Slaagt Beatrix voor haar examen ?

Onze lezer Wim vraagt zich af wat er zou gebeuren als onze moeder des vaderlands examen zou moeten doen. Persoonlijk zien wij het somber in en met ons nog wat helder denkende Nederlanders, want zonder  het gebruikelijke duwtje in de rug van welwillende professoren, hebben wij niet zo’n hoge dunk van de vaardigheden van de leden van de familie v.A.

 

 

 

 

 

Mevr. Van Amsberg
Er zijn in ons land nog steeds mensen die vinden:
1.        Dat u het zo goed doet
2.        Dat u zo hard werkt
3.        Dat u een bindende factor bent voor de Nederlandse samenleving
4.        Dat u zoveel opdrachten binnenhaalt voor het bedrijfsleven
Bij een examen “staatshoofd” zou u dan bij deze mensen ongetwijfeld met vlag en wimpel slagen. Maar laten we de werkelijkheid eens nader bekijken. Op de vraag “wat u dan zo goed doet” weet het overgrote deel van de mensen er niets anders uit te brengen dan: “nou…eh…ja, goed, eh…ze regeert het land”. Op de vraag wat ze daarvan merken komt er weer hetzelfde gestotter en gestamel.
Ook de vraag dat “u zo hard werkt” wordt op dezelfde onbenullige manier beantwoord. Hetzelfde geldt voor “u als bindende factor voor de Nederlandse samenleving”. De vraag dat u zoveel opdrachten voor het bedrijfsleven zou binnenhalen kan door niemand met cijfers of feiten worden gestaafd.

 De werkelijkheid is totaal anders. De mensen die zo lovend over u spreken zijn niet op de hoogte van de ware feiten. Hun kennis is gebaseerd op wat ze bij de kapper of tandarts over u en uw familie lezen of wat ze op de door u gecontroleerde TV van u en uw verwanten zien. Uiteraard zijn de mensen die van u afhankelijk zijn vol lof over u zoals de mensen in Noord Korea dat zijn over hun “leider” en zoals de mensen in Rusland dat waren over “vadertje” Stalin. De kreet “moeder des vaderlands” heeft ook hier geklonken. Wat u “zo goed doet” zoals in vraag 1 is vermeld is het misbruiken van uw onterechte macht als ongekozen staatshoofd.

 Iets “goeds” heeft niemand in uw 30-jarige ambtstermijn van u mogen ervaren. Wel weten we dat u “goed”
voor uzelf zorgt. Uw “harde werken”. Wat merken wij daarvan? Slechts op de momenten waarop dat niet zou moeten zoals het bemoeien met de samenstelling van een kabinet komt dat aan het licht. Maar dat “werken” is slechts eigenbelang en heeft Nederland nimmer iets goeds opgeleverd.

