Tempora mutantur deel 1

Ja, lezers dat is even schrikken, Geennieuws in een oude taal, namelijk het Latijn. maar het valt mee. Een van de redacteuren zag gisteren dat dit artikel nummer  2001 wordt in een serie van niet aflatende soms cynische maar altijd gemeende kritiek op zaken die ons allen raken en dat hebben wij dus met wisselend succes nu 2000 maal  sinds 2007 gedaan. Dit betekent dat er nog veel werk te verrichten valt, want in tegenstelling tot de aanhef van dit artikel dat in zijn geheel moet luiden “Tempora mutant , nos et mutantur in illis ” = Tijden veranderen en wij veranderen met hen, is er weinig of niets veranderd in ons land, tenzij u de steeds grotere Haagse chaos als een verandering wilt zien. Daarom plaatsen wij vandaag achter elkaar 2 artikelen,  een uit de huidige Mark Rutte periode. en een uit de tijd van onze “onvolprezen” Jan Peter Balenende, beide “vers” geschreven door lezers .En om het leven toch nog wat luchtig te maken, krijgt u van deze JPB in een apart artikel zijn meest bekende uitspraken op een rij, zodat als u aangehouden wordt voor een snelheidscontrole, uw belastingen niet op tijd betaalt, of de overheid u op een andere wijze op de huid zit, u ten allen tijde het juiste antwoord weet te geven.  Een plezierige zondag !

Geachte heer Rutte,

Ik stuur deze mail maar via de vvdvoorlichting@tweedekamer.nl omdat uw emailadres blijkbaar niet bestaat. 

 Met grote verbazing heb ik het debat gade geslagen over o.a. de financiele hulp die ‘men’ graag wil geven aan een land dat al decennia lang een eigen(wijze) koers gevaren heeft en dat niet voor rede vatbaar blijkt te zijn om hierin enige verandering aan te brengen.

 Is u het spreekwoord ‘de kruik gaat zolang te water tot die barst’ bekend? Ik mag het hopen want ik heb een angstig voorgevoel dat straks de geest uit de fles komt en zich niet meer hierin laat terugstoppen. De Nederlander is lankmoedig, hij/zij protesteert misschien even en gaat dan weer over tot de orde van de dag. Maar, geachte heer Rutte, hierin blijkt langzaam maar zeker enige verandering te komen.

 Er wordt met vele miljarden gesmeten, geld wordt in (veelal) bodemloze putten gestopt en anderen op deze planeet hebben daardoor een onbezorgd leventje. De vele berichten over de misstanden op elk nivo komen ook tot de gemiddelde landgenoot. Denkt u eens aan de geldsmijterij bij de EU (salarissen, vergoedingen, projecten etc.), denkt u eens aan de VN (een organisatie die eigenlijk o.a. wegens geldverspilling (corruptie) reeds lang opgeheven zou moeten worden), denkt u eens dichtbij aan de subsidies en ontwikkelingssamenwerking. In totaal gaan hier vele tientallen miljarden euro’s om, geachte heer Rutte. Als ik het weet, dan weet u het ook!

 Er zijn in het Huis der Democratie (aan het Rode Plein in Den Haag) mensen die menen op- en aanmerkingen te mogen maken over anderen. Als ik ventje Pechtold hoor praten en de afschuw op zijn gelaat zie als hij (zonder dit bij naam te noemen, de lafaard) het heeft over de PVV en/of haar leider, de heer Geert Wilders, dan bekruipt mij een gevoel van afschuw. Uitgerekend dit ventje is een toonbeeld van ‘one-issue’, nl. het demoniseren van de heer Wilders. Ventje Pechtold ‘vergeet’ blijkbaar wat hij eens gedaan heeft als wethoudertje in Leiden, welke kwalijke rol hij gespeeld heeft bij een grondtransactie aldaar. Hij heeft op zeer laakbare wijze de transactie ‘begeleid’ door ineens aan te komen met een rapport dat aan zou tonen dat het hier om ‘vervuilde’ grond zou gaan om daarmee de verkoopprijs neerwaarts bij te stellen. Een test van een ander objectief laboratorium wees uit dat de vermeende vervuiling niet aanwezig was, doch ventje Pechtold (gelijk zal hij krijgen!) drukte door en veroorzaakte daardoor bij de verkoper een hartaanval, waaraan deze man is overleden. Ik schrijf u dit zodat u ook kennis draagt van deze ‘fout’ van onze Alexander, het ventje dat vaak als topdebater wordt neergezet in een bepaalde ‘gekleurde’ hoek. Ventje Pechtold is daarna volgens de bekende formule ‘weggepromoveerd’ tot burgemeester van Wageningen, de stad waarin anarchisten zich veilig voelden en daar zelfs een ‘vrijstaat’ hadden opgericht. De stad, waarin de Volkertjes van der Graaf uitstekend gedijen! De stad, die dit soort lieden ook ruim met subsidies voorzag. De stad, die eigenlijk bang was voor dit tuig. In die stad voelde ventje Pechtold zich bovenwel op zijn gemak. 

