Een slopende ziekte

De eerste zonnige dagen, dus een terrasje pikken en zo maar in gesprek komen met vreemden en de conclusie ? Nederland lijdt al sinds jaren aan een slopende ziekte. Maar zoals zoveel patiënten die iets onder de leden hebben, wordt het bestaan van de kwaal ontkent, onderdrukt, totdat er dagen of weken zijn, dat de symptomen weer eens duidelijk opspelen.

Eigenlijk begon het gesprek over het recente schandaal in het Amsterdamse verzorgings tehuis Bernardus. Oudjes die aan hun lot worden overgelaten, in hun eigen poep en plas moeten blijven liggen, geïntimideerd worden en soms  zelfs geconfronteerd worden met fysiek geweld. 2900 gemelde gevallen vanuit het hele land !!!  kwamen in 1 jaar jaar tijd binnen bij www.ouderenbescherming.nl  en dan gaat het om grove overtredingen van wat wij in feite als de principiële rechten van een mens kunnen noemen. Als je de website bezoekt, zie dat de ene na de andere publiciteits “geile “( pardon) politicus of politica over elkaar heen buitelt en dan eventjes , schande roept en daarna volgt er weer de onverbiddelijke stilte die wij vanuit Den Haag gewend zijn. Kijk nog even op :http://dwazekinderen.blogspot.com/

Maar dit is slechts één van de symptomen. De rechtelijke macht in ons land is op een enkele uitzondering na tot op de wortels verrot, maar de harde storm die de restanten van wat er aan “recht” is overgebleven zal omblazen, blijft uit. Waarom ? Omdat rechters, raadsheren, ministers elkaar de bal toespelen, een stevige protectiemantel rondom zichzelf hebben opgebouwd, die zoals u weet ondoordringbaar is. Hoge O.M. ambtenaren blijken pedofielen te zijn, leden van een netwerk dat zich uitstrekt naar o.a. België , Turkije, Thailand  en toch blijven zij zitten. Burgers die menen hun recht te kunnen halen worden middels slopende procedures “doodgeprocedeerd” en wordt hun het stilzwijgen opgelegd.

Politici op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau gaan gewoon hun gang, geven ondanks het feit dat er miljarden moeten worden bezuinigd, ongestraft miljoenen uit, die als je een rekensommetje maakt op jaarbasis een half miljard gauw bereiken. Iedereen weet het, iedereen kijkt er na, maar niemand die afgezien van wat pseudo verbale verontwaardiging die daar wat aan doet. Managers van mechalomane ziekenhuizen en onduidelijke semi overheidsinstanties doen hun dit kunstje na. Iedereen blijft zitten, sancties ontbreken en als zij er al zijn is het de “strafverbanning” naar een veilig onderkomen voor “vriendjes” waar je even blijft zitten totdat de bui is overgetrokken en dan weer vrolijk verder gaat in een andere wel of niet bedachte  functie.

Misdadigers zijn zielig, zijn slachtoffers, moeten begrepen worden, strenge straffen en respect voor de letter der wet is inmiddels iets uit de middeleeuwen en als je soms de opgelegde straffen ziet, dan vraag je je af, waarom je eigenlijk nog tracht een normaal lid van de maatschappij te willen zijn. Misdaad loont en wordt door weer diezelfde overheid gul beloond. ECONOMISCHE gelukszoekers komen met golven binnen, “Brussel ” wilde dit immers en wij stemden toe, en de criminaliteit stijgt met de dag, met tegelijkertijd een  tsoenami achtige aanslag op de subsidie- en steunbetalingen.

Een staatshoofd met haar familie, bestaande uit dames en heren die het niet zo nauw nemen met de waarheid, huwelijken uit puur geldbejag  gesloten door ” eenvoudige  burgerdames” die het in hun “vorige leven niet zo precies meer wisten  met wie zij gezien  werden.  Een familie die leeft op de erfenis van een financiëel imperium dat is ontstaan uit roof, bedrog  . De familie van partners van deze clan, die dubieus is, oorlogsverleden en participatie aan misdadige regimes, het maakt allemaal niets uit, nee in tegendeel zij worden mede door een door u zelf betaalde PR machine nog bewierookt ook, zodat miljoen landgenoten kwijlend naar geromantiseerde TV series kijken die nog niet in de schaduw kunnen komen van de slechtste Robin Hood film.