 Het zou prachtig zijn indien u vol trots aan de Nederlanders kon laten zien wat u in hun belang heeft gedaan. Ik denk dat het een lege lijst zal blijven.
“Hard werken” doet u wellicht tijdens de geheime en illegale bijeenkomsten met de premier of de geheimzinnige en waarschijnlijk staatsgevaarlijke Bilderberg bijeenkomsten. Nogmaals: niets in het belang van de Staat der Nederlanden. Als “bindende factor” speelt u totaal geen rol. Integendeel. U verdeelt en heerst waarmee wordt aangetoond dat u uw functie als ongekozen staatshoofd slechts ten
eigen bate aanwendt. Wat merken de mensen die straks op Prinsjesdag weer naar u staan te zwaaien van uw zogenaamde binding met hen afgezien van het feit dat uw zoontjes het nodig vinden de middelvinger naar deze verdwaasde mensen op te steken. De enige binding die u met ons Nederlanders heeft is het geld dat u in ruime mate toegeworpen krijgt en waar u niets maar dan ook niets voor terug doet. Integendeel: u blijft maar eisen en vragen en proberen alle onkosten die u en uw familie persoonlijk maken af te schuiven op de Staat.
Het binnenhalen van opdrachten voor het bedrijfsleven. Ja, dat lukt u zo af en toe wel maar dan gaat het om de bedrijven waarvan u zelf een gigantische aandelenportefeuille bezit. U brengt dan een door de Staat betaald staatsbezoek aan een of andere dictator om “de banden aan te halen” maar beter ware het om te schrijven “om uw vermogen verder op te vijzelen”. Het akkefietje in Libië spreekt boekdelen. Ooit
heeft een professortje geprobeerd uit te rekenen hoeveel u voor het bedrijfsleven binnenhaalt maar die cijfers zijn snel weer onder tafel verdwenen. Een beschamende vertoning.
U moet het dus hebben van uw verdeel en heers politiek, een politiek die slechts oproept tot verdeeldheid zoals we dat merken in het land. Uw voorbeeld van zelfverrijking heeft vele lieden doen denken dat zij dat ook wel zouden kunnen. De resultaten zijn voor een ieder zichtbaar. Een land dat vroeger bekend stond om het harde werken, spaarzaamheid en mededogen met anderen is onder het 200-jarige bewind van de neporanjes verloederd en afgezakt naar het niveau van een derde wereld land. Uw aftreden zal niet zo lang meer op zich laten wachten en de hoop van vele weldenkende mensen is dat we gespaard blijven van het stel dat nu al jarenlang bezig is Nederland een nog slechtere naam te bezorgen. Onze wens is en blijft: EEN REPUBLIEK. En u zou er dan goed aan doen alle onterecht verkregen goederen en geldenover te maken aan de REPUBLIEK NEDERLAND.


17 Reacties

 1. Wilma zei:

  Helemaal mee eens Wim, bea heeft haar schrijvende lakeien opdracht gegeven,NRC,bb chavannes; koningin wint makkelijk de president verkiezingen van 2011, elsevier, joustra; Aanvallen op de monarchie zijn treurig en zinloos, joustra meent dat de macht die bea heeft een fabeltje is, en als die macht wel iets voorsteld valt die onder de controle van de democratiisch gekozen tweede kamer. Hoezo geen macht, hoe verklaren die oranjeaanbidders het dan dat Edwin al 1 jaar vast zit in op dracht van bea, gisteren een vandaag gezien waar een Nigeriaan Sunnij vecht tegen de vervuilling die shell veroorzaakt in Nigeria,wordt hier in Nederland aangeklaagt voor mensenhandel en terrorisme in opdracht van … Tja bea en haar bedrijfsleven,olie,wapen, drugshandel,door haar wekelijkse thee uurtje met de oppersmurf rutte, kan zij over haar familiebelangen onderhandelen en hun kapitaal veilig stellen. Geen enkele politieke partij durft zich uit te spreken over deze maffia-familie,bang om bea te beledigen, hoezo geen macht.

 2. President zei:

  Helaas staan deze feiten nooit in de bladen bij de kapper, de volle wachtkamers van de falende en schreeuwend dure gezondheidszorg en in de schappen van de benzinestations waar mw. A. grootaandeelhouder is. En dus is de oude regel van de kerk en adel: hou het volk dom en arm, hier nog altijd van kracht.

 3. LEDA zei:

  Warren Buffet geeft het goede voorbeeld, meer belasting voor de super-rijken! Veel Duitsers en Fransen zijn hem al gevolgd. Wanneer horen we van de fam. Von Amsberg dat ze eindelijk de gestolen gelden terug laten vloeien in de bijna lege staatskas? Wanneer gaan die uitvreters eindelijk eens belasting betalen over hun enorme bezit? Je moet toch wel volkomen amoreel zijn dat dat niet in je hoofd opkomt als je zo walgelijk rijk bent, terwijl je nog nooit een dag gewerkt hebt. Ik kan niet wachten tot dit zootje opgedoekt wordt. Lang leve de republiek!

 4. Ger de Vries zei:

  Dit artikel, waarvoor dank, zou zomaar het gehele hoofdstuk 2 uit de grondwet kunnen vervangen, want daar staan precies de tegenargumenten van wat Wim bedoelt!
  De man die in alle kalmte gisteren bij een concert een boodschap voordroeg kan een hele lange gevangenisstraf te gemoed zien a la Erwin Lensink! Want zo tolerant is deze door niemand gekozen dame nou ook wel weer!
  Wat haar goede punten betreft, ze draagt van die belachelijke hoeden die me soms in een proestbui doet uitbarsten.

