7. H.Nieuwenhuis zei:

  MIVD blunderde bij evacuatie
  DEN HAAG – De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) blunderde bij de mislukte evacuatie uit Libië, waarbij drie Nederlandse militairen gevangen werden genomen. Naar nu blijkt vroeg de marine enkele uren voor de operatie om advies van de inlichtingendienst, maar omdat het buiten kantooruren op zondag was, werd dat verzoek niet opgemerkt.

  Dat blijkt een verslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De leiding op de Hr. Ms. Tromp diende op zondag 27 februari om 14.18 uur een verzoek in bij de MIVD om inlichtingen. Dat gebeurde via een beveiligd mailsysteem. Bij de geheime dienst was evenwel niemand die het bericht opmerkte. „Buiten reguliere werkdagen is de MIVD beperkter bezet en vindt geen constante monitoring van de binnenkomende berichten plaats”, aldus de commissie.

  Fiasco

  Enkele uren na het indienen van het verzoek vanaf het marineschip Tromp is de actie van start gegaan, zonder antwoord van de geheime dienst. Dat liep uit op een fiasco. tegen 16.30 uur werd de driekoppige bemanning van de Lynx-helikopter bij de Libische havenstad Sirte door gewapende mannen, loyaal aan kolonel Gadaffi, overmeesterd.

  Pas ’s avonds om 20.00 uur belde een medewerker van Defensie naar de MIVD om de dienst erop te wijzen dat er een verzoek was van het marineschip. Toen waren de militairen dus al enkele uren gevangen genomen. Dat de MIVD de hele avond van niets bleek te weten, blijkt uit het feit dat de dienst om 00.47 alsnog een reactie gaf aan Hr. Ms. Tromp.

  Doodzonde

  In politiek Den Haag is de onthulling ingeslagen als een bom. De positie van minister Hillen (Defensie), die al onder vuur lag, lijkt ernstig in het geding. D66 wil vanavond alsnog de Tweede Kamer bijeenroepen om zich te beraden op nadere stappen. „Het lijkt erop dat de Kamer tegenstrijdige informatie heeft gekregen”, zegt D66-leider Pechtold. Het onjuist of onvolledig informeren van de Kamer is een politieke doodzonde.

  Pechtold zegt verbijsterd te zijn door het dcihte loket van de MIVD buiten kantooruren. „Delen van defensie hebben volstrekt langs elkaar gewerkt.” Defensie legt de schuld bij de leiding van Hr. Ms. Tromp neer. Die had volgens een woordvoerder na de mail ook moeten bellen.

  http://www.detelegraaf.nl

 8. Tom Couzy zei:

  @H.Nieuwenhuis.
  Je begrijpt toch wel dat dit weer een grote afleidingsmanoeuvre is van de werkelijke waarheid.
  Hiermee worden de vragen: Wie gaf opdracht,waar was Verhagen en waar was Mabel opnieuw omzeild en wordt het canaille(uitspraak van Wilhelmina) bewust op het verkeerde been gezet.
  Laat je daar niet toe verleiden. Sprookjes zijn voor de efteling

 9. H.Nieuwenhuis zei:

  Ja ik begrijp het zeer goed , Waarde Tom Couzy………..die afleidingsmanoeuvre…………Hillen knijpt hem NU al………
  Dinsdag maar weer afwachten.

Comments are closed.