Henry Kissinger en de Bilderberg(ers)

Terwijl u misschien met deze zonnige dagen langs hotel de Bilderberg fietst, zult u niet onmiddelijk de verbinding leggen tussen het hotel dat zijn naam gegeven heeft aan een geheimzinnig clubje “globalisten” zoals zij zich zelf het liefst noemen en Henry Kissinger nog altijd fighting fit. Wat wat zei oom Henry gedurende DRIE toespraken in de afgelopen TWEE weken ?

Attentie : voor update zie onder aan de pagina !

“Ondanks het feit dat de VS momenteel in 3  gewapende conflicten zijn verwikkeld, Afghanistan, Irak en nu ook Libië, moeten zij zeker tot het einde van het volgend jaar in  het conflict in Libië  verwikkeld blijven EN ! dienen de VS deel te gaan nemen aan een actieve rol in de grondoorlog  aan de zijde van de “rebellen “!  De eerste maal dat Kissinger dit zei was tijfens een rede op 8 – 10 April aan de George Washington University, daarna aan het Aspen Institute en ten slotte gedurende de Bretton Woods II conferentie in New Hamphire. Niets van dit al bereikte voetbalminnend Nederland, de oranje verenigingen hebben het te druk om liedjes en dansjes in te studeren die zij willen laten zien aan Beatrijs, een van de beleidsbepalende figuren in de Bilderberg bijeenkomsten, waar wederom  Henry een stem van gezag heeft.

De VS staan op het punt hun internationale Standard & Poor’s  “triple A” credit rating te verliezen, maar de show must go on. En Kissinger liet niet na dezelfde boodschap te deponeren bij de TC ( Trilateral Commission ) en de zusterorganisatie “de Bilderbergers” en dan heeft u een uitleg voor de titel van dit artikeltje.

Terwijl president Obama tracht de actieve rol in Libië middels het sturen van onbemande vliegtuigen ( Drones) te beperken, is Kissinger van mening dat de VS een actieve rol moeten gaan spelen in de grondoorlog in dit Noord Afrikaanse land. Inmiddels is er reeds een bedrag van 608 miljoen dollar gereserveerd  voor een interventie in Libië, terwijl in sommige staten van de VS er praktisch geen geld meer is, instanties zoals de brandweer en politie te betalen. Maar dat mag de pret niet drukken, want met een naderend einde van de aanwezigheid in Irak, dient er voor de Amerikaanse wapenindustrie een nieuwe markt te worden aangeboord en Libië is hiervoor een uitstekende mogelijkheid.

Kissinger, speelde tijdens de 3 redevoeringen de rol van een twijfelende oude staatsman, maar insiders weten te berichten dat dit slechts een toneelstukje was, daar de belangen van Kissinger, de Bilderbergers, de TC leden in de wapenindustrie en hun drang de wereldpolitiek en economie naar hun hand te zetten veel sterker is, dan het niet betalen van Amerikaanse agenten of andere ambtenaren. Als Libië eenmaal door de knieën is gegaan, zegt het scenario, zal men, d.w.z. de VS het oog richten op Iran om de daar heersende nucleaire ambities te beëindigen.

Voorts ligt het in de bedoeling van de Bilderbergers de olie en daarmee ook de benzineprijzen te laten stijgen, waardoor het besteedbaar inkomen van de middenklasse steeds meer onder druk komt te staan en men de menigte “rustig ” kan houden.

Zoals wij uit welingelichte bronnen vernemen, zal de uitbreiding van de deelname aan het conflict in Libië een van de hoofd agende punten tijdens de komende Bilderberg bijeenkomst in St. Moritz zijn, waarbij, maar dit is een persoonlijke gedachte onze geliefde Beatrijs wellicht kans ziet de vrijgekomen Leopard tanks en wat F 16 jagers aan de nieuwe Libische regering te verkopen. Maar dat is zo  maar iets wat ons te binnen schoot schrijvend aan dit artikel.

Beste lezers, het bovenstaande verhaal berust voor een groot gedeelte op feiten, zeker als het gaat om wat Kissinger tijdens zijn 3 toespraken vertelde. De link naar de Bilderberg en TC  bijeenkomsten is in zo verre duidelijk dat Kissinger van beide “organisaties” deel uit maakt en het dus alleszins redelijk is aan te nemen, dat hij ook daar zijn visie dienovereenkomstig zal ventileren. Dat er in ieder geval geen pottenkijkers in St. Moritz gewenst zijn,  dat wist u al.

