Het geknoei van de Donners

Ik hoop dat uw maagzuurniveau na het aanhoren van de `keuninklijke` schandalige kersttoespraak  weer tot normale proporties is gedaald en daarom vandaag eens even een kijkje in de handel en wandel van de familie Donner, waarbij het gezegde “de appel valt niet ver van de boom ” volkomen terecht is. Even voor alle duidelijkheid, wij gaan het hebben over Jan, André en Piet Hein Donner, respectievelijk de grootvader en vader van onze JURIST (?) Piet Hein.

 

 

 

 

Gedurende de 2e wereldoorlog trachtte men in ons land een rechtstelsel in werking te houden en dat bestond o.a. uit de Hoge Raad, de ook nog heden hoogste rechtsinstantie die ons land kent. De leden van de Hoge Raad worden via een onderonsje gekozen, wij zullen u niet lastig vallen met de details, kijk even bij Wikipedia. Tijdens de oorlog werd de president van de Hoge Raad, mr. Lodewijk Visser, die van Joodse afkomst was, door de Duitsers afgezet en stierf in 1942 aan een hersenbloeding. Geen van de rechters van de Hoge Raad, waaronder Jan Donner rekende protest hier tegen aan, men liet Visser gaan en op de begrafenis van Visser waren geen van zijn collega rechters aanwezig, men volstond met het schrijven van enkele condoleance brieven. Wij mogen dacht ik stellen, dat hieruit een grote  onverschilligheid spreekt t.o.v. een gewaardeerde collega.

Overigens even afdwalend, wil ik opmerken, dat in feite gedurende deze 2e wereldoorlog er een duidelijk scheiding was tussen de onderkant van de maatschappij die vol ijver het vuile werk deed door zich actief met de Jodenvervolging bezig te houden, namelijk het Nederlandse politiekorps en de “Koninklijke” Marechaussee  en de bovenzijde van de maatschappij, namelijk de zwarte toga dragers van o.a.  de Hoge Raad, die ver van de dagelijkse werekelijkheid bezig waren hun eigen positie veilig te stellen. Overigens een houding die ook heden ten dage nog bij veel landgenoten wordt aangetroffen.

De Hoge Raad protesteerde ook niet toen de zgn. “Ariërverklaring” , die door de bezetter werd ingevoerd, terwijl deze verklaring niet strookte met de rechtsbeginselen van Nederland.

In o.a. de Friesche Krant kwam ik een artikel tegen waarin hoog werd opgegeven over Jan Donner, die gelijk na de oorlog werd benoemd als voorzitter van de Hoge Raad en werd ook toen al moet ik er aan toevoegen, het volk zand in de ogen gestrooid door te melden dat Jan Donner een aantal malen zou zijn gearresteerd.  Weliswaar werd Donner aangehouden, verbracht enige tijd in het Scheveningse Oranje Hotel, maar bleek het telkens te gaan om misverstanden en niet zoals de pers het volk wilde doen geloven om redenen van heldhaftigheid ten opzichte van de bezetter. Het Verzet dwong Donner ertoe zijn functie op te geven tot in 1946, waarna hij werd aangesteld als voorzitter van de Hoge Raad. Donner  trachtte weliswaar de schijn op te houden dat hij bezwaren had opgeworpen met betrekking tot het ontslag van Visser, maar veel verder dan wat principiëel gepraat kwam het niet en ook na zijn aantreden in het inmiddels bevrijde Nederland was hij mr. Visser geheel vergeten. Wel wist Donner nog te zeggen dat het Jood zijn van Visser tevens zijn handicap was geweest en een dergelijke uitspraak laat het hypocriete gristelijke gezicht zien van de grootvader van onze huidige vice voorzitter van de Raad van State.

Ook de vaderlandse politici lieten het afweten. Natuurlijk hadden de rechters van de Hoge Raad na de oorlog  allen ontslagen moeten worden, maar de politiek trok zoals ook heden ten dage de schouders op en keek de andere kant uit, vergetend dat de Hoge Raad had geaccepteerd dat de NSB-er van Loon als voorzitter de functie van mr. Visser overnam. Kleine mensen , die zogenaamde juristen.

De vader van Jan Donner, André kennen wij als lid van de zgn. Commissie van Drie, de commissie die uit moest zoeken waar het fout gegaan was met Bernhard inzake de acceptatie van smeergelden van vliegtuigbouwer Lockheed. Wat vinden wij hierover terug :

De Commissie publiceerde een rapport dat vrijwel onmiddellijk een bestseller werd. De slotconclusie van de Commissie leidde bijna tot een dynastieke crisis in Nederland:

“… dat Zijne Koninklijke Hoogheid zich aanvankelijk veel te lichtvaardig [had] begeven in transacties, die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten en dat hij zich toegankelijk had getoond voor onoorbare aanbiedingen en zich vervolgens had laten verleiden tot het nemen van initiatieven die volstrekt onaanvaardbaar waren en die hemzelf en het Nederlandse aanschafbeleid bij Lockheed en […] niet alleen bij Lockheed, in een bedenkelijk daglicht moesten stellen …”

Geheime bijlage

Op 12 augustus 1976 werd het eindrapport van de commissie overhandigd aan premier Den Uyl. Bij dit rapport zat ook een bijlage van twaalf kantjes, waarin de contouren werden geschetst van een vergelijkbare affaire rond de Amerikaanse vliegtuigbouwer Northrop. Aan deze bijlage heeft Den Uyl geen enkele ruchtbaarheid gegeven; de bijlage verdween in een kluis en de kwestie werd pas onthuld in het proefschrift van Anet Bleich in februari 2008. Met deze handelwijze wist Den Uyl te voorkomen dat Prins Bernhard wellicht strafrechtelijk zou worden vervolgd, dat Koningin Juliana in dat geval zou aftreden en dat prinses Beatrix niet beschikbaar zou zijn voor troonopvolging.

