Marokkaanse overheid houdt haar migranten in de gaten

Niet aleen de Turkse regering houdt haar geëmigreerde burgers streng in de gaten, maar zoals uit een zojuist in Spanje bekend gemaakt rapport, wil de Marokkaanse koning en zijn regering ook graag precies weten wat zijn onderdanen in het buitenland doen.

 

 

 

 

 

 

Het hoofd van de Spaanse binnenlandse veiligheidsdienst , Felix Sanz Roldán, heeft middels een door zijn dienst vervaardigd rapport bekend gemaakt dat er in Spanje bezorgdheid heerst over het feit dat er duidelijke signalen zijn, waaruit blijkt dat de Marokkaanse overheid een strenge controle tracht uit te oefenen  op haar burgers die geëmigreerd zijn naar Spanje ( 750.000 ) en ons land.

Middels de islam worden de Marokkaanse migranten in feite “gedwongen” de controle van hun vaderland te ondergaan, want de islam bindt en dat argument is leidend in de methodiek waarop Mohammed en de zijnen menen hun  invloed op de migranten te vergroten, De reden om de ruim 2 miljoen Marokkaanse migranten te blijven volgen en te beïmvloeden ligt voornamelijk in de vrees die Rabat heeft, dat deze migranten zich wel eens tegen het Marokkaanse regime zouden kunen keren of door hun meer liberale levenswijze buiten hun vaderland, achtergebleven familieleden aan zouden kunnen zetten tot het protesteren tegen het huidige regime. Dit niet in de laatste plaats ingegeven door de  verschillende “Arabische voorjaars bewegingen”.

Door middel van o.a. ruime subsidies middels de Hassan II  Fondation aan Marokkaanse instellingen in het buitenland en met name aan sterk op de Marokkaanse bevolking gerichte moskeën, wordt getracht de Marokkaan zijn oude cultuur te laten behouden en niet te integreren, daar dit een verwijdering zou betekenen van de Marokkaanse tradities en levensgewoonten.  Uiteraard vormt het islamitisch geloof een sterk en vaak gebruikt argument.

Dat deze bemoeizucht van de Marokkaanse overheid haaks staat op de pogingen in Europese landen, de migranten te laten integreren is duidelijk en werkt dit  zelfs contraproductief. Marokko is de mening toegedaan, dat ondanks het feit dat indien  haar burgers zijn geëmigreerd deze burgers in eerste instantie Marokkaan dienen te blijven en niet de normen en waarden moet overnemen van hun nieuwe vaderland. Dit is mede een verklaring voor het feit dat de Marokkaanse nationaliteit niet opgegeven mag worden ten gunste van de nationaliteit van het nieuwe vaderland.

De AIVD ? Sorry die is met recess !


5 Reacties

 1. Ed Zuiderwijk zei:

  Met andere woorden: de Marrokaanse overheid ziet haar emigranten als een 5-e colonne (voor ons zowel als voor zichzelf).

  Stel je nu eens voor dat de Nederlandse overheid dat zou doen met emigranten naar Australie of Canada. Wat zou dat tot gevolg hebben? Grote diplomatieke problemen, emigranten per kerende boot/vliegtuig terug naar het oude land, ambassadeurs uitgezet etc.

  Er was een tijd dat zoiets als een Casus Belli werd gezien. Helaas niet meer, de weekhoofden op het ministerie weten niet eens wat dat is.

  Admiraal de Ruyter keert zich om in zijn graf.

 2. Ger de Vries zei:

  De ongekozen burgemeester van Rotterdam gaat gemiddeld enkele malen per jaar naar zijn thuisland om verslag uit te brengen (?). Maar waarover dan? Gaat dat over het grote succes en verdraagzaamheid van de alhier wonende Marokkanen? Of heeft hij een andere agenda. Tsja, hij zal het zeker niet over de 60% Marokkaanse mislukkelingen hebben die maar niet willen integreren en alleen maar geld kosten, veel geld!

 3. gijs van meeteren zei:

  Het bewijst maar weer eens dat het een illusie is om immigranten te integreren als ze een dubbel paspoort hebben. Twee loyaliteiten kan zelden samen gaan en zeker kan dat niet als landsbelangen botsen met elkaar. Wat als Marokko in oorlog komt en zijn overzeese immigranten nodig heeft als soldaten? Stapje verder. Wat als datzelfde Marokko ooit in oorlog geraakt met Nederland? Of Spanje? Arme verwesterse Marokkaan. Moet hij dan kiezen zoals in de film Sophie’s Choise?

  Alleen linkse warrige geesten piekeren zich suf om wat krom is recht te willen praten. Met de overtuiging van wie doet me wat. Ze komen dan met dubbele paspoorten aanzetten. Want ze willen mensen natuurlijk niet voor het hoofd stoten (lees: ze willen de kool en de geit sparen). En vertellen dat het geen enkel probleem is allemaal. Noch ooit zal worden. Nee, echt niet hoor.

  De ironie van de geschiedenis is heerlijk. Leefde Karel v.h.Reve nog maar om dit tegenwoordige gekkenhuis Nederland te aanschouwen.

 4. Fala zei:

  Vreemd dat het gewone klootjes volk dat al hééééél lang wist. Maar je kunt de politici niets verwijten, wat die hebben nu eenmaal oogkleppen.

 5. Pierre Noir zei:

  Dus de Marokkaanse overheid houdt de eigen achterban in de gaten? Is het heus?
  Helmonders, letten jullie even op! http://tinyurl.com/3jzpkdb
  In dat artikel roept Marcouch(Partij voor de Allahschreeuwers) dat er hard moet worden opgetreden tegen etters. Ik heb sterk de indruk dat onze Ahmed* niet bij die etters en hun onaangepaste verwekkers op bezoek is geweest.Daar istie nl. te laf voor, omdat hij in het verleden al eens voor nestbevuiler werd uitgemaakt door z’n eigen soortgenoten. Tot op heden vragen velen in dit land zich af waar die haat van Marokkanen t.o.v. ons land en zijn autochtone inwoners vandaan komt. Dat is simpel: die komt uit een verzonnen instructieboekje, beter bekend als de koran. Iedereen in Helmond en de rest van Nederland MOET eens snel gaan leren wat de betekenis is van soera 3:151. Dat TUIG is enkel uit op chaos.
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8288
  Weet iedereen ook meteen hoe de problemen aangepakt kunnen worden.
  Handig toch? Kan Nederland weer op de rails gezet worden.
  *Hier is een verre neef van Ahmed M: http://tinyurl.com/cev9ob

Comments are closed.