Filosoferen op zondag

Inspiratie door opleiding, waar of niet waar, ach het is niet zo belangrijk, maar wel interessant zijn de hierna volgende filosofische gedachten van een hoog geplaatste ambtenaar der belastingdienst. Een kijkje in de keuken van de mannen en vrouwen die het niet leuker kunnen maken, maar waar u kunt zien, dat het ook bij de blauwe enveloppen dienst vaak anders toegaat dan u en wij denken.  De beschouwing ontvingen wij gisteren en ter wille van de anonimiteit is de naam van de afzender verwijderd.

 

 Beste ………

De verhalen op de oproep voor een demonstratie komen vanuit linkse groepen, die zo verschrikkelijk partijdig zijn dat hun cijfers mij niet betrouwbaar lijken. Ik heb enige tijd geleden een TV-uitzending gezien waarin een Tweede Kamerlid van de SP optrad. Deze was de ‘belastingdeskundige’ van de fractie. Het ging over belastingontwijking naar het buitenland. Wel, ik heb ook mijn ervaringen op dit punt als oud hogere belastingambtenaar (tot twintig jaar geleden). Later was ik elders werkzaam. Ik vond dat dit kamerlid van de SP gewoonweg veel te weinig van de materie wist maar een groot deel van de bevolking trapt er wel in. Trap dus niet in die verhalen van links, is mijn raad.

Overigens waren de cijfers van de Belastingdienst bij het begin van de grote reorganisatie van 1988 als volgt: onder de Belastingdienst ‘Grote ondernemingen’ (ondernemingen die voldeden aan twee van de drie criteria: met minstens 50 werknemers, 8 miljoen gulden omzet en een bepaald eigen vermogen) zouden dan 1.500 ambtenaren vallen met 93% van de opbrengst aan rijksbelastingen en onder Belastingdienst ‘Ondernemingen’ en Belastingdienst ‘Particulieren’ zo’n 28.500 ambtenaren met 7% van de belastingopbrengsten. ‘Ik zat er toen bovenop’. Wel is het zo dat de opbrengst aan vennootschapsbelasting sterk varieert. Dat heeft met de conjunctuur te maken. Het grootbedrijf zorgt ook voor afdrachten als bijvoorbeeld de extra belastingen op personenauto’s. Als er onterecht veel geld naar het buitenland gaat dan komt dat doordat men binnen de politiek en Belastingdienst veel te eigenwijs is. Veel grote concerns, die als Nederlands gelden, hebben vaak naar verhouding heel weinig activiteiten in Nederland. Verder is een groot deel van de grote beursfondsen de laatste tien jaar op dubieuze wijze in handen van Amerikanen gekomen. Daar is m.i. geen bescherming tegen. Al te vaak ook bevooroordeeld. De lieden die het voor het zeggen hebben bedoel ik daarmee. Zo was het tenminste altijd. Dat vond (en vind) ik zeker frustrerend. Eigen kwalitatief goede mensen werden ook niet goed beoordeeld en niet gewaardeerd. Er werd niet geluisterd, sterker: men zat niet om de juiste informatie vanuit het veld verlegen.

Verder had ik het idee dat de Nederlandse Bank ook niet de voorschriften volgde. Zo werd er duidelijk niet gelet op wat er met ‘leningen’ gebeurde. Men bekeek dat alleen op het punt van al of niet voldoende geldmiddelen in het binnenland. Een enorm groot deel van de overheidsuitgaven is voor de immigranten en hun zaakwaarnemers e.d. Dus ronduit voor immigratie. Maar dat komt in geen enkel land ter sprake. Dat wordt door de onwetende bevolking (nog steeds) gepikt onder aanvoering van talrijke maatschappelijke organisaties en de politiek zelf natuurlijk. Kan ons wel de kop kosten. Veel mensen worden daarvan al de dupe. Verder is criminaliteit de meest florerende bedrijfstak. Dat was het ook onder het communisme. De zeer rijken, die hun geld op dubieuze wijze verkregen, worden nog altijd gesteund door het westen. Vooral door het christendom en door links maar zeker ook door rechts. Men weet niks en wil niks weten.

Naar mijn oordeel hebben we aan die problematiek van de immigratie ook de kredietcrisis te wijten. De USA: miljoenen leningen voor de aanschaf van huizen, hoe goedkoop ze in onze ogen dan ook zijn, voor mensen zonder enig eigen inkomen. Dat kon volgens de lieden die dit organiseerden want de waardestijging van de huizen zou de rentelasten wel compenseren, ja zelfs wat overtreffen. Louche opzet heb ik het idee. Let wel: de staat met de meeste immigranten, Californië, is failliet gegaan. Wie ook een heel belangrijke stem in het kapittel (wel ja, de term) heeft, is de Rooms katholieke kerk. Die hebben al tijd de overheidsmaatregelen gesaboteerd. Andere geloofsrichtingen kregen ze mee. Naar mijn opvatting heeft er nooit iets van het christendom gedeugd. We hebben hier de beste periode meegemaakt van zo 1594 tot 1795 toen de R.K. kerk hier veel invloed was ontnomen. Zoals zondag deze week voor TV Nederland II een Limburger het uitdrukte naar aanleiding van vroegere gebeurtenissen in Heel: de Middeleeuwen duurde tot zo 1960. Hij doelde uiteraard in het bijzonder op de R.K. kerk. Toch geweldig goed die typering! En voor de verovering van deze gebieden door de Franken en christelijke bondgenoten was Friesland (het gebied van Noord Frankrijk tot Denemarken) het rijkste gebied van de wereld. Men onthoudt ons zulke kennis over vroeger. De geschiedenis is voor een groot deel de gekleurde propaganda van het christendom en bevat heel veel enorme leugens. Daar kan dat links van tegenwoordig overigens ook wat van. Men profiteert van de domheid en de eigen leugens. Over het ontstaan van het christendom kan ik ook heel wat vertellen. Eén hoofdzaak: de Romeinse keizers en de politici daar zijn de oprichters en uitvoerders tegelijk met de pausen (een heel oud instituut). Vanaf 476 ging het alleen om de pausen althans voor zover we weten want er zouden nog oude Romeinse families kunnen zijn met grote invloed. In 492 verdrag met Clovis, koning van de Franken. Uitvoering van deze situatie ook onder de Karolingers en later in de middeleeuwen stringente organisatie om christelijk Europa onder de duim te houden (wel het hele erge probleem van de islam in vooral Zuid Europa en verder in 1054 schisma).