 5. Wilma zei:

  Dat wat gisteren gebeurde was een toneelstukje, geschreven door bea zelf,ze moet toch eens aan het volk laten zien dat ze niet altijd als eerste vlucht als er iets voor valt wat niet op het dagprogamma staat. Neen, deze moslim wordt niet op zo’n onmenselijke manier gestraft als Ewin,want die heeft een rol gespeeld in een K-toneelstuk van bea de hebzuchtige,waarin bea als een moedige bejaarde net deed of er niets gebeurde, bravo bea, er zullen weer vele in de oranjewaas trappen,hahaha.

 6. Tiemen zei:

  Ik denk ook dat het fake is, Wilma, maar Frau Von Amsberg heeft het script vast niet zelf geschreven. Daar heeft ze haar door ons betaalde personeel veur! 😈

 7. wim3 zei:

  @Wilma
  Inderdaad, anders hadden we wel paniek gezien op het podium net zoals indertijd op de Dam. De rovershoofdvrouw zat gemoedelijk te praten met de valse Andree van Es, (eerst full-time communiste, daarna partner van van Traa en toen die vermoord werd door hoge kringen in de Demmink-omgeving, werd juist zij uitgekozen om het pampa-teefje hier te introduceren), en trok zich van de commotie weinig aan net zoals bij de zogenaamde aanslag van Karst Tates in Apeldoorn toen zij ook haar betonnen kapsel noch naar links noch naar rechts bewoog. Merkwaardig want meestal zijn deze abjecte figuren terecht bang voor aanvallen op hun smerige beleid.

 8. Ger de Vries zei:

  Wat het slagen voor het examen van mevrouwtje von Amsberg zur Lippe betreft, laten we in plaats van een diploma haar een brevet geven, van onvermogen wel te verstaan om in alle redelijkheid te begrijpen dat ze de Nederlander in het algemeen niets (meer) te bieden heeft! Ik zeg nu op zijn Rotterdams tegen haar, oprotten, en neem je mede parasieten mee!