Dan zag ik ook nog Emile Roemers, een man die het niet kon verdragen dat er (terechte) opmerkingen geplaatst werden richting de partij van Job Cohen. Deze partij is er inderdaad verantwoordelijk voor dat er zoveel ‘nieuwe landgenoten’ (vaak zonder enige ervaring of opleiding) naar hier kwamen om zich tegoed te doen aan al het lekkers dat deze socialisten voor hen in petto hadden. En van de hardwerkende, nette Nederlander werd verwacht dat die zijn mond zou houden. U kunt Emile adviseren eens terug te gaan in de historie van zijn partij, toen Jan Marijnisse (Maoïst) de leiding stevig in handen had en de partij ‘Socialistiese Partij’ heette. Emile moet eens goed lezen wat Jan cs. toen schreven over de ‘nieuwkomers’. Het zal hem verbazen, werkelijk waar!

Leest u zelf even met mij mee: In 1983 publiceerde de SP het rapport Gastarbeid en kapitaal, waarin de rol van gastarbeiders binnen de klassenstrijd uiteen wordt gezet. Conclusie van het rapport was dat opeenvolgende kabinetten hebben nagelaten een duidelijk immigratiebeleid te voeren ten aanzien van gastarbeiders en ‘het kapitaal’ geen strobreed in de weg hebben gelegd bij hun ‘manipulaties’ met gastarbeiders. Dit leidde volgens de SP enerzijds tot slechte woon- en werkomstandigheden en aanpassingsproblemen voor immigranten en anderzijds tot onbegrip richting nieuwkomers bij autochtone Nederlanders.

Bij ons onderzoek zijn wij al vrij snel tot de konklusie gekomen dat de problemen vooral groot worden bij die mensen die van het platteland komen, de islamitiese godsdienst belijden en zich waarschijnlijk daardoor moeilijk kunnen aanpassen aan de werk- en leefgewoonten van ons land. Wij vinden die mensen hoofdzakelijk bij de uit Turkije en Marokko afkomstige gastarbeiders en hun gezinnen. De achterstand in ontwikkeling ten opzichte van ons land en de konsekwente opvattingen die zij over hun (islamitiese) geloof hebben, maken dat zij hoegenaamd kansloos in onze maatschappij staan. 

De SP was met name bang dat het bestaan van gastarbeiders ‘het kapitaal’ de mogelijkheid gaf via een verdeel-en-heers-principe arbeiders af te houden van “de strijd die zij werkelijk moeten voeren”. Als oplossing stelde de SP voor dat gastarbeiders een keuze moesten maken; in Nederland blijven of remigreren naar het geboorteland. Buitenlanders die kiezen voor een toekomst in Nederland dienen binnen enkele jaren de Nederlandse nationaliteit aan te nemen.

Zij zullen ook speciale kursussen moeten krijgen, waarbij voorrang zal moeten hebben de Nederlandse taal en vervolgens Nederlandse zeden en gewoonten. In ieder geval zullen zij, zoals een gemiddelde Nederlander ook, op de hoogte moeten zijn met wat hun rechten en plichten zijn. 

Voor gastarbeiders die naar het land van herkomst terugkeren, moet een dusdanige regeling worden getroffen dat het mogelijk wordt om in eigen land weer een bestaan op te bouwen.

De SP dacht daarbij aan een premie van 75.000 gulden en terugbetaling van een deel van de sociale lasten, al naar gelang reeds ontvangen uitkeringen, en begeleiding bij terugkeer. De brochure veroorzaakte een storm aan kritiek, onder andere van het communistische dagblad De Waarheid en partijen als CPN en PSP, maar ook van CDA, VVD en socioloog Piet Vroon De SP werd ervan beschuldigd op jacht te zijn naar Janmaat-stemmers en termen als kryptonfascisten waren niet van de lucht. De premie van 75.000 gulden kreeg het negatieve predicaat ‘oprotpremie’. De ophef rond de brochure zou er volgens de latere partijsecretaris Tiny Kox voor hebben gezorgd dat de doorbraak van de SP naar de Tweede Kamer jaren vertraging opliep. De negatieve reacties leidden ertoe dat de partij het onderwerp vanaf 1985 meed.[Later, vooral na de opkomst van Pim Fortuyn in 2001, zou Jan Marijnissen aan het rapport refereren als ‘bewijs’ dat de SP het ‘integratieprobleem’ al vroeg had erkend.

