De toekomst van Europa

Vandaag een leerzame bijdrage van een van onze redacteuren, die u meeneemt op een reis door het verleden , dat echter wel eens de toekomst van Europa zou kunnen worden, want u weet, de geschiednis herhaalt zich.
 
 
 
 
 
 
 
   De toekomst van Nederland en Noord-Europa wordt steeds meer bepaald door wat de Latino’s in de Europese Unie uitspoken en dat is voorspelbaar als we naar de geschiedenis van de ZuidelijkeNederlanden kijken;deels het tegenwoordige België.
In Nederland wordt altijd wat schamper gedaan als het over de politiek in België gaat;echter dat juist ook de Nederlanders daar deels verantwoordelijk voor zijn;net als in Noord-Ierland; hoort menliever niet! Voor de geschiedenis van De Nederlanden gaan we even terug tot ca. 1500;toen rijkte deNederlandse leeuw(Leo Belgicus) vanaf Kales(Calais) tot Luxemburg en werd vrijwel overal Nederlands gesproken ja ook in Atrecht, Duinkerken, Rijssel, Brussel, enz. enz.
Nu gaan we naar de veel geroemde 80 jarige oorlog (in feite in het zuiden begonnen),dat was in eerste instantie geen opstand tegen de Paus in Rome (Latino),maar tegen de tiende penning van Alva,later pas tegen de papen. Het resultaat was dat de Nederlanden door de Spanjaarden(latino’s) in tweeën werden gedeeld,waarbij de machtige rijke Noordelijke Nederlanden de Zuidelijke aan hun lot overlieten;was wel fijn dan was Antwerpen geen concurrent meer voor Amsterdam.
De Fransen(Latino’s) maakte dankbaar gebruik van deze situatie en pikten de helft van de Zuidelijke Nederlanden in.Toen Nappi (Latino) was verslagen en Nederland het Nederlands in het zuiden naast het inmiddels tot Brussel opgerukte Frans ook als officiële taal promoveerde,was de boot aan . In 1830 organiseerde de Frans sprekende bourgeoisie(Walen) een opstand tegen het Noorden en ze grepen de macht.
Engeland en Frankrijk zagen dit wel zitten;immers het is immers beter twee kleine landen als buur te hebben dan één middelgrote!Voor de meerderheid van België,de Nederlandstaligen,braken mensonterende tijden aan;diegenedie geen Frans sprak werd gediscrimineerd;zo wilde de Walen georganiseerd het Nederlands laten verdwijnen.

Voor elke overheidsbaan,dus ook voor officier in het leger diende men Franstalig te zijn en alle bevelen werden in het Frans gegeven,zo werden de Vlamingen kanonnen-voer in de eerste wereldoorlog;ze verstonden de officieren niet !!De tegenwoordige Walen bezitten 55% van het grondgebied en maken slechts 40% van de bevolking uit,maar houden het land al jaren in een wurggreep,aangezien ze het verdommen om in te stemmen met een noodzakelijke grote staats-hervorming,die hun invloed tot democratische proporties zou terug brengen.

De Vlamingen zijn het na ca.50jaar beu de sociale lasten voor de socialistische Walen te betalen,met als dank een grote minachting voor hun taal en arbeidsethos,alsmede niet aflatende pogingen van de Walen om ook op Vlaams grondgebied Frans als voertaal af te dwingen.(Brussel-Halle-Vilvoorde)

In 2007 hebben ze zich voor het laatst door de Franstaligen (socialisten) laten belazeren;als de Vlamingen samen met ze een regering wilden vormen kwam de staatshervorming er;toen het kabinet er zat wisten de Walen nergens meer van. Aangezien de huidige onderhandelingen tot niets leiden; links Wallonië en rechts Vlaanderen en de Walen niet bereid zijn tot welke concessie dan ook is het slechts een kwestie van tijd voor het landgesplitst wordt; het enige dat het land nog bijeen houdt is Brussel,aangezien het midden in Vlaanderen ligt.