Een hoe dacht u dat dit allemaal gekomen is , en nog  erger voortduurt. Mentale en echte corruptie is één van de hoofdoorzaken. Corruptie zorgt voor een langzame degradatie van principes, waarden en normen, die inmiddels als ouderwets gezien worden en als je daar aan refereert, wordt  je als beloning afgeschilderd  als een zielige waarschijnlijk ergens steken gebleven dementerende ouderling. Moraal en persoonlijke integriteit zijn woorden geworden die je nog slechts in sprookjesboeken tegenkomt. Maar juist door deze corruptie wordt de beoordeling van wat juist en niet juist is steeds meer behinderd.Zeg maar dat er een vage mist optrekt t.a.v. wat kan , mag en wat niet.

Inmiddels is een groot gedeeelte van de Nederlandse bevolking terechtgekomen in deze mist, en daalt het besef t.a.v. normen en waarden dagelijks en stijgen de incidenten, ontspooringen, die versterkt worden door TV uitzendingen  van wat voor publiek vermaak door moet gaan en die  elke dag over ons uit worden gestort. Corruptie is een zeer langzaam process dat zich reeds volledig meester heeft gemaakt van de Nederlandse maatschappij, deze uitholt en er voor zorgt, dat de gemiddelde Nederlander onverschillig kijkt naar wat er om hem /haar heen gebeurt, de kinderen hiermee worden besmet en…… de slimme politiek met haar medecompanen ongestoord hun gang kunnen gaan.

Nederland gaat ten gronde, als monarchie maar ook als de door velen gewenste republiek, Wie,  immers zijn diegenen die indien er al een republiek zou komen de plaats van het corrupte huidige stel bestuurders over zou nemen ? Het is gemakkelijk te bedenken hoe de vaderlandse wereld er uit zou moeten zien na het vertrek van de familie. Maar maakt u zich geen illuisie, het land beschikt inmiddels nauwelijks nog over capabele integere mensen die het roer over willen en kunnen nemen.

Wat zei de dokter ? Het spijt mij, maar ik heb slecht nieuws voor u !


16 Reacties

 1. gijs van meeteren zei:

  En wie is schuldig aan deze verloedering in onze samenleving? Ik kan maar een partij bedenken die 30 jaar geleden de hele politiek geperferteerd heeft en al onze waarden verkwanseld, de PvdA. Of het nou over Pronk, Wouter Bos, Herfkens of over Joop gaat, over “lange marsen door de instituties” of over “spreiding van kennis en macht,” na Willem Drees is er alleen maar schorem in die partij uit de riolen tevoorschijn gekomen met maar een doel: het behartigen van partijbelang en eigenbelang. Deze partij stinkt naar nepotistische nestgeur , heeft overal zijn machtstentakels uitgestrekt. En terwijl ze nog een 10 a 15% van het electoraat vertegenwoordigt, zitten alle grote steden in Nederland ondertussen met PvdA-burgemeesters opgescheept. Alleen al dat laatste gegeven drukt uit hoe groot de corruptie in Nederland is geworden.

 2. Pieter H zei:

  Helemaal met schrijver eens.

  Er is maar één oplossing om een begin te maken de corrupte bende te doorbreken:

  Bindende referenda van parlement tot gemeenten en verbod voor ambtenaren en semi-ambtenaren lid te zijn van een politieke partij,dus niet meer meespelen in de eigen loterij !!
  Aan alle partijen dit voorstel doen;degene die hier niet op reageert of negatief reageert,krijgt geen stemmen meer.

  Probleem is echter dat de domme zelfingenomen volgevreten van subsidies afhankelijke Nederlandse bevolking slechts geïnteresseerd is in gesubsidieerd voetbal,het koningshuis en soaps.

