De toetreding van Griekenland, Gerrit Zalm

Time flies if you are having fun en dat is zeker in de politiek van toepassing. Om toch nog even uw geheugen wat op te frissen tonen wij u hier een brief die wij tegenkwamen bij de zgn. Kamerstukken en laten u gelijk even zien wie de grote voorstander was om Griekenland te laten deelnemen aan de EMU, de Europese Munt Eenheid of korter gezegd de Euro. Je zult zo’n man maar als bankdirecteur hebben en ja hoor dat kan, u wordt op uw wenken bediend.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Griekse regering op 9 maart 2000 een officieel verzoek heeft ingediend om als twaalfde land toe te treden tot de Economische en Monetaire Unie;

constaterende, dat Griekenland op dit moment nog niet voldoet aan de in het Verdrag van Maastricht neergelegde eis van duurzame convergentie;

van oordeel, dat de stabiliteit, de waardevastheid en het maatschappelijke draagvlak voor de euro niet gebaat zijn bij toetreding van een land dat niet aan deze eisen voldoet, en dat precedentwerking in dezen dient te worden vermeden;

verzoekt de regering niet in te stemmen met het per 1 januari 2001 toelaten van Griekenland tot de eurozone,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Haan. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 285 (21501

Dus mijnheer De Haan  CDA was kennelijk al een paar keer op vakantie in Griekenland geweest of had een aantal keren bij de lokale Griek in Lettelbert ( Groningen ) wezen eten, hetgeen hem slecht bevallen was. Maar De Haan zag de dingen zuiver.

Echter u weet hoe e.e.a. afliep en daar kwam opeens ook UW BANKDIRECTEUR ten toneele, een zekere Gerrit Zalm, want wat zei dit financiële wonderkind  ( in de zelfde kamerstukken behandelingen ) :

Minister Zalm:

Voorzitter! Ik kan mij voorstellen dat de heer De Haan vanmorgen niet door mijn betoog overtuigd kon worden. Als je fractievoorzitter een artikel in Het Financieele Dagblad schrijft met de strekking dat Griekenland niet tot de EMU mag toetreden, kun je als minister van Financiën praten als Brugman, maar dan is een normaal fractielid niet meer te overtuigen.

De heer De Haan (CDA):

Ik had die opmerking al verwacht. De zaken kunnen zo bij andere partijen liggen, maar het is ook mogelijk dat een fractievoorzitter bij zijn standpunt een lid van zijn fractie volgt. Dat kan ook nog, hoor!

Minister Zalm:

Zo bedoelde ik het niet eens. Als een positie in een krant is vastgelegd, wordt de discussie überhaupt moeilijk. Er is dan geen sprake meer van een gedachtewisseling waarin je vragen stelt en je eventueel laat overtuigen. Neen, dan is de positie bepaald. Ik heb vanmorgen mijn best gedaan, maar vanwege het artikel in de krant ligt het voor de hand dat dit binnen het bestek van een dag niet meer tot iets kan leiden.

De heer De Haan heeft gemeend een motie te moeten indienen. Ik meen dat dit geen goede zaak is. Ik vind dat wij ook in Europa met gelijke maatstaven landen de maat moeten nemen en niet moeten bekijken of het een groot of klein land is. De prestaties van Griekenland zijn buitengewoon indrukwekkend. In 1993 was er een begrotingstekort van 13% en dat is nu teruggebracht, en dan spreken wij over realisaties en niet over voornemens, tot 1,5%. Dat is qua realisatie een betere situatie dan waarin bijvoorbeeld Italië verkeerde toen het tot de EMU werd toegelaten. Dit gold ook voor de staatsschuld die op een lager niveau ligt dan Italië en België op dat moment hadden. Ook op het gebied van de inflatie is sprake van een imposante ontwikkeling. Van dubbelcijferige inflatie is men terug op het niveau dat aan de toets van de EMU voldoet. Het is dan niet fair dat ik tegen de Grieken moet zeggen, ondanks dat andere landen met minder goede prestaties eerder wel zijn toegelaten, dat het Nederlandse parlement het niet zo prettig vindt dat zij nu al meedoen, omdat zij niet zo’n geweldige traditie hebben en dat zij er dus buiten gelaten worden. Bovendien kan de vraag of de kwestie van de munten op tijd en adequaat is geregeld, geen argument zijn om een land niet tot de EMU toe te laten. Als de heer De Haan een motie had ingediend met als strekking dat chartaal geld in Griekenland een jaar later fysiek moet worden geïntroduceerd, zou die een heel ander karakter hebben dan een motie over het deelnemen aan de EMU en het aannemen van de onverbrekelijk ermee verbonden wisselkoersverhouding, zoals nu is gebeurd.