In Nederland zal natuurlijk iedereen zeggen,waarom gunnen jullie die Walen toch geen sociale zekerheid;toen het bij jullie slecht ging hebben de Walen jullie toch ook geholpen ? Niets is minder waar dat is de grote Socialistische Waalse leugen;toen het in 1900 slecht ging met de onderdrukte Vlamingen konden ze voor een hongerloon gaan werken in Wallonië en zo de Waalse welvaart nog versterken. Andersom leeft een Waal liever van de(Vlaamse) steun dan 10 km verderop in Vlaanderen te gaan werken !

Maar ja,de Nederlandse pers luistert altijd graag naar Socialistische leugens. De praktijk was dat de Vlamingen zich,zoals gewoonlijk,aanpasten en Frans gingen spreken(er waren heus geen Nederlandstalige scholen)dat zie je aan de vele Walen met een Nederlandse achternaam,zoals b.v. Didier Reynders minister van Financiën. Een andere leugen die de Nederlanders uiteraard graag gebruiken is het door de Walen gehanteerde begrip van het Nationalisme van de Vlamingen. Het enige dat ze willen is dat na jaren van soebatten en compromissen sluiten eindelijk eens orde op zaken wordt gesteld;dat is de reden dat een zeer groot gedeelte van de Vlamingen op Vlaamse partijen stemt;de socialisten en de groenen heulen uiteraard met de socialistische Walen. Door de Walen worden de Vlaamse partijen die het niet met ze eens zijn als neo-Nazi partijenafgeschilderd;deze leugen wordt gretig door de Nederlandse pers overgenomen.

Interessant is dat als de Vlamingen zich als één blok opstellen,wat niet vaak gebeurt,schreeuwen de Walen moord en brand,echter de Walen treden vrijwel altijd als één blok op tegen de Vlamingen;dat vinden ze volkomen normaal !Alle Walen(Latino’s) hebben simpelweg één regel;alles wat maar enigszins in ons nadeel zoukunnen uitvallen saboteren we;of het anderen schaadt doet niet ter zake;alleen ons belang telt !! Hetzelfde zie je gebeuren in Europa;het E.P. verhuist maandelijks naar Straatsburg;dat is onzinnig en kost Europa handen vol geld;het interesseert de Fransen geen donder het is hun voordeel.Net als in België willen ze dan wel wat veranderen,maar dan moet daar een nog groter voordeel voor ze tegenover staan !!

Wat zullen de Latino’s gelachen hebben bij het invoeren van de Euro,onbeperkt graaien op kosten van die boertige Germania’s. Vergist U zich wat dat betreft niet,de Franstaligen beschouwen zichzelf(net als de Nederlanders) als het neusje van de zalm op alle gebied en derhalve dient een ieder zich aan hun taal en gewoonten aan te passen. Gelet op de scheidslijn in België zou het scenario voor Europa wel eens kunnen zijn een nieuwewelvarende Noord Unie en een armelijke Zuid Unie.


9 Reacties

 1. check zei:

