2 miljard Euro fraude bij de EU

Dat de vrouwen en mannen bij de EU het er ruim van nemen, immers er is niemand die ze op de vingers tikt voor fouten, is u bekend. Het zijn uiteindelijk net mensen die Brusselse politici en kun je dus eenmaal comfortabel in je Brusselse of Staatsburgse stoel achteruit geleund god’s water over god’s akker laten vloeien, of zo u wilt met Euro’s strooien, zonder eens te bekijken waar deze centen naar toe gaan EN …. of de uitgedeelde centjes wel een legitiem doel hebben.

De EU is niet zo vlot met de publiceren van fraude verhalen, gemiddeld lopen ze een jaartje of 2 achter, maar dan nog, wat maakt  het immers uit ? Niemand die na wat initieël ach en oh geroep daar verder moeilijk over doet, en zou dit al het geval zijn, dan kun je naar goede politieke usance immers altijd nog zeggen dat je het vergeten bent, de commissie die je moet assisteren zijn werk niet goed gedaan heeft, of je ambtenaren je niet goed hebben ingelicht.

Hier volgt een staatje van de EU waakhond OLAF, dat is zeg maar de rekenkmaer van de EU die fraude moet opsporen, onderzoeken en als het inmiddels niet veel te laat is, moet trachten of zij nog wat van het door fraude of onoplettendheid verdwenen geld kunnen terugvorderen.

*****De in 2009 gemelde onregelmatigheden en verdenkingen van fraude per sector

Eigen middelen: Het aantal gerapporteerde onregelmatigheden is in 2009 ten opzichte van 2008 met 23% gedaald, en het geraamde bedrag dat daarmee gemoeid is, is met 8,5% gedaald. Verdenkingen van fraude maakten 19% uit van alle gerapporteerde onregelmatigheden op het gebied van de eigen middelen, oftewel ongeveer 99 miljoen euro.

Landbouw: Het aantal gerapporteerde onregelmatigheden is in 2009 met 43% gestegen. Het betrokken bedrag wordt geraamd op 125 miljoen euro. Voor 0,03% van alle in 2009 aan de landbouw toegewezen middelen wordt fraude niet uitgesloten. De toename van het aantal gerapporteerde onregelmatigheden kan in verband worden gebracht met de invoering van het beheerssysteem voor onregelmatigheden (IMS – Irregularity Management System), waarmee meer gebruikers dan voorheen mogelijke problemen aan het licht kunnen brengen.

Cohesiebeleid: Het aantal gerapporteerde onregelmatigheden is in 2009 met 23% gestegen. Het betrokken bedrag wordt geraamd op 1,22 miljard euro. Voor 0,23% van alle in 2009 toegewezen middelen wordt fraude niet uitgesloten. De toename van het aantal gerapporteerde onregelmatigheden in 2009 ten opzichte van 2008 kan grotendeels worden verklaard door een toename van het aantal controles en audits, nu de programmeringsperiode 2000-2006 wordt afgesloten.

Pre-toetredingssteun: Het aantal onregelmatigheden dat is gerapporteerd door de 14 landen die pretoetredingssteun ontvangen, is in 2009 met 35% toegenomen. Het betrokken bedrag wordt geraamd op 117 miljoen euro. Voor 0,38% van alle in 2009 voor pretoetredingssteun toegewezen middelen wordt fraude niet uitgesloten. De hoeveelheid terug te vorderen middelen is aanzienlijk toegenomen (+135%), waarbij het door de EU gefinancierde programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten, SAPARD, verantwoordelijk was voor het grootste deel van dit percentage.

Directe uitgaven: Het aantal gerapporteerde onregelmatigheden is in 2009 met 24% gedaald. Het bedrag dat door onregelmatigheden is getroffen wordt geraamd op 27,5 miljoen euro, waarvan ongeveer 1,5 miljoen euro verband houdt met gevallen van verdenking van fraude. De Commissie heeft tot dusverre 15,5 miljoen euro van de ten onrechte uitgekeerde bedragen teruggevorderd.******

U ziet dus dat de stijgingen in fraude schommelen tussen de 20 en 40 % en met enige zekerheid is aan te nemen dat wij in 2011 praten of 2 miljard Euro die gewoon verdampd zijn. Geeft verder niets, want wat je kwijt bent compenseer je met wat extra verhogingen, zodat de boeken aan het einde van het jaar weer kloppen.

En een troost, deze hardwerkende mensen ( morgen gaan ze in den Haag weer 6 weken luieren op een andere plek dan het Binnenhof),en ze doen het allemaal voor U, de burger, want  U verdient niet beter.


6 Reacties

 1. cathy zei:

  Ja, dat gebeurd er als je een ras communist, alias horeca ober aan het hoofd van een dievenbende zet.Daar is Bea een kleine meid bij.