 9. Driek zei:

  @ correctie.
  Zoals in het verleden, in Frankrijk, onder het bewind van koning Lodewijk XVI en Marie Antoinette, het volk morde, en zo arm was dat ze niets anders te eten hadden dan vies smakend grauwzwart brood, en gedwongen werden voor de koning en zijn aanhang, zoveel geld op te brengen, dat die een makkelijk leventje konden leiden van reizen en partijen geven -, zo regeerde in de 21e eeuw koning Beatrix over Nederland. Ondanks het feit dat veel mensen in armoede verkeerden, leefde de koningin, met haar zoon Willem Alexander en zijn vrouw Maxima, in weelde en overdaad, voor het geld dat ze van hun onderdanen wisten af te troggelen. Als iemand zich beklaagde, werd hij zonder proces in de gevangenis geworpen. Eén enkel verkeerd woord was al genoeg om maandenlang in een kerker te worden opgesloten. Noch de koningin, noch haar zoon Alex en Maxima, hadden genoeg verstand, en wisten absoluut niet hoe andere mensen leefden, ze schenen niet te begrijpen, dat het volk zo arm kon zijn, omdat zij zelf zoveel bezaten. Paleizen en schitterende buitenverblijven in binnen – en buitenland, een prachtig zeiljacht “De Gouden Draak,” dat één miljoen Euro alleen al kostte aan een onderhoudsbeurt, en dat door de Nederlandse burgers werd opgehoest. Ja, het kon gewoon niet op.
  En toen werd aan koningin Beatrix – zoals eens aan Marie Antoinette -, verteld, dat haar onderdanen geen brood meer hadden om te eten. Nu, de koningin keek daar vreemd van op, ze begreep er werkelijk helemaal niets van. En de koningin vroeg – net als wijlen haar oud collega Marie Antoinette: “waarom eten ze dan geen koek?”
  Maar – de arme burgers, waren inmiddels zo buiten zich zelf van woede geraakt, over de behandeling van de koningin, dat ze het niet langer konden verkroppen, en een woedende menigte, bewapend met stokken en stenen, trok in optocht door de straten der stad Amsterdam, ook paleis Soestdijk werd door een razende, woeste bende ontevredenen, bestormd, en zo goed als leeggeplunderd. En, zoals op 14 juli 1789 de Bastille in Parijs werd bestormd, en het begin was van de Franse Revolutie, zomaar ineens werd ook, plotsklaps, de Nederlandse Revolutie begonnen.
  De koningin, Willem Alexander en Maxima, woonden met hun hofhouding in een schitterend, afgelegen, door bomen omgeven paleis, maar toen ze hoorden, wat er in Amsterdam gaande was, werden ze zeer beangstigd, en ze vluchtten het land uit. Dat vluchten nu, zat verankerd in hun Duitse bloed, want het woord “dapperheid” stond bij deze koningsfamilie niet bijster hoog aangeschreven. En, terwijl de woeste opgehitste burgers, waarvan velen in bedelaarskledij – de armoedige mannen en vrouwen, in schamele lompen gekleed, het streng bewaakte paleis naderden, onder het geroep van : “brood! Brood!” en “weg met de koningin!” en ze de prachtige brede paleistrappen opstormden en de schildwachten, die hen niet konden tegenhouden, omver liepen, toen gebeurde het, dat ze de familie van Amsberg omringden, en hen meevoerden naar een streng bewaakte gevangenis, alwaar ze jaren en jaren moesten doorbrengen op water en brood. Maar dat was het volk nog bij lange na niet genoeg. Neen, het volk wilde in het geheel geen koning of koningin meer hebben. Ze waren het zat om nog langer te luisteren, naar die walgelijke troonredes, en ze riepen de Republiek der Nederlanden uit.

 10. harrie zei:

  ….optrekken naar soestdijk, dat staat al jaren leeg. beter lijkt het me de horsten, noordeinde en huis ten bosch.
  alle paleizen zijn eigendom van de staat, dus van ons…..
  m.a. vroeg zich af waarom het volk geen cake at, geen koek.

 11. Driek zei:

  @harrie.
  Dit verhaal is slechts een fantasie, de werkelijkheid is wel eventjes anders, het aantal oranjeklanten is nog altijd zeer groot. Maar, om u een plezier te doen, want tegen zoveel spitsvondigheid kan ik niet op, geef ik hieronder uw correctie.
  Ik kijk belangstellend uit naar uw volgende onnavolgbare spitsvondige reactie.

  En toen werd aan koningin Beatrix – zoals eens aan Marie Antoinette -, verteld, dat haar onderdanen geen brood meer hadden om te eten. Nu, de koningin keek daar vreemd van op, ze begreep er werkelijk helemaal niets van. En de koningin vroeg – net als wijlen haar oud collega Marie Antoinette: “waarom eten ze dan geen cake?”
  Maar – de arme burgers, waren inmiddels zo buiten zich zelf van woede geraakt, over de behandeling van de koningin, dat ze het niet langer konden verkroppen, en een woedende menigte, bewapend met stokken en stenen, trok in optocht door de straten der stad Amsterdam, ook het paleis Noordeinde en Huis ten Bosch werden door een razende, woeste bende ontevredenen, bestormd, en zo goed als leeggeplunderd. En, zoals op 14 juli 1789 de Bastille in Parijs werd bestormd, en het begin was van de Franse Revolutie, zomaar ineens, werd ook, plotsklaps, de Nederlandse Revolutie begonnen.

 12. huub prevoo zei:

  Helemaal mee eens,en geef de hielenlikkers,n lintje en ze gaan voor je door t vuur,gadverdamme wat n gesubsidieerd klef zooitje,maar goed wie nemen we het kwalijk de v A.bergers,of de gemiddelde nederlands doorsnee “inteligentia”…….

Comments are closed.