  Tja een aardig stukje historie, maar nu de realiteit m.n. hoeveel zuidelijke afgevaardigden zitten in de EU commissie met als opper oplichter en charlatan Barosso de Portugees en die was in zijn vroegere leven kelner, kan je nagaan hoe hoog het niveau is wat ons leven even dicteert. In de EU comissie zit voor een groot deel alleen maar maffia uit Z.Europa, die zoals de schrijver terecht opmerkt reeds 40 jaar graaien uit de grote grabbelton die WIJ noordelijke landen opbrengen. Tot grote ergernis en zorg las ik vanochtend in het A.D. dat men nu het garantie fonds van de EURO voor de luie bliksems en oplichters wilt verhogen naar 1 BILJOEN Euries, hetgeen neerkomt dat iedereen in NL nog eens extra met 7000 teuries bovenop de al extreme staatsschuld wordt opgescheept. Dan roept men maar wat dat de pensioen fondsen NOOIT de vergrijzing kunnen betalen en we steeds langer moeten doorwerken. Dank je de koekkoek als je schuld op schuld stapelt en voor andere m.n. luie honden en oplichters mag meebetalen. Griekenland nog steeds met 55 met pensioen, hier in Spanje gaan ambtenaren en zo ook lui van een Telefonic(Spaanse KPN) Iberia airlines, Gesa energie leverancier etc. met 45 met pensioen. Daarnaast bestaat de Spaanse economie voor meer dan 35 % uit zwart geld en zijn de meeste banken allang failliet althans hebben geen liquide middelen om de rekening houders hun geld terug te geven.Geen nood rooie honden delen altijd uit van andermans centen, allereerst aan hunzelf, dus helpt Zapatero even met 15 miljard en dat zou genoeg zijn liegt hij elke dag dat het gedrukt staat. Leer mij Spanjaarden en knoflook volkeren kennen, minstens met factor 10 vermenigvuldigen. Ik heb eens een berekening gemaakt van wat ze tekort komen , alleen voor Spanje al 750 MILJARD teuries en wellicht heb ik nog een paar 100 miljard over het hoofd gezien. Nu even snel optellen, Griekenland 100 miljard, Ierland ( heeft ook zo lekker geleefd op onze zakken) ook 110 miljard. Portugal is ook al failliet en vraagt 80 -100 miljard maar zal zoiets als de andere oplichters gaan worden dus een dikke 100 miljard. Dan Spanje 750 miljard en dan komen de andere maffia landen zoals een Italië en Frankrijk er straks ook bij.

  Hetgeen me vreselijk doet opwinden is dat koor bal Rutten straks toezeggingen gaat doen aan de failliete EU charlatans en wij volledig de zeggenschap kwijt zullen zijn. Dacht dat we beter uit waren zonder rooien, maar a.u.b. Geert Wilders beste man,. laat dan snel het kabinet vallen, dat is onze enige redding !

 2. Pieter H zei:

  @check

  Bedankt voor het ondersteunende commentaar;in België is dit graaien al ca. 200 jaar aan de gang.
  Voordat ze te maken kregen met het knoflook-volk was Vlaanderen zowel economisch als cultureel het bloeiende hart van Europa;Keizertje Karel de 5e is niet zomaar in Gent geboren !
  Inderdaad de geschiedenis herhaalt zich;maar nu in het groot.
  Heb altijd gedacht dat Barosso een “keurige” ambtenaar was,het stelt me gerust dat hij ober was;die weten tenminste hoe ze soortgenoten moeten bedienen !
  Ben benieuwd wanneer de Tokkies Europa gaan leiden;wellicht hebben die meer gezond verstand!

  Een gezegde hier:Het gaat er niet om wat je kent,maar WIE je kent.

  O,ja,verwacht niets van Wilders;zijn partij heeft er ook mee ingestemd dat er op de AOW van de buiten Nederland wonende pensionado’s wordt gekort;alleen verkiezings retoriek van de simpelste soort.

 3. d.j.dekker zei:

  Klinkt allemaal wel leuk maar feit is dat de opstand tegen de spanjaarden het rijke Henegouwen op het oog had. Amsterdam kwam pas op toen de vlaamse emigranten zich daar vestigden.

 4. Henk zei:

  @ Pieter, ik neem aan dat je de auteur bent van dit prima stukje “geschiedenisles” ? En inderdaad je hebt gelijk, in het Belgische leger officier worden was slechts aan de elite namelijk de Walen toegestaan. In menige Belgische grote zaak met een R.v.C zie je in feite het zelfde namelijk veel Franstaligen dus Walen die elkaar de bal toeschuiven, waarbij dat steeds meer op weerstand stoot van de Vlamingen. Gelukkig lijkt het tij zich in België te keren tengunste van de Vlamingen, en dat kan van Europa niet gezegd worden, waarbij de “Germanen”zich steeds weer door de “Latino’s in de hoek laten zetten

  Henk / Paris

 5. Jan zei:

  Het zou een verademing zijn als Vlaanderen en Nederland op een nuchtere zakelijke manier zouden samengaan. Wallonie mogen ze “kado” doen aan Frankrijk.
  Walloniers zullen hiermee uiteindelijk geen probleem hebben lijkt me, gefixeerd als ze zijn op Parijs. En geef ze Brussel als bonus. Die stad is reeds 60% geinfesteerd door moslim immigranten en vergelijkbaar met wat Amsterdam economisch voor Nederland betekent. Netto niks.

