De ziekenhuis en specialisten Mafia

Zo maar een reactie op ons artikel dat de zorgkosten de pan uit rijzen en hoeveel zij duurder zijn dan in het buitenland waar dan ook nog een betere zorg geboden wordt.

 

 

 

Medisch specialisten hebben tussen 2006 en 2008 voor ongeveer een miljard euro aan onnodige declaraties ingediend. Dat concludeert econome Fleur Hassaart in een onderzoek waarop ze vrijdag promoveert aan de Universiteit van Maastricht.

De zorgverzekeraar TRIAS in Gorinchem gebeld om te zeggen dat mijn declaraties niet klopten. Nadat men daar in de computer had gekeken, vonden zij het ook vreemd, dat deze declaraties bij hen waren ingediend door het ziekenhuis.
Toen ik hen vroeg of zij dat nog gingen terugdraaien, werd mij verteld dat ze daar niet aan begonnen en dat men een marge van 10% aanhielden voor onterechte declaraties uit de gezondheidszorg. Ik geloofde mijn oren niet. Het houd dus in dat mensen in de gezondheidszorg ( ziekenhuizen en specialisten), gewoon kunnen frauderen, zonder dat zij daarop worden aangesproken. Ongehoorde diefstal van zorgpremies.
Zo was onlangs ook een thuiszorg organisatie beticht van miljoenenfraude wegens false declaraties aangaande thuiszorg, die nooit was uitgevoerd. Zitten wij hier in Nederland te slapen of hoe zit dat? Moet je zelf als burger eens ’n fout maken, dan wordt je meteen opgehangen en veroordeeld als fraudeur.

Ander ziekenhuis maakte het nog bonter, mijn vader heeft daar 2 weken op de IC gelegen en stierf in 2008 in dat zelfde  ziekenhuis. Maanden later kreeg mijn moeder declaraties van CZ waarop vermeld tot 3 dagen ná crematie opname IC.
Toen heb ik niet meer geklaagd bij CZ maar een SP 2e kamerlid ingeschakeld , al 1 maand later kreeg mijn moeder excuses van ziekenhuis dat een slordige fout gemaakt was.

Het komt dus veelvuldig voor dat ziekenhuizen declareren terwijl er geen sprake was van behandeling.
zie voor veel meer verhalen van graaien: http://www.trosradar.nl/nieuws_detail/bericht/m


5 Reacties

 1. Pierre Noir zei:

  @redactie: Zie eerste zin/artikel. Het moet zijn “de pan uit rijzen”.
  Dan nog dit: anderhalve maand geleden had ik een telefoongesprek met een kennis die voor rugonderzoek naar het ziekenhuis moest. Na een klein uur was het onderzoek afgelopen. Uit de declaratie bleek dat van dat uurtje een LIGDAG was gemaakt. Kosten: 1500 euries! Kennis moest nog een keer terug voor controle.
  Onderzoek iets meer dan een half uur. Opnieuw ligdag gedeclareerd.
  Kosten: 1250 euries. Hij heeft de zaak aangekaart bij het ministerie maar NIKS gehoord.

 2. Stradi zei:

  Ondertussen hebben we een schuldenput van € 360.000 miljard.
  Dit onland geeft € 85 miljard aan sociale tussenkomsten uit, meer dan NL. Daarom dat ook veel Nederlanders van onze perfecte dienstverlening gebruik maken. Eerder hadden we geen wachttijden, en onze persoonlijke bijdrage aan zorgverstrekking en medicatie gaat maandelijks de hoogte in. Maar Nederlanders dragen wel hun part bij, dat kan niet gezegd worden van de rest van de sprinkhanenplaag.
  http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1090824/misbruik-medische-regularisatie-wordt-beperkt.aspx

  Een toestand anno 2007 in belgie,
  Ziekenhuizen zijn een lucratieve business. Vooral omdat er nogal wat gesjoemeld kan worden met overheidsgeld en omdat de ‘klanten’ meestal onmondig zijn.

  – Ziekenhuizen kopen bijvoorbeeld aan dumpingprijzen medicijnen bij de farmaceutische bedrijven en rekenen ze met woekerwinsten door aan de patiënt, die onmogelijk kan controleren of hij dat medicijn wel degelijk kreeg toegediend en in welke hoeveelheid.

  – De tussenkomst van het RIZIV per patiënt vermindert na een aantal ligdagen. Ziekenhuizen schrijven daarom de laatste dag dat het RIZIV voluit betaalt, hun patiënten uit en de volgende dag schrijven ze hen weer in als patiënt van een andere arts. Niemand merkt er iets van, de patiënt weet het niet eens en het administratieve personeel dat deze handeling uitvoert, beseft het mechanisme niet. Alleen het RIZIV wordt op deze manier jaarlijks voor miljoenen euro getild.

  – Wanneer blijkt dat een patiënt een hospitalisatieverzekering heeft, worden de prijzen plots fors verhoogd. De maatschappij wordt gemolken en deze moet haar premie tot de grens van onbetaalbaarheid optrekken, zodat weldra een hospitalisatieverzekering buiten het bereik van de privé-burger valt.

  De bevoegde ministers zijn van dit alles perfect op de hoogte, maar ze laten rustig gebeuren. Geen enkele riskeert zijn postje door in confrontatie te gaan met machtige lobbygroepen, als ze zelf al geen betrokken partij zijn.

  Dat ziekenhuizen winstgevend kunnen zijn, blijkt overduidelijk in de privé-sector. Dat geldt niet alleen voor de strikte privé-ziekenhuizen waarvan vaak een arts eigenaar is en die zich richt tot een kapitaalkrachtig ‘cliënteel’ dat naast medische zorgen dan ook kan genieten van een luxueuze hotelomgeving. Onder andere voor algemene ziekenhuizen van de katholieke zuil is gezondheidszorg nog steeds een belangrijke bron van inkomsten.
  http://www.vrijvanzegel.net/blog2/index.php?/archives/223-ex-OCMW-ziekenhuizen-levensgevaarlijk.html

 3. harrie zei:

  @stradi
  mooie info zeker nu belgie zwaar onder vuur komt te liggen en mij het een raadsel is waar die nare valse nicht zijn besparingen vandaan gaat halen.

 4. Stradi zei:

  Blij te horen dat toch één iemand de escapades van dit apenland volgt, Harrie. Die nicht heeft volgens sommigen alles mee om een groot staatsman te worden. En wat lezen we!!
  Via De Standaard:
  Het rapport viseert vooral de PIIGS-landen: Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje. Maar nu mogen ze ook de letterB in dat acroniem proberen te moffelen. Want nu lijkt ook België een probleemland te worden. Volgens de zakenbank zal de Belgische economie in 2012 krimpen met 0,4 procent. Daarbij zal het begrotingstekort 3,5 procent van het bbp bedragen –tenminste als er sterk wordt bespaard. Gebeurt dat niet, dan valt de groei terug met 0,2 procent en loopt het tekort op tot 4,1 procent van het bbp. Vandaag wordt nog uitgegaan van een groei van 2,3 procent voor 2012. Volgens het rapport is dat compleet ondenkbaar.

Comments are closed.