In oktober heb ik namens Nederland het standpunt ingenomen dat wat het begrotingstekort betreft, dat het belangrijkste criterium is voor de overheidsfinanciën, Griekenland voldoet aan de eisen die het verdrag stelt. Bij mijn weten is dat niet bestreden door de CDA-fractie, in die zin dat mij is verteld dat ik dat standpunt niet zou mogen innemen. Ik begrijp deze plotselinge draai dus niet. Kortom, ik ontraad aanvaarding van deze motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, later op de dag over de motie te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

En u weet inmiddels wat de gevolgen zijn. Gerrit Zalm eens op de mat roepen, na de DSN affaire en een tijdje de plantsoenendienst in ?


13 Reacties

 1. cathy zei:

  Die Zalmpje toch, weer zo’n ventje met een gefrustreerde valse scheve glimlach, omdat hij iedere keer weer de boel belazerd, c.q., u en ik.

  Meneer heeft iedereen belazerd, EU, ABN, Fortis, U en mij en nog vele andere zaken, die ik hier niet zal noemen, krijgt een eredoctoraatje omdat hij zo goed de boel belazeren kan en blijft maar doorgaan.

  Zelfs in Italie zou hij levenslang gekregen hebben, maar in Nederland, kan hij gewoon weer even doorgaan met een salarisje van 7 ton en ++.

  In elk land ander in Europa zitten dit soort mensen achter de tralies, alleen hier niet, krijgen weer een ander baantje in de politiek.

  Weer de hand van Bea die niet haar dukaten uit kan poepen zonder deze afvegers.

  Er is er maar een de baas en niemand doet iets.

  Wat een diep gezonken land.

 2. henk zei:

  medelezers ik ben niet de taartgooier op de foto, maar wat was ik het graag geweest. Eerst huichelen bij de DSB, Griekenland was geweldig en nu lekker in de luwtje weer andere streken bedenken, want de schoorsteen moet bij gerrit roken als de ABNAMRO verkocht gaat worden BONUS !

  henk/paris

 3. Meneer Storm zei:

  Zag vanavond uitgesproken vara en daarin R.Plasterk. Hij blijft maar volhouden dat als we geen geld meer pompen in die failliete Griekse boedel, dat slecht voor onze economie is. Daar snap ik gaan barst van. Failliet is failliet, daar ga je toch geen geld meer in pompen, dan is je geld toch definitief weg, of zie ik dat verkeerd??

  noot redactie : ook gezien en wat mij het meest opviel waren de “verwijten ” aan”de regering, waar hij zelf deel van uit maakte. En dat bewijst eens en temeer de hypocritie van politici

 4. wim3 zei:

  En dan te bedenken dat deze non-valeur 1 miljoen euries per jaar verdient afgezien van zijn andere toeslagen en bonussen. Kruipen, slijmen en glibberen, bij Wellink, bij de DSB-bank, bij de rovershoofdvrouw die groot-aandeelhoudster is van deze bank, dat is Zalmpje wel toevertrouwd. En toch blijft hij er uitzien als een magazijnbediende.

 5. Bataaf zei:

  De burgers zagen het al mijlenver aankomen,maar onze wakkere Zalm liet zich gewillig weer een oor aannaaien

 6. Meneer Storm zei:

  @Wim3: Is dat echt zo dat G.Zalm 1 miljoen euro per jaar opstrijkt…???
  Waar is die info te vinden, of is dat soms ook een staatsgeheim?
  Dan nog dit: heeft iemand de DVD “INSIDE JOB” al eens gezien?
  Ik kreeg ‘m afgelopen weekend kado, heb drie kwartier gekeken en heb ‘m daarna uit m’n speler gehaald. Zwendelpraktijken in het groot en de heren komen er zonder kleerscheuren mee weg. Let wel: ik heb die film niet uitgekeken. De details werden mij te technisch. Eerlijk, je kunt geen krant opslaan of de tv aanzetten, het net op gaan, iedere keer is het raak, ik word in ieder geval steeds kwader en dan in het bizonder op degenen in dit land die maar ZEIKEN over bezuinigingen en aan de andere kant wagonladingen belastinggeld gewoon WEGGOOIEN.
  Laten we dat bij de eventuele volgende Kamerverkiezingen niet vergeten!