  Mijn ouders zijn rasechte Vlamingen, ikzelf ben geboren en getogen in Zuid-Nederland, val dus een beetje tussen wal en schip. Vlaanderen en Nederland zouden elkaar enorm kunnen verrijken, ze hebben dezelfde oprechte werkers-mentaliteit.

  Een onzinnig obstakel tot een eerste stap tot samengaan vormen de beide koningshuizen. Belachelijk dat de EU enerzijds verregaande federalisatie nastreeft, terwijl ondertussen Beatrix nog steeds als een souvereine vorstin ( “bij gratie gods” ) macht uitoefent. Dit geld in mindere mate voor het Belgisch koningshuis lijkt me, maar ik kan me vergissen.

  Een Vlaams-Nederlands samengaan zou het zelfde natuurlijke elan kunnen hebben als de Duitse Bondsrepubliek waar alle deelstaten hun eiegen identiteit houden, en gebonden zijn door cultuur, taal & geschiedenis.

  Het alomgehoorde geklaag dat het jammer zou zijn om de “gezellige gemoedelijke” belgische frieten&bier cultuur te vernietigen is een non-argument: Walen bakken geen goede friet, en met bier alleen hebben ze ook Tsjechoslowakije niet bij elkaar kunne houden. ( maar die hadden dan ook niet 2 koningshuizen )

 6. johan v zei:

  O,ja,verwacht niets van Wilders;zijn partij heeft er ook mee ingestemd dat er op de AOW van de buiten Nederland wonende pensionado

 7. Jan zei:

  Verder mijmerend:

  Indien Nederland en (geamputeerd) Vlaanderen daadwerkelijk zouden samengaan, dan verbeeld ik me dat de “verloren” gegane gebieden zoals Brussel, Rijssel, Roebeke, Duinkerken etcetera zich langzaamaan op een geheel natuurlijke, economisch en cultureel gedreven wijze, meer en meer gaan richten op de welvarende sterke “Nederlanden” ( of welkeender naampje eraan wil geven ) ipv het verre geografische en culturele (hautaine) Parijs.

  Geef aub die Walloniers kado wat ze willen, verlos ons van die ballast, en mager, verarmd maar gezond als we zijn kunnen we weer heel snel gaan groeien ( zie Duitsland en Japan na WO2 ).

  In plaats daarvan zijn we nu verstikt in spinnewebben van dicterende socialistische eurocratie en “wij blijven hier” koningshuizen.

 8. harrie zei:

  @jan
  prima mijmering.
  Heb overigens begrepen dat wallonie zo langzamerhand uit het economische dal begint te kruipen. Middels allerlei mooie voorzieningen hebben ze veel soorten industrie aangetrokken en zelfs de ict-industrie schijnt booming te worden.
  Zou het niet zo kunnen zijn dat straks wallonie het meest welvarende deel van belgie gaat worden en vlaanderen bezwijkt onder het gewicht van de vele kameelrijdende nuttelozen?

 9. Pieter H zei:

  @harrie

  Van een heropleving van het socialistische Wallonië merkt de Vlaming niet veel;elk jaar gaan er miljarden vanuit Vlaanderen naar de Walen en Brussel.

  Een groot deel van de kameeljockeys woont in Brussel en in Wallonië;die hebben de deur altijd wijd opengehouden.
  Dit was een bewuste strategie om meer Franstaligen binnen te halen en hoera,hoera natuurlijk ook allemaal uitkeringstrekkende socialisten,gesubsidieerd door Vlaanderen.
  Hoe gek wil je de Vlaming krijgen ?

Comments are closed.