  Zelfs als ze meer dan 70% van hun inkomen aan de corrupte inquisitie afdragen,schijnen ze nog niet in beweging te komen,ongelofelijk !
  :

 3. G.van Spijk zei:

  Helemaal met bovenstaande schrijvers eens.En dat de Nederlandse bevolking niets tegen de (r)overheidscorruptie doet komt volgens mij,om dat men te veel te verliezen heeft.De mensen die wel iets zouden willen bezitten vaak een eigen huis,een goede baan en een gezin.Wat moet je dan?De corrupte roverheid deinst nergens voor terug.Zelfs niet voor moord,zoals we gezien hebben bij de moord op Pim Fortuin.Dan zijn er ook nog massa’s mensen diezodanig geïndoctrineerd zijn dat je er (nog)niet door heen kunt komen met je argumenten.Vooral in het onderwijs is dat zeer sterk.De werkdruk is daar erg groot door alle “leuke”projecten die door linkse organisaties en door het rijk op hun bordje gelegd worden.Geen tijd om ergens over na te denken dus wordt het kritiekloos geslikt.Bij de zg.goddienstmethode die door hen gevolgd wordt worden zelfs verhalen uit de koran gelezen.Zo worden kinderen geïndoctrineerd van jongsaf aan,en weten ze niet beter of de islam is een gewone goddienst.Maar,het tegendeel is waar.Helaas…..

 4. wim3 zei:

  Je zou bijna gaan denken ik pak ook een machinegeweer maar dan leg ik geen onschuldige burgers om maar de boeven en rovers die dit land naar de verdommenis helpen en slechts aan hun eigen geld en welzijn denken. Wat me echt machteloos woedend maakt is het feit dat de ouden van dagen het in allerlei tehuizen zo slecht hebben, zij zijn de mensen die vroeger hard gewerkt hebben om ons land uit het moeras te trekken na de oorlog. Wat een schande dat dit ze overkomt.

 5. christina zei:

  @ 2.Pieter H Schreef:

  Quote: Probleem is echter dat de domme zelfingenomen volgevreten van subsidies afhankelijke Nederlandse bevolking slechts geïnteresseerd is in gesubsidieerd voetbal,het koningshuis en soaps.

  Juist ja. Een dergelijk argument in iets andere en in iets meer bewoordingen schreef ik op de zich zelf noemende enige juiste site voor het vrije woord ,
  noemende A7, na een beklag over ongever hetzelfde onderwerp. Dit werd dus direct afgestraft door een van de aldaar schrijvende notabelen. Hoewel ik veel respect voor het werk van deze heb, kon ik mij de indruk niet verweren, dat ik per ongeluk expres helemaal verkeerd begrepen was en kreeg een flinke veeg uit de pan. Ik heb mijzelf daar maar in de ban gedaan.

  Wat mij dus opvalt, dat er een zichzelf creërende nieuwe elite begint op te staan die dan wel vertelt wat je wel en niet mag zeggen, helaas.

  Ben het overigens volkomen eens met de inhoud van bovenstaand artikel en ook met de reactie van @Gijs van Meeteren.

  Macht, van wie en door wie die ook wordt uitgeoefend, corrumpteert. Blijkt een waarheid als een koe. En een groot deel van het volk loopt er achteraan als achter de rattenvanger van Hamelen. Dit om mee te delen in de laatste brokken subsidies en voor de rest dus brood en spelen. De schamele werkende rest brengt het zuchtend onder de lasten nog net op en het allerlaatste restje stelen ze van diegenen die hun leven lang gespaart hebben voor hun armetierig pensioentje.

 6. J.Pen Senior zei:

  NOGMAALS:
  Hoogtijd voor een rigoureuze schoonmaak door alle geledingen van overheid, semioverheid, rechterlijke macht, politietop, publieke omroep, onderwijs, KvK’s, woningcorporaties, charitatieve instellingen, en al die andere op kosten van burgers en bedrijven vegeterende clubjes die zichzelf zo ontzettend belangrijk vinden doch geen toegevoegde waarde hebben. Genoeg eerlijke mensen die met minder genoegen nemen om ale profiteurs en lakeien, benoemd door een DNA vreemde mevrouw, meteen te vervangen. Nederland is een pertinente corrupte schijndemocratie want, de door God uitverkoren mevrouw, zoals zij zelf heeft beweerd, beslist uiteindelijk boven de wet en met een wet die zij goeddunkt Art.167,paragraaf 1,tweede lid van de huidige Grondwet: dat de koning(in) de basisbeslissing neemt om de krijgsmacht in te zetten bijvoorbeeld bij een gewapend conflict in het buitenland en andere zaken. Op 30 april vieren de eurovampiers weer hun koninginnedag op kosten van de gemeenschap. Vlagt u mee? Een brandend waxinelichtje is ook welkom. Niet weggooien anders wordt u ook als psychologisch gestoorde weggestopt in een isoleercel.