 7. w zei:

  Wat Zalm betreft en met hem velen kan omdat in Nederland simpelweg klasse justitie functioneert . Wanneer men een functie heeft zoals bij de DSB bank dan dient men de producten te kunnen en men is dus mede verantwoordelijk hiervoor.
  Ook in het geval van Hirsi Bhier heeft de hele Nederlandse politiek maar ook justitie boter op het hoofd feit was en is ;dat ze geen A status had en geen politieke vluchteling was. Bij de bijstandsmoeder dan wel de werkloze bouwvakker komt onmiddellijk artikel 251 Wetboek van Koophandel om de hoek.[ verzwijging ter goeder dan wel ter kwader trouw] hier verspeelt men dan de vermeende rechten cq aanspraak op.
  Sancties hiertegen zijn dan normaal.
  We leven in een land waar de burgemeester een kopje koffie declareert voor 7/8 Euro, hierop aangesproken wordt dit afgedaan citaat:: moeten de regels maar duidelijk zijn.
  We leven in een land waar door de politiek bedreven door de VVD en CDA en gedoogt door vrijwel de rest een groep mensen hierdoor direct aanwijsbaar 12 jaar eerder sterft zie hiervoor rapport Alberda Ginjaar. Ook hier is de zwijgende meerderheid debet aan. Feitelijkheden over belastingen en subsidies geven aan het gemis in onze samenleving van een menswaardig bestaan voor velen.
  Nederland het land met de meeste generaals binnen de Navo in verhouding. Wel subsidie op een zwemvijver in de tuin.

 8. wim3 zei:

  @Meneer Storm.
  Het basissalaris van Gerritje Zalm bedraagt 750.000 euro, daarbij ontvangt hij nog het een en ander waardoor zijn “salaris” om en nabij de EEN MILJOEN euro uitkomt. Lees onderstaand bericht:

  DEN HAAG – Gerrit Zalm incasseert als topman van ‘staatsbank’ ABN Amro-Fortis een jaarsalaris van 750.000 euro, vijf keer het inkomen van minister-president Balkenende. Daarboven krijgt de oud-VVD-minister van Financiën een ton bonus voor elke miljard euro die de bank aan winst oplevert bij doorverkoop in of na 2011. De bonus bedraagt maximaal een half jaarsalaris.

  SP-Kamerlid Agnes Kant noemt de beloning ‘onacceptabel’. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders vindt het salaris ‘belachelijk’ hoog. De andere politieke partijen hebben geen moeite met Zalms salaris.

  Zalm is door minister Bos benoemd als nieuwe topman van ABN Amro-Fortis. Daarvoor heeft Bos hem weg moeten halen bij DSB Bank, waar Zalm financieel topman is. Zalm verdiende daar net zo veel, maar werkte er een dag minder. (GPD)

 9. Meneer Storm zei:

  Dank Wim3 voor de info. Moet oude info zijn, uit de tijd dat Agnes nog op het pluche zat. (ook zo’n moslimvriendje, zij ging helemaal door het lint tijdens één van de laatste tv-debatten waar Geert Wilders en nog een paar politiek correcten aan dezelfde tafel zaten, datum en plaats ben ik kwijt)

 10. Wilma zei:

  Ja erg he, hoe het volk door bea’s , Haagse lakeien besodemietert wordt, uit welke partij ze ook komen. Nu staat de vvd wel voor dezelfde hebzucht,geld, handel, economie als waar de van amsbergen van bevangen zijn.Kijk maar eens wat uit de vvd voort gekomen is de nijpels,zalm,wiegel, niet dat dat bij al die andere partijen veel beter is, wat uit dat Haagse smurfendom tevoorschijn komt, zijn de lakeien van bea de hebzuchtige,die haar geld,wapen,en drugshandel in goede banen moeten leiden. Deze zogenaamde volksvertegenwoordigers zijn bea’s trouwgezworen lakeien. Wij staan erbij, kijken er naar, en kunnen hier niet veel tegen doen,en afwachten tot het volk wakker wordt,snel hoop ik.

