Sprookjesbos Nederland

Als wij  in sommige  reacties van  lezers lezen welke leeftijd zij hebben, zullen er velen onder u zijn , die naast kinderen misschien ook al kleinkinderen hebben, of  aan een 2e leg bezig zijn ? Voor al die lezers  en hun nazaten hier het sprookje over het sprookjesbos Nederland :

Er was eens een land, waar mensen gelukkig naast elkaar leefden, elkaar hielpen, beleefd en vriendelijk tegen elkaar waren, een land waar mensen het naar hun zin hadden. Maar dat is inmiddels reeds lang geleden. Wat gebeurde er namelijk ? In het bos, dat bestond uit mooie hoge bomen met middenin een oeroude eik genaamd de eik Nederland , werden vreemdelingen gesignaleerd, rare in doeken gehulde mensen, die hun tenten opsloegen op de mooie openingen tussen de bomen, hun eigen taal spraken, die de echte bewoners van het bos niet spraken en verstonden. Zij kapten om vuur te maken de Nederlandse cultuurbeuk , hakten Nederlandse normsparren om, kortom het bos  begon snel te veranderen. Sommige oude inwoners van het bos begrepen niet dat hun mooie bos veranderde, zij zagen het niet en dachten dat alles bleef zo als het ooit was. Als je ze dan vroeg waarom zij die veranderingen niet zagen, dan wisten zij te vertellen dat er een keversoort in het bos leefde, die de natuur bij elkaar hield, verbond, waardoor het afsterven van de bomen tegen werd gehouden. Vragend hoe die kevers heetten en hoe hij er uit zagen , vertelden zij dat de diertjes maar zelden te zien waren, meestal zo einde April, begin Mei en dat het beestje de naam Coleoptera Oranjicus heette, de oranje kever. Die oranje kevers kregen binnen korte tijd heel veel kleine kevertjes en al die kevertjes moesten weer eten, zodat wat in het begin voor veel bewoners een zegen voor het bos leek, al snel een epidemie of ziekte dreigde te worden. Maar veel bewoners van het bos wilden dit niet zien, en iedere keer als zij een oranje kevertje zagen, begonnen zij enthousiast in hun handen te klappen en riepen , ” kijk hier eens een echte oranje” , zodat er zelfs plannen waren een speciale tentoonstelling in het bos te openen waarje de oranje kevertjes kon zien.

Maar kennelijk deden die oranje beestjes niet genoeg wat er van hen verlangd werd. Wel bleek bij nader uitzoeken hoe die beestjes leefden, dat zij een geweldige hoeveelheid poep produceerden. De hele dag door, 365 dagen per jaar en zo ontstond de angst dat het bos gauw bedolven zou worden onder de poep van die oranje beestjes. Maar de natuur helpt vaak zich zelf en tot hun verbazing zagen de bewoners van het bos, die inmiddels opgejaagd door die vreemde mannen en vrouwen in doeken, diep binnen in hun wat ooit hun eigen bos was waren gaan wonen, dat er een nieuw soort keverje was, dat smulde van de poep die de oranje kever achterliet,  met zijn deftige Latijnse naam de Geotrupes Politicus genoemd of in gewoon Nederlands de politieke mestkever. Deze aten bijna  uitsluitend de oranje poep, werden daardoor dikker en dikker, zodat zij zich bijna niet meer konden bewegen en hun nuttige taak uit konden voeren. Spoedig waren zij dan ook bijna nergens meer in het sprookjesbos te vinden, behalve in een gedeelte van het bos dat het Haagse Bos heette.

Nieuwsgierige bewoners besloten op een ochtend  daar naar toe om te gaan om te  kijken of het in het Haagse bos beter wonen was, want dan wilden zij daar ook wel naar toe. Eenmaal op weg moesten zij omlopen om een paar tentenkampen met hoge ronde torens te omzeilen die de in doeken gehulde vreemde mannen en vrouwen links en rechts in het bos hadden opgeslagen. “Ga daar weg”, riepen de oude bewoners van het bos nog, “het bos is van ons”, maar dat mocht niet helpen, want een aantal laffe oude bewoners van het bos die niet op durfden op  te komen voor al het oude moois van het bos ,ze werden PvdAers genoemd, hielpen deze doekmannen en vrouwen. Eenmaal aangekomen midden in het gedeelte dat het Haagse Bos heette, zagen zij een wonderschone oeroude eikenboom staan. “Dit is de eik Nederland”, sprak een oud tandeloos mannetje gehuld in een van plas doorweekte luier, die met zijn rollator de boom bewaakte. “Kom er niet aan ,hij is oud en zijn takken dreigen af te breken, de doekmannen en vrouwen zijn hier al geweest en hebben geprobeerd er brandhout van te maken, ze hebben  oranje kevers  tussen de bladeren gezet, zodat de boom wordt opgegeten”!