 7. Harry zei:

  @ Pieter H
  Ieder mens wordt geboren met 3 eigenschappen om te overleven t.w.
  -Macht
  -Eigenbelang
  -Hebzucht
  Het is dus niet vreemd dat deze eigenschappen door sommigen zeer goed ontwikkeld zijn en daardoor in posities komen/zijn die dit min of meer toestaan. Het enige middel om dit gedrag enigszins te controleren en binnen de perken te houden is de democratie (toezicht). Omdat ieder mens deze eigenschappen heeft is het niet zinvol om deze mensen te vervangen omdat de nieuwe machthebbers het zelfde gedrag vertonen. Er zijn genoeg voorbeelden in de politiek.

  Als er weer eens een bestuurder van een bedrijf gevonden is die zijn zakken weer eens stevig gevuld heeft staat het hele land op zijn kop. En waarom? Is het jaloezie of is het ethisch? Je mag het zeggen.

  Ik denk niet dat we voor elk akkefietje naar de stembus moeten gaan om in een referendum de mening van het volk te moeten polsen. Een keer in de 4 jaar ga ik naar de stembus en voor de rest is mijn mening bekend. Dit was een paar jaar geleden ook al eens gedaan met ik dacht de burgemeester van Utrecht en Eindhoven, dat was een flop.

  Je moet niet alles geloven wat de media zeggen over de Nederlandse bevolking, dat is allemaal gekleurd. Een echte oranjeklant die vlagt op koninginnedag en als ik dan in de straten kijkt zie ik er niet veel dus valt het best wel mee met die aanhang.

 8. Wilma zei:

  Nederland is ook een land waar in rangen/stammen geleefd wordt, net als in het m.o. Zit je dicht bij de oranje-kern /stam mag ,je 1x in de week bij uiverkorene op de koffie. Ja, bea de hebzuchtige heeft heel het Haagse smurfendom in haar macht en vanuit het smurfendom verspreidt zij haar smurfen over bedrijven, provincie’s,steden en dorpen. Als al die doofpotjes geopend zouden worden zou er heel veel vuile oranje-drek naar boven komen. Weet zeker dat de meeste van het volk dit wel zien, alleen heeft de hebzuchtige zich zo vast gezogen in het Nederlandse rechtsysteem. Gek is bea niet, en daarom moet deze familie zich zo goed beveiligen tegen het volk,betaald door het volk.Door deze corrupte oranjeclan gaat Nederland naar de klote, door de hebzucht die al haar clanleden hebben over genomen.Niet stemmen kan daar alleen verandering in brengen,weg met die oranjedrek!

 9. Diever zei:

  @ J. Pen senior
  Helemaal mee eens, maar waar begin je/beginnen we? Ik heb zelf een jaar als ambtenaar gewerkt; het was de verschrikkelijkste werkomgeving ooit. Ik kon me volstrekt niet vinden in de wijze waarop de burgers tegemoet werden getreden (lees: moesten worden getreden, want dat werd je al gauw duidelijk gemaakt). Een en al wantrouwen!! En niemand die besefte dat zijn eigen privileges betaald werden en worden door die burgers! Nog nooit zoveel “zieken” (het mocht wel even duren ook) en maanden tevoren opgenomen (“ziek”) en uitgelopen zwangerschapsverloven meegemaakt! Maar nogmaals: waar (en hoe) beginnen we met het uitmesten?

 10. H.Nieuwenhuis zei:

  wij hebben in 10 jaar tijd diverse verzorgingshuizen c.q. verpleeghuizen van “binnen “mogen bekijken. Als mantelzorgers. Dus zeg maar bezoekers, die op bezoek kwamen bij onze geliefden, stiefvader,moeder,tante,oom…….