Ook Jolande Sap is zo betrokken bij alles (wat geld oplevert!) U kunt Jolande voorhouden dat zij eens kritiek moet leveren op haar voorgangster, Femke Halsema. Die heeft -samen met haar vriend Robert Oey- geld misbruikt voor het maken van een anti-Wilders film. Het geld was oorspronkelijk bedoeld voor Haiti. Voor Jolande geldt het gezegde ‘wie kaatst kan de bal verwachten!’

En dan vraag ik uw aandacht voor de PvdA, een partij die ook wel met andere uitdrukkingen (terecht) wordt aangeduid waarbij de naam Arbeid een verzinsel is geworden. Hooguit kan er gesproken worden over Arbeidonwilligen, dat kan en dat past beter bij deze partij! Deze van oorsprong (populistische) volkspartij heeft decennia lang haar ogen en oren dicht gehouden voor de terechte kritiek vanuit de achterban. Deze partij ervaarde ‘ineens’ dat het kiezersvolk zich van haar afwendde zodat men zich gedwongen voelde om vanuit ‘elders’ nieuwe stemmers binnen te halen. En wat doe je dan? Je zet de grenzen open, vraagt niet naar het hoe of waarom, je faciliteert een nieuwe ‘religie’, je staat toe dat er megamoskeeën gebouwd worden, je zorgt goed voor deze nieuwe medelanders en begeleidt ze zelfs als ze op vakantie naar hun echte thuislanden gaan. Geen zee gaat hierbij te hoog, geen kosten zijn teveel! De Nederlander heeft -natuurlijk- altijd begrip en is zeer gastvrij. Dat was zo, dat is niet meer zo! In het buitenland heeft Job een tipje van zijn vieze sluier (kopvod?) gelicht door te stellen dat ‘Nederland niet goed is omgesprongen met migratie. Mensen zijn boos omdat ze vinden dat migranten beter worden behandeldNederland? Job bedoelt zijn eigen partij natuurlijk! Nu niet ineens generaliseren, dat wilde hij ook niet dat anderen dit doen, dus ook zelf niet doen! Hij zei ook dat immigranten beperkte burgerrechten zouden moeten krijgen. Waarschijnlijk bedoelt hij het inperken van de zogenaamde sociale rechten, bijvoorbeeld het recht op sociale voorzieningen? Zijn voorganger Woutertje Bos drong al eens aan op maatregelen in die richting want hij wilde dat immigranten pas gaandeweg alle burgerrechten krijgen. En nu begint Job weer te leuteren tegen de PVV en de heer Wilders? Zit er dan werkelijk niets tussen zijn oren? Is het volkomen leeg en hol daar?

 Heer Rutte, ik benijd u niet. Het zijn moeilijke tijden en u zult nog het nodige te stellen krijgen met bepaalde ‘eenzijdig democratisch’ ingestelde dames en heren in de kleuterzaal, die Tweede Kamer heet. Maar, vergeet u niet dat dit land (ook uw land!) zelf veel, heel veel geld nodig heeft om aan de recessie het hoofd te bieden. Vergeet u niet dat veel landgenoten de dupe zijn geworden van onfatsoenlijk gedrag van banken en verzekeringsmaatschappijen, waar de bonuscultuur nu eenmaal belangrijker was dan de zorg voor de samenleving. Het is een schande dat dezelfde instellingen hun handje ophouden en daarna weer opnieuw kunnen beginnen met hun graai- en snaaigedrag!

 Ik wilde u dit graag laten weten in de (stille) hoop dat er iets echt gedaan wordt aan de nare situatie waarin velen hier te lande verkeren. Dat u goed beseft dat elke euro aan andere landen een verloren euro is en –vooral- dat uw eerlijke, hardwerkende en oprechte landgenoten het beslist niet accepteren als zij wederom beduveld blijken te worden. Dan zijn de rapen pas echt gaar, onthoudt u dat!

Hoogachtend,

Een zeer betrokken landgenoot!


5 Reacties

 1. ineke zei:

  antwoord:

  namens mark rutte dank voor uw schrijven.

  wij zullen er voor zorg dragen dat uw epistel onder zijn aandacht komt.

  hoogachtend,

  VVD

 2. Tiemen zei:

  In 1983 had Marijnissen de SP nog niet stevig in handen. Later slaagde hij erin de partij van haar maoïstische karakter te ontdoen. Met uitzondering van zijn werkkamer dan, waar een staatsieportret van de Grote Roerganger dominant aanwezig was.
  😈

 3. ineke zei:

  lieve betrokken landgenoot,

  – u weet inmiddels, wij zijn er puur voor de bevolking van NL –

  ik sluit af met een hartelijke groet aan u en de uwen – mark rutte, uw minister president –

  noot van de redactie : voor de gehele reactie van “Ineke” lees het artikel “Mark Rutte antwoordt”
  Ineke bedankt

Comments are closed.