 2. Tom Couzy zei:

  Tja Catty, maar in Bilderberg wordt dat allemaal geregeld. Dat Beatrix en Belgische pedo Étienne Davignon echter een sleutelrol spelen binnen deze club van plunderaars, war mongers en uitzuigersplunderaars, moeten we niet vergeten. ’S-Werelds grootste terroristische organisatie is de Nederlandse Raad van State met Beatrix aan het hoofd als belangrijkste lid van de meest machtige geheime organisatie in de wereld, namelijk de Bilderberg Groep en haar ongrondwettelijke samenspanning met buitenlandse mogendheden. Deze terroristen verkochten Nederland aan de EU tegen de wil van de bevolking.Van mij mag de EU frauderen tot ze een ons wegen als Nederland er eerst maar weer eens uitgestapt is en een eigen munt heeft,volgens V.O.C. mentaliteit.

 3. check zei:

  Sinds het bestaan van de EU zijn het kampioen oplichters m.n. de zuidelijke landen die de boel tillen. Kan je me herinneren dat decennia lang geleden Portugal, Spanje , Italië en Griekenland toe waren getreden. Toen begon het grote oplichters spel al met melk quota , olijf olie en niet te vergeten krenten uit Griekenland. Toen men eindelijke na jaren eens begon met een heel klein beetje controle, ik denk per ongeluk en nadien heeft men consequent de andere kant uitgekeken, bleek dat b.v. Griekenland 3 x de jaarlijkse productie van krenten claimde. Dat was al jaren aan de gang. Zo ook Italië die ineens meer koeien had dan NL , terwijl men daar over het algemeen alleen maar geitenmelk dronk. Zoals gebruikelijk , hoe bestaat het of toch niet, is Nedrigland het braafste jongetje in de klas. Ach Ab Melkert , je weet wel die boef die Pim Fortuyn heeft laten vermoorden. heeft een keer uit het Europese sociale Fonds , werkelozen, de zgn Melkert banen, gefinancierd en dat kwam gelijk aan het licht , waarna er een 350 miljoen moest worden terugbetaald. En die smeerlap maar op zijn borst kloppen met zijn Melkert banen.

 4. harrie zei:

  @check
  mooi lijstje oplichters. kan je frankrijk ook nog wel aan toevoegen gezien ze jarenlang goedkope algerijnse wijn als bordeaux hebben verkocht en stevig verdiend hebben aan de exportsubsidies.
  had persoonlijk die melkert ook wel eens op zijn borst willen kloppen, uiteraard met een voorhamer maar wat bleek, in een artikel in het blad weekend dat verscheen ten tijde van het huwelijk van vette willem en de pampasnol had melkert in een interview had verteld dat hij zich wekelijks liet afrossen door een ingehuurde sm-kracht. Melkert had mazzel om dat het nieuws van het huwelijk zijn perverse streken overschaduwde en hij er mee wegkwam.
  Bleek overigens ook nog zo te zijn dat zijn streken een publiek geheim in politiek den haag was.
  Zo kennen we er nog wel een paar, kok, lubbers, vredeling, etc etc

 5. Tom Couzy zei:

  Er zijn nog een dozijn aan oplichters aan het lijstje van Check toe te voegen, maaréén moeten we toch even noemen. Gerrit zalm de econoom en commandeur in de in feite niet bestaande orde van oranje en een goed betaalde zeten bij de ABN Amro.
  Waar het financiële berichtgeving betreft weet het ANP zaken buiten het nieuws te houden. Vooral als betrokkenen de werkelijke machtshebbers van ons land zijn. Toen de Koninklijke Shell de boeken had gefingeerd en helemaal niet bleek te beschikken over genoemde voorraden olie en aardgas werd bij monde van Gerrit Zalm – eerder bekend vanwege zijn grote aandeel in het verduisteren, openen, wijzigen en doorsturen naar derden van persoonlijke en zakelijke belastingdocumenten van Edwin de Roy van Zuyderwijn– het volgende bedacht en uitgevoerd. De Nederlandse regering verkocht haar (uw!) aandeel in de Gasunie aan Shell voor 3.2 miljard dollar. Hiermee werden de voorraad tekorten in één klap fors teruggedrongen. Dit geschiedde geheel buiten het gezichtsveld van het parlement en de media.
  Geennieuws berichtte al eens over deze wonder econoom alias oplichter. M.b.t de toetreding van Griekenland zei Gerrit Zalm in meen ik het jaar 2000
  Ik citeer:
  In oktober heb ik namens Nederland het standpunt ingenomen dat wat het begrotingstekort betreft, dat het belangrijkste criterium is voor de overheidsfinanciën, Griekenland voldoet aan de eisen die het verdrag stelt.
  einde citaat.
  Zalm, aards Zwendelaar en profiteur, zit je lekker warm?

Comments are closed.