  Wat je daar ziet is tenhemelschrijend.
  Vanuit mijn werk hoorde ik wel eens verhalen van patienten, die klaagden over hun ouders, hoe die er bij lagen en zaten. Ik dacht altijd:”ach dat zal wel mee vallen ”
  Maar toen ik voor de eerste keer in Enschede in een verzorgingshuis kwam.
  Het WAS dus waar……………
  Zgn. geen personeel, personeel wat wel aanwezig is, doet niks, “mevrouw, U heeft toch een pamper voor, doe het maar rustig in de pamper hoor, wij komen STRAKS wel bij U ” …………
  En als je als mantelzorger c.q. bezoeker er wat van zei………………..was het altijd : “weinig personeel, kunt U het even zelf doen “………

  De managers, elk verzorgingshuis heeft een laag van managers, van hoofdmanager tot submanager, NIEMAND van de werkvloer MAG “manager “worden……..

  Nu zijn onze geliefden allemaal gestorven, helaas………….

  Wij zijn “berichten aan het verzamelen “uit de kranten, van elk verzorgingshuis waar het voor onze oudjes “slecht “aan toe gaat, heb er inmiddels al 13 stuks,ja zelfs een oproep geplaatst op internet, of mensen dat aan ons willen melden, maar weinig respons hoor.
  Het is net of de mensen niets durven zeggen op straffe van dat hun geliefde nog MEER gestraft zal worden.Overal is geld voor, alles wordt gesoepsidieerd, behalve voor onze oudjes, die dag in dag uit vernederd worden.
  Tenenkrommend !!!!!!

 11. H.Nieuwenhuis zei:

  en zo kan ik wel een boek vol schrijven, wat er allemaal in de verzorgingshuizen c.q. verpleeghuizen gebeurt is en nog steeds GEBEURD!!!!!!!

  Breek me de bek niet open !!!!!!!!!!!!

 12. christina zei:

  @H. Nieuwenhuis:

  In de telegraaf stonden meerdere berichten over een verzorgingstehuis in Amsterdam, waar de ouderen schandalig mishandeld werden. Het bericht liegt er niet om. Er werd ook daar een oproep gedaan aan de bevolking om misstanden bij hun te melden. Misschien kunt u daar eens contact mee opnemen.
  Soms heeft de telegraaf wel eens goede berichten, zeker die van Prof.Smalhout. 🙂

  @Meneer Storm: zo is het maar net. Uitmesten deze augiasstal en waar te beginnen? Simpel, eerst de EU uit met hun gestoorde regels en politieke machtswellustelingen, daarna de boel hier opruimen met de “smurfenclan” (leuk gevonden) als eerste.

 13. Diever zei:

  @ Een slopende ziekte: op 30 april a.s. wil de EU een richtlijn in laten gaan tegen het gebruik van kruiden en andere natuurlijke middelen ten faveure van de welbekende Big Pharma lobby!!

  Er is een groep die juridische stappen onderneemt.

  Petitie hier: http://www.savenaturalhealth.eu/

  Teken aub!!!

 14. Pieter H zei:

  Vanochtend zette ik de TV aan en het programma van wakker Nederland was bezig.
  Ik hoorde de interviewer nog net vragen aan ambtenaar Frits Huffnagel (U weet wel ook bij hem vreemde declaraties bij snoepreisjes),waarom worden ambtenaren niet gewoon behandeld als alle andere mensen in het bedrijfsleven;ook wat het ontslagrecht betreft ?
  Heel slim antwoordde F.H.,ja ambtenaren kunnen bijna niet ontslagen worden,maar daartegenover staat dat ze ook minder verdienen dan in het bedrijfsleven.
  Ik zou wel eens uitgezocht willen hebben of dat wel waar is;het blijkt steeds dat als er ambtenaren naar het bedrijfsleven worden overgeheveld,dat ze zich met hand en tand daar tegen verzetten.
  Waarom zouden ze toch zo tegen zijn;terwijl ze dan vlgs F.H. veel meer gaan verdienen ?
  Alle vergelijk natuurlijk met een gelijk aantal “gewerkte uren”,functie,ervaring en opleiding

Comments are closed.