Maar een van de oude bewoners, moe geworden door de lang wandeling naar de eik Nederland wilde even uitrusten en leunde ondanks de waarschuwing van het oude mannetje toch tegen de stam van de eik aan. Krakend viel de eik om en bleek dat de stam geheel opgevreten was door het verslonzingsbeestje, de OM bacterie, en het onverschilligheidstorretje. Slechts wat vermolmd hout was alles wat er van de ooit zo trotse eik Nederland over was gebleven. De oranje kevers  hadden het  aan zien komen en waren al gevlucht, terwijl de politieke mestkevers  om het hartst riepen,  dat zij er niets aan konden doen en het hun schuld niet was. De oude bewoners van het bos wisten het niet meer en gaven zich over aan de doekmannen en vrouwen, die zo de eigenaren van het hele bos werden, het kaal plukten en toen als sprinkhanen weer verder trokken naar een volgend bos ,een spoor van verwoesting achterlatend.

En nu gaat opa weg, we doen het licht uit en ga maar lekker slapen.


9 Reacties

 1. cathy zei:

  De glijbaan nederland…en niemand is er verantwoordelijk voor?

  Een tribunaal beginnend bij Den Uyl en Luns, helaas,maar Lubbers zou er nog van kunnen “genieten” en met hem nog velen.
  De lijst is te lang om op te noemen.

 2. Hendriek zei:

  Zojuist “Cursus halalslachten”op hij Vrije Volk gezien. Ik slaap vannacht niet.
  En steeds opnieuw schrik ik van die verschrikkelijke Islam. Wij moeten daar toch iets tegen kunnen doen? Zaterdag op de Dam in Amsterdam, we stonden erbij en keken er naar. Alvast Allha Akbar!!

 3. ineke zei:

  bevriend met een entomoloog heb ik begrepen dat het zich hier handelt om k*tkevers en h*ltorren – voor alle zekerheid is er nog een grote groep onderweg uit arabische lente landen om er zeker van te zijn dat alles kaal is –

  afz: de moslimbroederschap waar o.a. aboutaleb/marcouche en de vreselijke tariq ramadan lid van zijn –

 4. harrie zei:

  das leuk, behalve het sprookjesboek had je ook nog tv-series die leuk waren voor de kleintjes. zo was de fabeltjeskrant ook een hit onder de kleine kids totdat de gesubsidieerde onnozelen van de novib het nodig achtten om middels dit programma de jeugd alsvast te gaan wennen aan de multicult.
  overigens is er in het haagse bos nog een grote plas water. daar kwam op een moment een nieuwe kikker. hij keek om zich heen en constateerde dat het hem daar wel zou kunnen bevallen.
  hij ging een stukje zwemmen en kwam een dikke vette kikker tegen die languit op het gras lag.
  de nieuwe kikker vroeg…..zeg kikker, ik ben nieuw en wil hier komen wonen. kan jij me zeggen hoe het leven hier is?
  ach, antwoordde de dikke kikker, schoon water, genoeg te eten en elke dag plompie in en plompie uit.
  tevreden zwom de nieuwe kikker verder en even verderop zag hij tot zijn aangename verrassing nog een dikke kikker in het gras liggen.
  zeg kikker, vroeg de nieuwe kikker, kan je mij vertellen hoe het hier toeven is?
  ach, zei de andere dikke kikker, schoon water, genoeg te eten en elke dag plompie in en plompie uit.
  geheel tevreden zwom de nieuwe kikker verder, vast overtuigd dat hij de juiste plek gevonden had.
  even verderop zag hij een heel mager en zielig kikkertje op het gras zitten. hij zwom erheen en vroeg
  …zeg kikkertje, ik ben nieuw maar heb van verschillende dikke kikkers gehoord dat het hier goed toeven is, men is tevreden over het schone water, genoeg te eten en elke dag plompie in en plompie uit, hoe kan het nou zo zijn dat jij zo schriel en zielig bent?
  awel, antwoordde het kikkertje, ik ben plompie.

 5. punt komma zei:

  Op dit moment is boswachter JP bij P&W,,,,,,,

  Ik ben iemand die tot op het laatst blijft hollen,,tegen de wind in,,een doorzetter,,,,hoor ik hem ratelen,,,,genoeg om de tv uit-te-zetten en te stoppen met deze reactie,,,,,voordat die straks verwijdert wordt,,,
  Cleopatra Oranjes,,,,Twee verloren gegane rijken,,,,,,en die klojo uit Zeeland nu op tv,,,dat Michiel de Ruyter hem moge vervloeken,,net als ik.

 6. wim3 zei:

  Ik zou willen voorstellen om alle namen te publiceren van degenen die de kliek van de zogenaamde oranjes in stand houdt. Bijv.: de 2e Kamer met vermelding van de oranje-aanhangers, de 1e Kamer.: idem, De RVD: idem, de kliek rond het zogenaamde hof,de hoofdredacteuren van alle kranten die geen kwaad woord over de zogenaamd oranjes willen publiceren, de politieke partijen: met naam en toenaam, de omroepen, radio en TV met al hun zogenaamde oranje roeptoeters, enz. enz.
  Bovendien zou er een lijst gemaakt kunnen worden van mensen die het republikeinse gedachtengoed zijn toegedaan, met naam, kan ook anoniem als men bang is, maar wel vermelding van woonplaats. Die lijst kan elk moment aangevuld worden. Er dient dan wel wat mailing gedaan te worden en het aansporen van familieleden, vrienden, kennissen enz. om de lijst te ondertekenen.
  Maar ik geef mijn suggestie graag voor een betere.

Comments are closed.