Wij ontvingen van onze collega’s van Nederland VRIJ  het verzoek u te  wijzen op een door hen gestarte petitie  zie :

http://nederlandvrij.com/2011/04/anti-bilderberg-petitie-geopend/ waaraan wij uiteraard graag gevolg geven.


5 Reacties

 1. Marlies zei:

  9-12 Juni 2011 St. Moritz: “Ze” gaan de wereld orde bespreken. Met hoevelen zijn ze? Zo’n man/vrouw of 200? Gecentraliseerd overleg in één hotel.
  Wat kost zo’n drone eigenlijk?

 2. De Wakkere zei:

  De menigte rustig houden?!
  En KBR, een dochteronderneming van Halliburton, meldt in zijn jaarverslag opgewekt dat het bij het Department of Homeland Security een order ter waarde van 385 miljoen dollar in de wacht heeft gesleept voor de aanleg van deze “tijdelijke detentie en verwerkings centra”. http://www.libertyforlife.com/images/prisons/halliburton-concentration-campsp5.jpg
  Het valt niet te ontkennen: deze info komt straight from the horse’s mouth, zoals ze dat in de States noemen. Enfin, kijk verder zelf maar. Bijvoorbeeld naar deze pagina met de nieuwe wereld orde richtlijnen http://www.libertyforlife.com/nwo/new_word_order.htm
  “Waarom zouden ze dat nou in godsnaam doen??”
  “Tja”, dat zeiden de mensen in 1943 ook. Maar ik vrees dat ze op hun Bilderberg conferenties nu al 50 jaar bezig zijn met het voorbereiden van de grootste staatsgreep uit de geschiedenis der mensheid. Denk maar aan de onheilspellende woorden van een congreslid uit 1950: ‘We shall have world government whether we like it or not. The only question is if it will be achieved by conquest or by consent’.
  Heb je het goed gehoord? “Whether we like it or not”!
  Tot nu toe zijn de wereldleiders erin geslaagd ons in waan te laten dat de ontmanteling van soevereine staten en de razendsnelle unificatie die we nu meemaken een natuurlijk proces is “waar we met z’n allen voor hebben gekozen”.
  Maar als het net zich definitief om ons begint te sluiten heb je natuurlijk kans dat het plebs wakker schrikt, en massaal in opstand komt. En dan moet natuurlijk alles in gereedheid zijn om dat verzet bliksemsnel en met harde hand de kop in te drukken.
  Ook gehoord? ZE, de EUSSR hebben een leger nodig, ZE hebben een geheime dienst nodig, ZE hebben nieuwe landen NODIG.
  WAAROM HEBBEN ZE DAT NODIG??
  Er zijn al een Afrikaanse en een Aziatische Unie in de maak, en met Mexico en Canada is in de USA een convenant ondertekend dat moet leiden tot de North American Union, met een eigen munt (de Amero), een eigen vlag, en als het een beetje meezit een eigen Goelag Archipel. En het oude continent?
  We zijn een provincie geworden van een pan-Europese dictatuur. Onze grondwet is voortaan volledig ondergeschikt aan die van de EUSSR. Al onze wetten kunnen door dat Kremlin worden overruled. De EUSSR is nu officieel getransformeerd van een veredeld overlegorgaan tot een supranationale mogendheid, met alle bevoegdheden van een nationale staat, en een eigen president, een eigen minister van Buitenlandse Zaken, een eigen corps diplomatique en een eigen Openbaar Ministerie. De bevolking van de 27 lidstaten kan op dit monstrum niet de geringste invloed uitoefenen, want het Europees Parlement is net zo’n lachertje als de Doema.
  Nu nog de kanpen zoals in de USA, of heeft iemand er al kennis van?
  Het Duizendjarig Rijk is er toch nog gekomen. Het enige verschil is dat de bezetting niet door soldaten, maar door bureaucraten is uitgevoerd.

 3. punt komma zei:

  @ de wakkere

  Hun macht reikt niet verder dan het electriciteit huisje,,,,,hun macht zijn slechts stenen bouwwerken,,,,,stop eruit en moker erbij dan is het gebeurt met de macht die in werkelijkheid geen macht is maar slechts hypocriete onmacht is gesponsort door de machtige welvaart, zolang die duurt.

 4. wim3 zei:

  Kissinger…een groot oorlogsmisdadiger samen met Nixon. Er kleeft zeer veel bloed aan zijn handen o.a. door het aanwakkeren van de oorlog in Vietnam. Wat bezielt een dergelijk onmens om op deze leeftijd nog steeds onrust te stoken en wat bezielt de idioten die nog naar hem luisteren?

Comments are closed.