We moeten van de grote leugens af. Dat is wel de beste oplossing. Maar dat zal beslist niet gebeuren. We komen er nu dan alleen vanaf met allerlei nieuwe voorschriften en uitvoeringsmaatregelen. Of die voldoende zullen helpen? Voor heel velen niet en mogelijk wordt het voor vrijwel iedereen een ramp.

groet  ……….


4 Reacties

 1. check zei:

  Interessant artikel dat belangrijke feiten en vooral een visie bevatten. Het is slechts een deel van de waarheid, want niet alleen de kerk is debet aan de dictatuur, maar ook de geheime genootschappen die samen als de illuminatie worden betiteld. De Bilderberg is er slechts een van , maar denk maar eens aan het grootkapitaal die de macht in handen heeft. Vaak in het bezit van oude families , die ongebreideld en ongegeneerd hebben kunnen roven, dankzij de vazallen van de politiek die ze gewoon met hun geld op de plek hebben gezet. Nou is het wel zo dat als je een integer en eerlijk mens bent, je niet laat manipuleren en zeker geen land en volks verraad pleegt. Hetgeen gelijk verklaart dat WE opgescheept zitten met nietsontziende moordenaars en oplichters, die jonge mensen als kanonnenvoer naar het front sturen om hun eigen zakken te kunnen vullen. Te beginnen met WO2 , waar men gewoon heeft toegekeken hoe een schilder met terreur de macht naar zich kon toetrekken dit terwijl de grote industriëlen hem aan alle kanten steunden. Zijn die aan de galg gehangen ? Nee, natuurlijk niet de bunkerbouwers die onze oostenrijkse vriend hoog hadden zitten omwille van geld, zitten er nog steeds en mogen eindeloos frauderen voor miljarden als er een spoorlijn, snelweg, Schiphol of havens moeten worden aangelegd. Ach, af en toe gerommel als men te gretig wordt en herrie in de tent, maar als je miljarden hebt gevangen is een boet van een paar mio peuries toch gewoon peanuts. Marshall hulp van onze “bevrijders ” was gelijk een overgave aan de Yank , want sindsdien hebben WE dat al een miljoen keer terug betaald en lopen als een hond aan de lijn van de Yanks. Wat niemand begrijpt of ziet is dat een Yank zijn ouwe moer nog verkoopt als het om geld gaat , dus waar praten we over. Dus gaan we braaf naar de zandbak, vooral moslim landen waar wat voor de Yank te halen valt. Kuwait was nog steeds bezet geweest als de Kuwaiti de Yanks niet 100voud de bevrijding hadden gefinancierd, maar daar praat men gewoon niet over. We ondersteunen gewoon onze ondergang als we niet op korte termijn afrekenen met het meest corrupte en verrotte systeem dat zgn democratie heet. Het is achterlijk en achterhaald , volkomen in handen van de illuminatie die de ene bende vazallen na de anderen op het pluche zet. |Ik blijf het zeggen , afschaffen , opruimen, berechten voor een oorlog tribunaal. Er zijn gelukkig nog genoeg kundige mensen die wel integer zijn die een land kunnen besturen als een multinational dus een NV Nederland, je hebt er maar een tiental nodig. De rest kan aan de bak, omscholen die ambtenaren en eens driftig aan het werk zetten. Niet willen , niet zo moeilijk toch, dan geen cent en we zullen zien wie er aan het langste eind trekt. Hetgeen ook eens nodig moet worden opgeruimd is de pyramide m.n. dat je steeds meer mensen nodig hebt om de mensen die met pensioen gaan een oude dag te verzorgen. Breng het land terug naar 10 miljoen mensen , maar wel mensen die willen werken en hoog zijn opgeleid of zeer professioneel in hun vak zijn. De rest kan terug naar zandbakken, bergen, boesj en vodka landen.

  Schiet me gelijk iets te binnen m.n. dat jaren geleden een rapport is uitgekomen hoe de bevolking samenstelling in Europa er in de toekomst uit gaat zien. Mensen uit het oosten trekken als een volksverhuizing naar het westen en noorden en de bevolking uit deze gebieden naar het zuiden. Komt al aardig uit als je goed kijkt nietwaar |?

 2. Pieter H zei:

  Prima verhaal,hieruit blijkt maar weer eens dat godsdiensten de mensen al eeuwen lang
  belazeren en geld uit de zakken kloppen;ook nog altijd in héél Europa.
  In de EU horen godsdienst en staat volledig gescheiden te zijn;niets is echter minder waar;de jurken wringen zich overal tussen !!

Comments are closed.