Echter na nu blijkt zijn er nog veel meer geheime bijlagen, die u en ik niet mogen lezen. Deze komen pas in 2025 en 2050 uit de kluis, en dan zal de Nederlander zeggen “ach het is inmiddels zo ver geleden, dat wij daar niet meer over praten”, of er komt weer een zoveelste TV aflevering over “de schavuit van oranje” die in feite niets anders was dan een pure oplichter, hetgeen een familietrekje blijkt te zijn. Dat er met alle macht onder de regie van Joop den Uyl getracht is de zaken te bageteliseren en André Donner als “huisvriend” van de oranjes hier krachtig aan heeft meegewerkt, zal u duidelijk zijn.

Rest nog even te wijzen naar Piet Hein Donner. Ik schreef het al, de appel en in dit geval mogen wij het toch wel hebben over een rotte appel, valt niet ver van de boom. Ook Piet Hein moest op een weinig fraaie wijze de Raad van State ingemanouvreerd worden.  Was er eerst in de voorwaarden zoals gepubliceerd op de site van de R.v.S nog sprake van het feit dat de voorzitter een afgeronde studie rechten diende te hebben, later `verzachtte`men dat naar `juridische achtergrond`, want zoals reeds eerder op deze site gemeld heeft Piet Hein naar ons bekend is zijn 6 jaar juridische studie niet afgerond, is dus geen meester in de rechten. Mevrouw Donner bleek althans niet te weten hoe en waar haar man was afgestudeerd, zoals wij in de pers gepubliceerd en…. wordt Piet Hein nooit voorafgegaan bij publicaties door de afkorting “mr”.

Maar goed , wat kan het u verder schelen, want deze zoveelste knoeierij in de vaderlandse modderpoel, van een vijver kan toch geen sprake meer zijn, zal slechts nauwelijks zichtbare rimpels doen verschijnen. De politiek bevreesd als zij is voor het bewaren en vergroten van eigen posities zal geen actie ondernemen .

Het ga u goed,

Alex Groen

 

 o


9 Reacties

 1. ineke zei:

  google “herstelderepubliek” en bekijk wat de normen en waarden waard zijn van het z.g. koningshuis –

  je wenst liever geboren te worden in een tokkie of flodder familie –

 2. Lars zei:

  Het keuninklijk gereutel heb ik niet aan kunnen heuren maar de tekst en de reakties heb ik wel gelezen.
  In een woord, GEWELDIG.
  Dit geeft de uitdrukking “in je eigen voet schieten” weer een extra dimensie.

 3. volledig ontoerekeningsvatbare verwarde man zei:

  De Donners deden hier hun entree als Pruisische huurlingen van Oranje om de gerechtvaardigde opstand van de Patriotten – voor burgerrechten en tegen het absolutisme van de Oranjes – te onderdrukken.

  De “geslepen” familie is sindsdien groot in het verrichten van hand- en spandiensten voor het oranjesyndicaat, zoals collaboratie, het verdonkeremanen van bastaardkinderen, doofpotten en achterkamertjespolitiek.

  http://books.google.nl/books?id=ix2a5hmTmGQC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=Donner+patriotten&source=bl&ots=7qYniXX63H&sig=eaRH80PtiIYchp8W9gMYzjapj6E&hl=en&sa=X&ei=hub6TqKDLs-a-gaP8uCuAQ&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q=Donner%20patriotten&f=false

 4. ineke zei:

  marieclaire rovers – volgens zeggen geboren uit juliana en hendrik en verdonkeremaand door de donner familie en netjes elders onder gebracht –

  door de eeuwen heen is dit z.g. koningshuis de meest besproken schandaal familie ever – de lijn zet zich voort met mabel en maxima –

  inmiddels kunnen de flodders zich bogen op betere genen –

 5. ineke zei:

  bea wenst als hoofd van de raad van state een super vertrouwd persoon als onder koning van NL –

  niemand kan tippen aan de donner familie die al eeuwen lang de rotzooi voor de z.g. oranje nep figuren heeft weten te verdonkeremanen –

  dat schept een ferme band en RUTTE wist daarvan – geen enkele andere kandidaat had ook maar een miniem kansje om die baan te verwerven – het hele toneelspel is door een leugenachtige rutte volledig gespeeld –

  de man kan liegen alsof het gedrukt staat, dat bewijst hij keer op keer – met deze leugenaar / eu liefhebber gaat NL niet een goede toekomst tegemoet –

 6. J.O. Dekker zei:

  Als ik het goed begrijp een familie van Oranje met een
  duistere achtergrond,
  een familie Donner met een
  juridische achtergrond,
  ariers,
  proleet-ariers.
  en proletariers die tenminste nog menselijk fatsoen hebben.

  Gelukkig gaat volgens Nostradamus of Nosferatu den Haag
  in 2012 aan verrutting ten onder….. of is dat al gebeurd?

Comments are closed.