 11. check zei:

  Het einde van de euro nadert snel nu deelstaten van Spanje failliet zijn of dreigen te gaan> Zapatero de rooie hufter wil het voor andere bedekken en onder de mat vegen, maar Spanje is ()bijna) failliet

  Socialisten kwaad over ‘hooligan’-actie PP

  MADRID – (Else Beekman) De Spaanse regerende socialistische partij heeft maandag woedend gereageerd op de beschuldigingen van de oppositiepartij Partido Popular inzake de schulden van de autonome deelstaten. Maandag kwam de PP naar buiten met een bericht dat de regio Castilla-La Mancha, waar de PSOE na de verkiezingen van 2 weken geleden het bestuurdersstokje aan de PP moet overdragen, ‘volledig failliet’ zou zijn en ook niet meer in staat om de salarissen van de daar aanwezige ambtenaren van deze maand nog te betalen.

  Dat was niet het enige, ook zouden de bestuurders van de regio onbetaalde facturen hebben vernietigd om zo de bewijsvoering rond de financiën te bemoeilijken. Woordvoerders van de huidige socialistische, centrale regering reageerden furieus en beschuldigen nu de PP van ‘hooliganisme’ vanwege het blootleggen van de hachelijke staat waarin de financiën van de regio’s onder voormalig PSOE-bestuur zich zouden bevinden.

  ‘De Partido Popular heeft een serieuze vorm van institutionele disloyaliteit laten zien door de betrouwbaarheid van de Spaanse rekeningen en regio-balansen ter discussie te stellen’, aldus Marcelino Iglesias, afgevaardigde van de PSOE tegen de pers.

  Tijdens een vergadering tussen hooggeplaatste partijleden van de PSOE, uitte premier Zapatero zijn bezorgdheid over het mogelijke effect dat de beschuldigingen van de PP kunnen hebben op de financiële markten, die als het om Spanje gaat toch al niet zo stabiel zijn.

 12. harrie zei:

  @check
  beetje zoals hier. kereltje met het figuur van een getailleerde tuinslang valt over het feit dat de commissie stiekum, hoe is het mogelijk in een democratisch land, heeft gelekt maar stapt over het feit heen dat vette willem, ingefluisterd door de baas van de belastingdienst, aparte financiele zaakjes regelt.
  lees ook met stijgende verbazing jouw stukken over de situatie in spanje en kan me toch ook niet geheel losmaken van de gedachte dat het daar hevig stinkt.
  vraag me af wat voor partij die pp nou is, zou je dat een rechtse partij kunnen noemen en, zouden ze bij verkiezingen enige kans maken.

 13. check zei:

  @ Maat Harrie,
  De pp is een rechtse partij iets minder slecht dan de rooien. Die hebben nu in veel Gemeenten en ook autonomie gewonnn. Volgend jaar staatsverkiezingen en hoop dat ook de PP wint. Naar beste vrind, het is allemaal een pot nat waar ook ter wereld. Het hele systeem is ausradiert achterhaald vol met corrupt geboefte. Overboord ermee weg met alle maffiosi van politieke oplichters en zakkenvullers. Gewoon een N.V. Staat , tering naar de nering zetten m.n. niet meer uitgeven wat erin komt. Parasieten uit het buitenland weren en de deur wijzen, iedereen m.n. de pakhuizen vol met ambtenaren eens goed aan het werk zetten, is het probleem van de vergrijzing ook gelijk opgelost.
  Weet je Harrie, zou ze elke dag tig keer de stormbaan op het Toepad de MRNS kazerne in Rotterdam overjagen om eens goed conditie voor die lui en vooral zweet
  te kweken. Speed marsjes elke dag van 60 km met bepakking om meet te beginnen.

  Die von Amsberg laat ik vanaf Hoek van Holland elke dag een rug crawl doen naar Basel op en neer. Wie zinkt valt af ………

Comments are closed.